Atsižvelgus į pasikeitimus pamatiniuose nutarimo šaltiniuose – ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ ir UNTERM – keičiamas Eritrėjos ilgasis (oficialusis) pavadinimas, įrašomas pavadinimas Palestina.

Ketvirtajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje Marcelijaus Martinaičio citata, kolegų atsisveikinimo žodis Panevėžio pedagogui, ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos nariui Antanui Raudžiui, VLKK rekomendacija dėl parlamentų lietuviškų pavadinimų ir kt. Šiemet minint 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines I. Mataitytė peržvelgia, kaip sukilimas ir sukilėliai buvo vadinami spaudoje, grožinėje literatūroje, kraštotyrininkų užrašytuose senų žmonių atsiminimuose ir kt., A. Rimkutė recenzuoja Birutės Jatkauskienės ir Gitanos Tolutienės „Aiškinamąjį andragogikos terminų žodyną“, A. Balašaitis rašo apie Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyną“...
2012 m. birželio 25–26 d. Europos Parlamento Generalinio personalo direktorato kvietimu Kalbos komisijos Vardyno pakomisės narė Rita Trakymienė (MELC) ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė (VLKK) surengė ES institucijų vertėjams seminarą „Kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimas lietuvių kalboje“.
2012 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. N-2 (133) Valstybių pavadinimų sąraše, kuris patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 48-uoju nutarimu, iš trumpųjų pavadinimų skilties išbrauktas pavadinimas Moldovos Respublika ir vietoj jo greta tradicinio varianto Moldavija įrašytas trumpasis pavadinimas Moldova. Ar pavadinimas Moldovos Respublika nutarimo trumpųjų pavadinimų skiltyje buvo per apsirikimą? Ne... O kurį pavadinimą iš dviejų trumpųjų vartoti?

Vardyno pakomisė pernai rinkosi į 12 posėdžių, Sekretoriatas parengė apie 200 ekspertinių išvadų dėl vietovardžių ir asmenvardžių. Kalbos komisija priėmė 14 nutarimų, kuriais papildė valstybių, valdų, jų gyventojų, sostinių pavadinimų ir Lietuvos vietovardžių sąrašus, reglamentavo stotelių pavadinimų sudarymą ir rašymą. Išleistas naujas pasaulio vietovardžių žodyno tomas, atverta piliečių vardų duomenų bazė ir kt.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido ketvirtojo „Pasaulio vietovardžių“ žodyno tomo pirmąją dalį „Azija (Afganistanas–Jungtiniai Arabų Emyratai)“. Žodynas skiriamas plačiajai visuomenei. Jis parengtas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos užsakymu iš Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos lėšų.

Tikslinamas oficialusis Libijos pavadinimas: Libijos Arabų Socialistinė Liaudies Džamahirija tapo Libija.

Įrašyti pasikeitę valstybių ir jų gyventojų pavadinimai: Pietų Sudano Respublika (sutrumpintai – Pietų Sudanas); Pietų Sudano (Respublikos) gyventojas (-a); Mianmaro Sąjungos Respublika.

Patvirtinti 5 komisijos nutarimai, aprobuota beveik du šimtai terminų straipsnių.
Posėdyje patvirtinti naujų valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai, Mianmaro (Birmos) naujojo ilgojo pavadinimo atitikmuo; aprobuoti Lietuvos standarto „Pastatų vėdinimas. Terminija, raidiniai ir grafiniai simboliai“ terminai ir 18 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 157 terminų straipsniai); priimta rekomendacija „Dėl stotelių pavadinimų sudarymo ir rašymo“.