Skelbiamas nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (A–J).

2016 m. balandžio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Energetikos, Sveikatos apsaugos, Ūkio ministerijų, taip pat Policijos departamento Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje buvo apsvarstyti Susisiekimo, Kultūros, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 9 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ deskriptoriai.

2016 m. vasario 23 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat LR ryšių reguliavimo tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Vasario 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Socialinės apsaugos ir darbo ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ pramonės srities deskriptoriai.

2016 m. vasario 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Sveikatos apsaugos ir Ūkio ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius ir Europos žodyno „Eurovoc“ gamybos, technologijos ir mokslinių tyrimų srities deskriptorius.

2016 m. sausio 20 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Vidaus reikalų ir Susisiekimo ministerijų, taip pat Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 13 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Aplinkos ministerijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

2016 m. sausio 6 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Terminų bankui pateikti veterinarinės farmacijos terminai.

Gruodžio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo, Žemės ūkio, Ūkio ir Sveikatos apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. gruodžio 9 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Seimo, Aplinkos ir Krašto apsaugos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Gruodžio 2 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Ūkio, Teisingumo, Susisiekimo ir Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

2015 m. lapkričio 25 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Susisiekimo ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2015 m. lapkričio 18 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Finansų, Socialinės apsaugos ir darbo, Aplinkos, Krašto apsaugos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

2015 m. lapkričio 11 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Finansų, Sveikatos apsaugos, Teisingumo, Ūkio, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijų, taip pat Lietuvos banko ir LR ryšių reguliavimo tarnybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Spalio 28 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ūkio, Žemės ūkio, Vidaus reikalų ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai ir Europos žodyno „Eurovoc“ dokumentacijos srities deskriptoriai.

2015 m. spalio 21 d. Terminologijos pakomisės posėdyje kartu su Susisiekimo ministerijos atstovais apsvarstyti Europos žodyno „Eurovoc“ transporto srities terminai (deskriptoriai).

Spalio 14 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos ir Lietuvos banko pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.