2010 m. spalio 8 d. Valstybių pavadinimų sąraše, kuris tvirtinamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimu, pakeisti trys įrašai. Sąrašo pakeitimo pagrindas – šalių pranešimai Jungtinių Tautų Organizacijai (žr. UNTERM)...
Kalbos komisija patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą, priėmė du nutarimus dėl valstybių pavadinimų pakeitimo, protokolinį nutarimą dėl pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų ir kt.

Tikslinami ne sostinių pavadinimai, bet oficialieji valstybių pavadinimai, pateikiami sąrašo paskutinėje skiltyje.

2010 m. liepos 2 d. Seime Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto kvietimu viešėjo Latvijos Respublikos Saeimos narė, buvusi šios šalies švietimo ministrė dr. Ina Druvietė ir Latvių kalbos centro direktorius Maris Baltinis...

Apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą XIP-1814, Kalbos komisija pasiūlė papildyti 49 str. 2 d., 50 str. 3 dalį ir 51 str. 2 dalį nuostata, kad mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių kalbą...

2010 m. balandžio 8 d. neeiliniame Seimo posėdyje svarstyti du Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo variantai. Žr. vaizdo įrašą.

Žodyne pateikta apie 30 000 trijų žemynų ir daugiau kaip 10 000 Okeanijos salų vietovardžių iš bene margiausio Žemės regiono. Regione yra 67 valstybės bei 31 valda ir kraštas, kuriuose valstybinėmis ir oficialiomis kalbomis paskelbta 27 kalbos. Kitaip, negu ankstesniuose tomuose, čia autentiškos formos ne visada pateikiamos originalo rašto sistemomis...
Protokoliniu nutarimu patvirtinta medingųjų augalų pavadinimų rekomendacija, įvertintas „Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas“, 20 straipsnių rinkinių ir vienas Lietuvos standartas, nutarta nekeisti šalies pavadinimo Gruzija...
Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...
Skelbiamas 2009 m. Vilniaus universitete apgintas Indrės Baltrušaitienės magistro darbas „Svetimvardžių rašymo tradicijos formavimasis Lietuvoje“ (vadovė doc. dr. Irena Smetonienė).

Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų rekomendacinis sąrašas patvirtintas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos2009 m. gegužės 14 d.protokoliniu nutarimu Nr. PN-3  (Inf. pran., 2009-05-20, Nr. 39(1)-534; dar žr. pakeitimus: 2011 m. vasario 24 d. Nr. PN-2; 2011 m. birželio 23 d. Nr. PN-5; 2011 m. lapkričio 17 d. Nr. PN-8; 2013 m. gegužės 9 d. Nr. PN-5). 

 
REKOMENDACIJA
„DĖL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ“
 
Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai yra trejopi:
1. Priesagos -ietis, -ė vediniai, pavyzdžiui: arubiečiai, puertorikiečiai, taivaniečiai
2. Tradiciniai pavadinimai su galūnėmis -as, -ė, -is, -ė, daromi dažniausiai vengiant priesagos vedinių iš valdų ir kraštų pavadinimų su priesaga -ija, pavyzdžiui, grenlandai.   
3. Sudėtiniai pavadinimai, sudaryti iš valdų ir kraštų pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a,pavyzdžiui: Amerikos Samoa gyventojai, Kuko Salų gyventojai.
Sudėtiniai pavadinimai gali būti sudaromi visais atvejais, pavyzdžiui: Arubos gyventojai, Puerto Riko gyventojai, Taivano gyventojai, Grenlandijos gyventojai.
Kai kraštas negyvenamas, gyventojų pavadinimas nenurodomas. Prireikus kontekste, pavadinimą galima sudaryti pagal tuos pačius principus, pvz.: antarktiečiai, buvėjiečiai, Herdo ir Makdonaldo (Salų) gyventojai.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į žodžių darybos dėsnius, vartojimo poreikius ir polinkius, rekomenduoja vartoti šiuos valdų ir kraštų gyventojų pavadinimus:
 
 

