Pakeistas (žr. Nutarimai. Svetimvardžiai. Valdų ir kraštų pavadinimai).

(Pirmoji redakcija, galiojančią žr. skyriuje NUTARIMAI. Svetimvardžiai.)

(Taip pat ir oficialiųjų vietovardžių perrašymo Lietuvos tautinių mažumų kalbomis.)
NEGALIOJA.