Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programoje numatytiems darbams 2009 m. ar 2009–2010 m. vykdyti.
Skelbiame Programų sk. vedėjos V. Ragaišienės pranešimą „Tarmių tyrimai ir VLKK kuriamos programos: patirties sklaida“, skaitytą seminare Alytuje. Ateinančiais metais Kalbos komisija rems Veisiejų, Šlavantų, Kapčiamiesčio, Seirijų ir Metelių šnektų tyrimus, paramos tarminiams projektams gali kreiptis visų regionų mokytojai.
Paraiškos raštijos paminklų moksliniams ar mokslo populiarinamiesiems leidimams rengti priimamos iki š. m. spalio 18 d.
Nebegalioja (žr. skyrių PROGRAMOS).
Bedarbiai tautinių mažumų atstovai Lietuvoje skundžiasi prastu lietuvių kalbos mokėjimu ir nepakankamomis galimybėmis mokytis. VLKK nuo 1998 m. iš koordinuojamų kalbos programų remia valstybinės kalbos mokymo kursus suaugusiesiems kitakalbiams. Šiais metais numatyta skirti lėšų Vilniaus rajono kitakalbiams gyventojams mokyti, dvikalbiam mokomajam žodynui rengti...
Gegužės 30 d. Seimas patvirtino Kalbos komisijos 2005 m. veiklos ataskaitą. Svetainėje, skyriuje „Apie mus“ (žr. Ataskaitos), skelbiamos visų metų ataskaitos, „Naujienose“ primename svarbiausius praėjusių metų darbus.
Perkamos paslaugos yra šios: valstybinės kalbos kursų organizavimas suaugusiesiems kitakalbiams, valstybinės kalbos įgūdžių įtvirtinimo kursai Visagino m. savivaldybės darbuotojams...
Skelbiamas konkursas dėl paramos 2006 m. filologinių ir terminų žodynų, mokomųjų priemonių ir kt. leidybai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia konkursą vykdyti darbus, numatytus Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programoje.
Gruodžio 20 d. Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė dalyvavo PPRC Suaugusiųjų švietimo skyriaus organizuotame seminare „Vadovėlis kalbos mokymo procese“.
Skelbiamas paraiškų priėmimas programose numatytiems darbams finansuoti 2005 m.
Nebegalioja (žr. skyriuje PROGRAMOS).