Valdų ir kraštų pavadinimai*

Gyventojų pavadinimai

Trumpieji (arba tradiciniai)

Ilgieji (oficialieji)

Alándai

Alándų Sãlos

alandiẽtis, -ė

Amèrikos Samòa

Amèrikos Samòa

Amèrikos Samòa gyvéntojas, -a

Angìlija

Angìlija

angiliẽtis, -ė

Antárktis

Antárktis

(**)

Arubà

Arubà

arubiẽtis, -ė

Bermudà

Bermudà

bermudiẽtis, -ė

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Bonèro, Sint Eustãtijaus ir Sãbos gyvéntojas, -a   2

Buvė̃

Buvė̃ Salà

Džèrsis

Džèrsis

džersiẽtis, -ė

Farèrai

Farèrų Sãlos

fareriẽtis, -ė

Fòlklandas (Malvìnai)

Fòlklando (Malvìnų) Sãlos

folklandiẽtis, -ė (malviniẽtis, -ė)

Gèrnsis

Gèrnsis

gernsiẽtis, -ė

Gibraltãras

Gibraltãras

gibraltariẽtis, -ė

Grenlándija

Grenlándija

grenlándas, -ė

Guãmas

Guãmas

guamiẽtis, -ė

Gvadelupà

Gvadelupà

gvadelupiẽtis, -ė

Hèrdas ir Makdònaldas

Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos

Honkòngas

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas

honkongiẽtis, -ė

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs

Kaimãnai

Kaimãnų Sãlos

kaimaniẽtis, -ė

Kalė̃dų Salà

Kalė̃dų Salà

Kalė̃dų Salõs gyvéntojas, -a

Kiurasão

Kiurasão

kiurasaojiẽtis, -ė 2

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos

Kòkosų (Kìlingo) Salų̃ gyvéntojas, -a

Kùko Sãlos

Kùko Sãlos

Kùko Salų̃ gyvéntojas, -a

Majòtas

Majòtas

majotiẽtis, -ė

Makão

Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão

makaojiẽtis, -ė  

Mariãnos Šiaurìnės Sãlos

Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga

Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a

Martìnika

Martìnika

martinikiẽtis, -ė

Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV)

Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos

(Jungtìnių Valstìjų) Mažų̃jų Tolimų̃jų Salų̃ gyvéntojas, -a

Mènas

Mèno Salà

meniẽtis, -ė

Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)

Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos

(Didžiõsios Britãnijos) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a

Mergẽlių Sãlos (JAV)

Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos

(Jungtìnių Valstìjų) Mergẽlių Salų̃ gyvéntojas, -a

Montserãtas

Montserãtas

montseratiẽtis, -ė

Naujóji Kaledònija

Naujóji Kaledònija

Naujósios Kaledònijos gyvéntojas, -a

Niùjė

Niùjė 3

niujiẽtis, -ė

Nòrfolko Salà

Nòrfolko Salà

norfolkiẽtis, -ė

Olándijos Antìlai

Olándijos Antìlai

Olándijos Antìlų gyvéntojas, -a  2

Palestinà **

Okupúotoji Palestìnos Teritòrija

palestiniẽtis, -ė 4

Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas

Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos

Pìtkernas

Pìtkernas

pitkerniẽtis, -ė

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Gvianà

Prancūzìjos Gviãnos gyvéntojas, -a

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys

Prancūzìjos Polinèzija

Prancūzìjos Polinèzija

Prancūzìjos Polinèzijos gyvéntojas, -a

Puèrto Rìkas

Puèrto Rìkas

puertorikiẽtis, -ė

Reunjònas

Reunjònas

reunjoniẽtis, -ė

Sen Bartelemì

Sen Bartelemì

senbartelemiẽtis, -ė 2

Sen Martènas

Sen Martènas (Prancūzijos dalis)

senmarteniẽtis, -ė 2

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sen Pjèras ir Mikelònas

Sen Pjèro ir Mikelòno gyvéntojas, -a

Sint Mártenas

Sint Mártenas (Olandijos dalis)

sintmarteniẽtis, -ė 2

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas

Šv. Elẽnos Salà

Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos  1

Šv. Elẽnos Salõs gyvéntojas, -a

Taivãnas

Taivãnas (Kìnijos provìncija)

taivaniẽtis, -ė

Tèrksas ir Káikosas

Tèrkso ir Káikoso Sãlos

Tèrkso ir Káikoso gyvéntojas, -a

Tokeláu

Tokeláu

tokelaujiẽtis, -ė

Vakarų̃ Sacharà

Vakarų̃ Sacharà

Vakarų̃ Sachãros gyvéntojas, -a

Vòlisas ir Futūnà

Vòlisas ir Futūnà

Vòliso ir Futū̃nos gyvéntojas, -a

 

* Lentelėje teikiami valdų ir kraštų pavadinimai patvirtinti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų“ (Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710; 2011, Nr. 63-30256). 
** Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.
 
PASTABOS:
1. Du pagrečiui pateikti gyventojų pavadinimai – lygiaverčiai variantai.
2. Kai gyventojų pavadinimas ne vienažodis, o sudarytas iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, ilgojo valdos ar krašto pavadinimo dėmenys, nebūtini gyventojų pavadinime, sąraše suskliausti, pvz., Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ (Sándraugos) gyvéntojas, -a. Trumpasis (tradicinis) ar ilgasis (oficialusis) valdos ar krašto pavadinimas vartotinas pasirinktinai, todėl ir gyventojų pavadinimas galimas dvejopas: Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ gyvéntojas, -a arba Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándraugos gyvéntojas, -a.
 
_____________________

Komentarąžr. čia (Naujienose).

Pakeitimai:

1. 2011 m. vasario 24 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-2 patikslintas Šv. Elenos Salos ilgasis pavadinimas.

2.2011 m. birželio 23 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 išbraukti Olandijos Antilai, įrašyta daugiau salų (valdų) pavadinimų.

3.2011 m. lapkričio 17 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-8 patikslintas Niujės ilgasis pavadinimas.

4.2013 m. gegužės 9 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 išbraukta Palestina

 

Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...
Pirmajame 2009-ųjų posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, patvirtinti Nepalo valstybės ir Palau sostinės pavadinimų pakeitimai, kt.

1995 m. protokoliniu nutarimu patvirtintas sąrašas „Valdų ir kraštų trumpieji (arba tradiciniai) pavadinimai“, pakeistas 2001 m. gegužės 3 d., buvo panaikintas vietoj jo 2007 m. gruodžio 20 d. priėmus nutarimą Nr. N-4 (113) „Dėl valdų ir kraštų pavadinimų(Žin., 2007, Nr. 138-5707; 2010, Nr. 150-7710; 2011, Nr. 63-3026; 2011, Nr. 123-5879; 2013, Nr. 50-2553), žr. NUTARIMAI. Sąrašas.

 

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos
2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113)
 
Valdų ir kraštų pavadinimai
Trumpieji (arba tradiciniai)
Ilgieji (oficialieji)
Alándai
Alándų Sãlos
Amèrikos Samòa
Amèrikos Samòa
Angìlija
Angìlija
Antárktis
Antárktis
Arubà
Arubà
Bermudà
Bermudà

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà 2-2011

Bonèras, Sint Eustãtijus ir Sabà

Buvė̃
Buvė̃ Salà
Džèrsis
Farèrai 
Farèrų Sãlos 
Fòlklandas (Malvìnai)
Fòlklando (Malvìnų) Sãlos 
Gèrnsis
Gibraltãras
Gibraltãras
Grenlándija
Grenlándija
Guãmas
Guãmas
Gvadelupà
Gvadelupà
Hèrdas ir Makdònaldas
Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos
Honkòngas
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Honkòngas
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs
Kaimãnai
Kaimãnų Sãlos
Kalė̃dų Salà
Kalė̃dų Salà

Kiurasão 2-2011

Kiurasão

Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kòkosų (Kìlingo) Sãlos
Kùko Sãlos
Kùko Sãlos
Majòtas 
Majòtas 
Makão
Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos Regiònas Makão 
Mariãnos Šiaurìnės Sãlos
Mariãnos Šiaurìnių Salų̃ Sándrauga
Martìnika
Martìnika

Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV) 

Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos

Mènas
Mèno Salà
Mergẽlių Sãlos (JAV)
Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos
Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija)
Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos
Montserãtas
Montserãtas
Naujóji Kaledònija
Naujóji Kaledònija
Niùjė
Niùjė 3-2011
Nòrfolko Salà
Nòrfolko Salà
Olándijos Antìlai 2-2011
Olándijos Antìlai
Palestinà * 4-2013
Okupúotoji Palestìnos Teritòrija
Pietų̃ Džòrdžija ir Pietų̃ Sándvičas
Pietų̃ Džòrdžijos ir Pietų̃ Sándvičo Sãlos
Pìtkernas
Pìtkernas
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Gvianà
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Pietų̃ Srìtys
Prancūzìjos Polinèzija
Prancūzìjos Polinèzija
Puèrto Rìkas
Puèrto Rìkas
Reunjònas
Reunjònas

Sen Bartelemì 2-2011

Sen Bartelemì

Sen Martènas 2-2011

Sen Martènas (Prancūzijos dalis)

Sen Pjèras ir Mikelònas
Sen Pjèras ir Mikelònas

Sint Mártenas 2-2011

Sint Mártenas (Olandijos dalis)

Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Sválbardas ir Jãnas Mãjenas
Šv. Elẽnos Salà
Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos 1-2010
Taivãnas
Taivãnas (Kìnijos provìncija)
Tèrksas ir Káikosas 
Tèrkso ir Káikoso Slos 
Tokeláu
Tokeláu
Vakarų̃ Sacharà
Vakarų̃ Sacharà
Vòlisas ir Futūnà
Vòlisas ir Futūnà
 
* Šalis siekia valstybės statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu.
 _______________________
Komentaras, kada ir kaip nuo protokolinio nutarimo pereita prie nutarimo, žr. Naujienose. Sąrašas ir toliau tikslinamas pagal standarto ISO 31661 „Šalių pavadinimai“ pakeitimus.
** Pakeitimai:
[1-2010] 2010 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. N-4 (121) vietoj Šv. Elenos Sala įrašyta Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos.
[3-2011] 2011 m. spalio 6 d. nutarimu Nr. N-9 (130) vietoj Niujės Respublika įrašyta Niujė.
[4-2013] 2013 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. N-6 (142) Palestinaperkelta į Valstybių pavadinimų nutarimą Nr. 48.

 

 

Vardyno ekspertų 1998 m. rekomendacija

Didžiosios Lenkijos

Didžiõsios Lénkijos (Wielkopolskie)

Kujavijos Pamario

Kujãvijos Pãmario (Kujawsko-Pomorskie)

Liublino

Liùblino (Lubelskie)

Liubušo

Liùbušo (Lubuskie)

Lodzės

Lòdzės (Łódzkie)

Mazovijos

Mazòvijos (Mazowieckie)

Mažosios Lenkijos

Mažõsios Lénkijos (Małopolskie)

Opolės

Opòlės (Opolskie)

Pakarpatės

Pãkarpatės (Podkarpackie)

Palenkės

Palénkės (Podlaskie)

Pamario

Pãmario (Pomorskie)

Silezijos

Silèzijos (Śląskie)

Švento Kryžiaus

Šveñto Krỹžiaus (Świętokrzyskie)

Vakarų Pamario

Vakarų̃ Pãmario (Zachodnio-Pomorskie)

Varmijos Mozūrų

Var̃mijos Mozū̃rų (Warminsko-Mazurskie)

Žemutinės Silezijos

Žemutìnės Silèzijos (Dolnoşląskie)

PASTABA. Iš miestų vardų padaryti pavadinimai, lenkų kalboje turintys būdvardines formas, lietuvių kalboje paprastai vartojami miesto vardo (tradicinės arba adaptuotos formos) kilmininko linksniu, o padaryti iš regionų pavadinimų – tradiciniais lietuvių kalbos atitikmenimis (Dr. M. Razmukaitė).