Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.