Estijos Vyriausybė savo posėdyje pritarė įstatymo projektui dėl asmeninių vardų.
Iš dalies pakeisti nutarimai dėl valstybių ir sostinių pavadinimų, aprobuoti du žodynai ir terminų standartas, kt.

Iš sostinių pavadinimų keičiama Maršalo Salų Respublikos sostinė (vietoj Dalãpas-Uligà-Darìtas – Madžū̃ras), Kiribačio Respublikos sostinė (vietoj Bairìkis – Taravà), tikslinami kai kurių valstybių pavadinimai.

Tikslinami kai kurie valstybių trumpieji ir ilgieji pavadinimai; keičiami sąrašo skilčių pavadinimai, nuo šiol „Trumpieji (tradiciniai)“ ir „Ilgieji (oficialieji).

Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.

Pakeistas (žr. Nutarimai. Svetimvardžiai. Valdų ir kraštų pavadinimai).

(Pirmoji redakcija, galiojančią žr. skyriuje NUTARIMAI. Svetimvardžiai.)