1921 m. kovo 14 d. Vyriausybė prie tuometinės Švietimo ministerijos įsteigė Terminologijos komisiją, tad šiemet minime jos įkūrimo šimtmetį. Nuo šios komisijos veiklos prasidėjo organizuota lietuvių terminijos tvarkyba. Švietimo ministerijai sudaryti tokią komisiją pasiūlė kalbininkas Jonas Jablonskis, remdamasis latvių pavyzdžiu.

Kovo 24 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Kovo 10 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisė apsvarstė Sveikatos apsaugos ir Aplinkos ministerijų pateiktus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.

Kovo 3 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Ekonomikos ir inovacijų, Susisiekimo, Teisingumo ir Žemės ūkio ministerijos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

     Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

14 val. pasitarimas lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose klausimais.

Vasario 23 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Lietuvos Respublikos terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

2020 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama nustatytas funkcijas, organizavo terminologijos darbą: administravo Terminų banko sistemą (teikė siūlymus dėl teisės aktų terminijos), nagrinėjo kitus terminijos norminimo klausimus.

Sausio 27 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Krašto apsaugos, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 30 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštųjų mokyklų vadovėlius – V. Lakio „Audito teorija ir praktika“ ir S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus „Kompiuterių architektūra“ – parengtiems audito ir informatikos terminų straipsnių rinkiniams.

Sausio 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Sausio 13 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos ir Energetikos ministerijų Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

Prof. Jolanta Zabarskaitė kalbina Kalbos komisijos pirmininką Audrį Antanaitį.

Žr. čia.

Pirmajame 2021 metų Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Finansų, Aplinkos, Žemės ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Gruodžio 18 d. Broniui Dobrovolskiui sukanka 90 metų. Džiaugiamės kartu. 
Lai žemaitiška kantrybė, subtilus humoras išlaikys Jus tvirtą ir sveiką. Linkime ilgiausių metų! 

Gruodžio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Žemės ūkio, Finansų ministerijų ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos pateikti Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkiniai.

Gruodžio 2 d. Terminologijos pakomisės posėdyje apsvarstyti Aplinkos, Energetikos,  Sveikatos apsaugos ir Žemės ūkio ministerijų, taip pat Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Terminų bankui pateikti terminų straipsnių rinkiniai.

   Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai.