Kalbos komisijos posėdyje neprieštarauta dėl teisės terminų, sudarytų iš žodžio „nusikaltimas“ ir kai kurių abstrakčiųjų daiktavardžių naudininko, pvz., „nusikaltimas žmogaus laisvei“.

Vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatytas Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidinys „Pasaulio vietovardžiai. Europa“. Leidinį inicijavo ir jo rengimą remia Valstybinė kalbos komisija.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais ir Valstybine lietuvių kalbos komisija sausio 25 d. surengė simpoziumą dėl istorinių realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemų. Dalyvių nuomone, tradicinio pavadinimo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė keisti nėra pagrindo...
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.
Verstinių leidinių autorių vardai ir pavardės knygų viršeliuose, antraštiniuose puslapiuose paprastai vartojami autorių teisių saugomomis originaliomis formomis. Kalbos komisija skatina leidėjus greta originalių formų nurodyti ir sulietuvintas (adaptuotas) formas.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.
Tikslinamos latviškų asmenvardžių ir vietovardžių adaptavimo taisyklės...

9-oji kirčiavimo ir rašybos rekomendacija.

Estijos Vyriausybė savo posėdyje pritarė įstatymo projektui dėl asmeninių vardų.
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.

Iš sostinių pavadinimų keičiama Maršalo Salų Respublikos sostinė (vietoj Dalãpas-Uligà-Darìtas – Madžū̃ras), Kiribačio Respublikos sostinė (vietoj Bairìkis – Taravà), tikslinami kai kurių valstybių pavadinimai.

Tikslinami kai kurie valstybių trumpieji ir ilgieji pavadinimai; keičiami sąrašo skilčių pavadinimai, nuo šiol „Trumpieji (tradiciniai)“ ir „Ilgieji (oficialieji).

Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.

Pakeistas (žr. Nutarimai. Svetimvardžiai. Valdų ir kraštų pavadinimai).

(Pirmoji redakcija, galiojančią žr. skyriuje NUTARIMAI. Svetimvardžiai.)