Balandžio 4 d. įvyko penktasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Taryba skyrė lėšų lingvistinėms tarmių duomenų rinkimo ekspedicijoms Lietuvoje rengti, aptarė institucijų pateiktų paraiškų rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius ekspertizes ir kt.
Kalbos komisija skelbia konkursą vykdyti lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų tyrimus. Paraiškos turi būti parengtos pagal Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašą. Paraiškos bus priimamos iki 2013 m. balandžio 22 d. (imtinai).
Vasario 28 d. vykusiame Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdyje aptartos institucijų pateiktos paraiškos rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius ir paskirti jų ekspertai.
Vasario 21 d. įvyko trečiasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis, kuriame buvo patvirtinta programų 2012 m. vykdymo ataskaita ir nutarta ją teikti tvirtinti Kalbos komisijai kaip sudedamąją institucijos veiklos ataskaitos dalį.
Minėdama Tarmių metus, Kalbos komisija skelbia viešą konkursą 2013 metais organizuoti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje. Paraiškos rengti ekspedicijas priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia 2013 metų viešą parengtų tarmių žodynų, tekstų, mokomųjų ir kt. tarmių leidinių leidybos konkursą. Paraiškos leisti tarmių leidinius priimamos iki 2013 m. vasario 25 d.
Sausio 24 d. posėdyje Koordinavimo taryba svarstė ir tvirtino programas vykdančių institucijų metines ir (ar) baigiamąsias ataskaitas, patvirtino specialybės kalbos dėstymo aukštosiose universitetinėse mokyklose 2013 metais sąmatą, nutarė skelbti viešus konkursus rengti lingvistines tarmių duomenų rinkimo ekspedicijas Lietuvoje ir leisti parengtus tarmių žodynus, tekstus, mokomuosius ir kt. tarmių leidinius...
Sausio 10 d. įvyko pirmasis 2013 m. Kalbos programų koordinavimo tarybos posėdis. Koordinavimo taryba patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos tarmių ir kitų kalbos atmainų ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 metų programos 2013 m. išlaidų sąmatą...
Šioje knygoje pateikiamas nemažas kalbininkės Adelės Judeikienės per paskutinius XX a. du dešimtmečius iš Saugų apylinkių – Kùkorų, Vìlkyčių, Begė́džių, Miestãlių, Výtulių, Alkõs, Petrelių̃ kaimų ir pačių Saugų – surinktų ir kruopščiai transkribuotų tekstų pluoštas.
2011 m. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą vykdė 3 institucijos (gautos 7 metinės ir 2 baigiamosios ataskaitos), Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą – 20 institucijų (gautos 25 metinės ir 11 baigiamųjų ataskaitų).
Lietuvių kalbos institutas išleido kompiuterinį žodyną „Lietuvių tarmės. III dalis / Lithuanian Dialects. Volume III“ (sudarė A. Leskauskaitė, R. Bakšienė ir kt.). Žodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Jis parengtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu iš Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programos, išleistas iš Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programos lėšų.
Lietuvių kalbos instituto išleistas antrasis „Dieveniškių šnektos žodyno“ tomas – tarsi paminklas tolimiausiam dabartinės Lietuvos Respublikos teritorijos pietrytiniam iškyšuliui ir čia išplitusiai Šalčininkų rajono Dieveniškių, Milkūnų ir Poškonių apylinkių šnektai, savo reikšme iš esmės prilygstančiai tokioms šio pakraščio šnektoms, kaip Gervėčių, Lazūnų, Armoniškių (Ramaškonių), Pelesos, Rodūnios, Zietelos ir kt. Dieveniškių šnekta laikoma viena iš atraminių pietrytinio lietuvių kalbos ploto pakraščio šnektų. Žodyną sudarė D. Mikulėnienė, K. Morkūnas, A. Vidugiris, išleido Lietuvių kalbos institutas.
Šis žodynas priklauso tarminių žodynų tipui. Į žodyną stengtasi įtraukti kiek galima daugiau tarmėje vartojamų žodžių (lietuviškų ir skolinių), iliustruoti juos gyvosios kalbos pavyzdžiais.
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido ketvirtojo „Pasaulio vietovardžių“ žodyno tomo pirmąją dalį „Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“. Žodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Jis parengtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.
Lapkričio mėnesį 80 bibliotekų už 12 627 Lt buvo nupirkta ir neatlygintinai perduota 726 devyniolikos pavadinimų keturių leidyklų išleisti lituanistiniai leidiniai.
Kalbos komisija ir toliau remia šalies viešąsias bibliotekas aktualiais lituanistiniais leidiniais.
Leidinyje skelbiami 2001–2005 m. bibliografiniai lietuvių kalbotyros duomenys apie kalbotyros darbus, publikuojamos recenzijos, anotacijos. Sudarė Kristina Janušaitė, Rasa Pukėnienė, išleido Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka.