Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.
Komisija priėmė rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“...
Posėdyje aprobuoti penki Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai...
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.
Priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, apsvarstytas „Kalbos patarimų“ leksikos skolinių sąrašas.
Šiame posėdyje patvirtinti du nutarimai, trys rekomendacijos ir aprobuotas vienas terminų standartas.
Apsvarstyti dokumentų projektai nepatvirtinti.
„Lietuvių kalbos skyrybos“ ir rašybos rekomendacijos projekto svarstymas nesibaigė.
Tikslinamos latviškų asmenvardžių ir vietovardžių adaptavimo taisyklės...
Patvirtinta rekomendacija dėl maisto gaminių rašymo.
Posėdyje patvirtinta Kalbos komisijos 2003 m. veiklos ataskaita.
Priimtas nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“...
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.
„Tauta, kuri neskaito, nerašo ir nekuria, neturi pasaulyje prasmės“ (V. Mykolaitis-Putinas). Kalbos komisijos neeilinis lapkričio 28 d. posėdis surengtas kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir vyko Seimo rūmuose...