Nuo 2000-ųjų Kalbos komisija dalyvauja Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) ir jos regioninio Baltijos skyriaus veikloje (tais metais VLKK surengė 3-iąjį Baltijos skyriaus seminarą Vilniuje). Baltijos skyrius įkurtas 1992 m. Lietuvos ekspertai jo veikloje dalyvauja nuo pat pradžių. 
Lietuvos geografinių objektų pavadinimų ekspertų darbo grupė sudaryta 2015 m. (Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu), ją sudaro nariai iš Nacionalinės žemės tarnybos, VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS- Centras“, Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos, VĮ Registrų centro, UAB „Aerogeodezijos instituto“, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos kartografų draugijos ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centro; gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai.

UNGEGN leidiniai prieinami internete, žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/publications.html

UNGEGN periodinis informacinis leidinys, žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/UNGEGN/bulletin.html

UNGEN pasaulio vietovardžių duomenų bazė (kuriama), žr. http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/geonames/


Pranešimai VLKK naujienose

2018-05-25  19-asis UNGEGN Baltijos skyriaus susirinkimas (Vilniuje) 

2014-05-26  28-oji Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEN) sesija

2013-10-28  Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų susitikimas

2013-08-08  Pasitarimas prieš UNGEGN Baltijos skyriaus 16-ąjį seminarą (Taline)

Lietuvos ekspertų ataskaita 10-ojoje UNGEGN konferencijoje (2012 Niujorke), dar žr. Baltijos skyriaus ataskaita.

2012-04-03  UNGEGN Baltijos skyriaus XV seminaras (Rygoje)

2011-05-11  Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 26-oji sesija Vienoje

2009-10-05  UNGEGN Baltijos skyriaus 13-asis seminaras (Vilniuje)

2007-09-14  9-oji geografinių pavadinimų standartizacijos konferencija (Niujorke)

2006-10-19  Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų susitikimas Taline

2006-04-05  Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) 23-ioji sesija (Vienoje)

2005-10-14  9-asis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras (Jūrmaloje)

2004-10-18  UNGEGN Baltijos skyriaus 8-asis seminaras (Vilniuje); programa

2004-07-21  Rengiamas Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų seminaras

2003-06-03  6-asis Baltijos šalių geografinių pavadinimų ekspertų seminaras Estijoje

2002-10-15  8-oji geografinių pavadinimų standartizacijos konferencija (Berlyne).

Prof. habil. dr. Vaitekūnas V. Geografiniai vardai – tai ne tik pavadinimai (2002) 

 

Posėdyje patvirtinti du komisijos nutarimai dėl kitų šalių ir Lietuvos vietovardžių, teigiamai įvertintas pluoštas Lietuvos standartų ir teisės aktų terminų...
Sesijoje pristatytos teritorinių skyrių bei darbo grupių veiklos geografinių pavadinimų norminimo srityje ataskaitos ir specialesni pranešimai – dėl tautinių mažumų vietovardžių, tradicinių vietovardžių (egzonimų) vartojimo, vietovardžių tarimo, pristatyta gruzinų kalbos geografinių pavadinimų perrašos į lotyniškąjį raidyną lentelė. Lietuvai sesijoje atstovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbuotojos.
Pirmajame šių metų posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos 2010 metų veiklos ataskaitoms, priimti 5 nutarimai: dėl Fidžio Salų Respublikos pavadinimo pakeitimo, dėl šios valstybės bei Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salų gyventojų pavadinimų, taip pat rekomendacija dėl kirčiavimo gretybių...
Fidžio Vyriausybė 2011 m. sausio 19 d. raštu Jungtinių Tautų Organizacijai pranešė, kad oficialiojoje vartosenoje ilgasis šalies pavadinimas turėtų būti patikslintas: pagal 1997 m. Konstituciją turėtų būti ne Fidžio Salų Respublika, o Fidžio Respublika.
Gruodžio 16 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinis advokatas Niilas Jääskinenas paskelbė išvadą Runevič-Vardyn byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad generalinio advokato išvada yra siūlymas Teisingumo Teismui, kaip reikėtų spręsti bylą, tačiau teismas gali priimti ir kitokį sprendimą.
Septintajame Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas dėl Šv. Elenos Salos ilgojo pavadinimo liet. varianto pakeitimo, du protokoliniai nutarimai dėl kirčiavimo – veik. r. es. l. vyr. g. dalyvių trumpųjų vardininko formų (kaip „esąs“, „esą“) ir dėl kirčiavimo variantų (gretybių) vartojimo, patvirtintas Kalbos programų įgyvendinimo tvarkos aprašas...

Greta trumpojo tradicinio pavadinimo Šv. Elenos Sala įrašomas pakeistas ilgasis – Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos.

2010 m. spalio 8 d. Valstybių pavadinimų sąraše, kuris tvirtinamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu, pakeisti trys įrašai. Sąrašo pakeitimo pagrindas – šalių pranešimai Jungtinių Tautų Organizacijai (žr. UNTERM)...
Kalbos komisija patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą, priėmė du nutarimus dėl valstybių pavadinimų pakeitimo, protokolinį nutarimą dėl pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų ir kt.

Tikslinami ne sostinių pavadinimai, bet oficialieji valstybių pavadinimai, pateikiami sąrašo paskutinėje skiltyje.

2010 m. liepos 2 d. Seime Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto kvietimu viešėjo Latvijos Respublikos Saeimos narė, buvusi šios šalies švietimo ministrė dr. Ina Druvietė ir Latvių kalbos centro direktorius Maris Baltinis...

Apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą XIP-1814, Kalbos komisija pasiūlė papildyti 49 str. 2 d., 50 str. 3 dalį ir 51 str. 2 dalį nuostata, kad mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių kalbą...

2010 m. balandžio 8 d. neeiliniame Seimo posėdyje svarstyti du Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo variantai. Žr. vaizdo įrašą.

Žodyne pateikta apie 30 000 trijų žemynų ir daugiau kaip 10 000 Okeanijos salų vietovardžių iš bene margiausio Žemės regiono. Regione yra 67 valstybės bei 31 valda ir kraštas, kuriuose valstybinėmis ir oficialiomis kalbomis paskelbta 27 kalbos. Kitaip, negu ankstesniuose tomuose, čia autentiškos formos ne visada pateikiamos originalo rašto sistemomis...