Vardyno pakomisės posėdyje apvarsčius galimus geležinkelio stoties tipo gyvenamųjų vietovių pavadinimų keitimo būdus parengtos rekomendacijos savivaldybėms.
Skelbiamas konkursas dėl paramos 2008 m. programoje numatytiems darbams vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2007 m. birželio 19 d.

Norminant Lietuvos Respublikos teritorijos vietovardžius tarminės fonetinės ypatybės verčiamos į bendrinę kalbą, todėl oficialiosios norminės vietovardžių formos neatspindi tarminio tarimo, plg.: mst. Skuodas – ne Skouds, mstl. Žarėnai – ne Žarienā, k. Vydmantai – ne Vidmontā, k. Gulbinai – ne Golbinā, k. Pievėnai – ne Peivenā, ež. Durbinas – ne Dorbins ir t. t. Taip pat ir kaimo Plungės r. sav. Žlibinų seniūnijoje vardas – Kantaučiai (ne Kontaučiai). 

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kartu su Lietuvos istorijos, Lietuvių kalbos institutais ir Valstybine lietuvių kalbos komisija sausio 25 d. surengė simpoziumą dėl istorinių realijų pavadinimų, asmenvardžių ir vietovardžių perteikimo problemų. Dalyvių nuomone, tradicinio pavadinimo Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė keisti nėra pagrindo...
Nuo pirmosios Lietuvos vietovardžių sąrašo redakcijos praėjo beveik dešimt metų. Per tą laiką išėjo Kalbos komisijoje apsvarstytas „Vietovardžių žodynas“ (2002), atlikta Ežerų klasifikatoriaus ir Upių klasifikatoriaus kalbinė patikra. Todėl kai kuriuos nutarimu patvirtinto sąrašo vietovardžius būtina buvo tikslinti.
Šiame posėdyje aprobuotas 2-asis „Fizikos terminų žodyno“ leidimas, dešimt terminų straipsnių, patvirtinti Lietuvos vietovardžių sąrašo (patvirtinto 63-iuoju nutarimu) pakeitimai...
Kalbos komisija nepritarė moksle bei plačiojoje vartosenoje įsigalėjusio pavadinimo Suvalkija keitimui, Lietuvos aukščiausios žemės paviršiaus vietą (kalvą) patarė pavadinti ne Aukštėju, o Aukštoju, kaip būdingiau Rytų Lietuvoje.
Vadovaudamasi kalbos pastovumo principu Kalbos komisija nepritarė Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos siūlymui pavadinimus „Suvalkija“, „suvalkietis “ pakeisti į „Sūduva“, „sūduvis“.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.
2004-aisiais Vardyno pakomisė apibendrino gatvių pavadinimų derinimo laikotarpiu sukauptą patirtį ir parengė rekomendaciją „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“. Sekretoriatas parengė apie 80 ekspertinių išvadų dėl vietovardžių.
Priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, apsvarstytas „Kalbos patarimų“ leksikos skolinių sąrašas.
Kalbos komisija kreipėsi į Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybes dėl krašto vietovardžių išsaugojimo.

9-oji kirčiavimo ir rašybos rekomendacija.

Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas kelio ženkluose teikti ir tarmines gyvenamųjų vietų vardų formas pažeidžia galiojančius teisės aktus ir yra priešingas pasaulinėms vietovardžių norminimo tendencijoms.
Vasario 27 d. Lietuvos kartografų draugijos susirinkime apžvelgti Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 metais.
Sausio 30 d. įvyko pirmasis šių metų Kalbos komisijos posėdis. Komisija patvirtino 2003 m. asignavimų paskirstymo kalbos programoms planą, aprobavo vardyną „Paukščių anatomijos terminai“ ir „Chemijos terminų aiškinamojo žodyno“ antrąjį pataisytą ir papildytą leidimą...
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.

Pakeistas (žr. Nutarimai. Svetimvardžiai. Valdų ir kraštų pavadinimai).

(Pirmoji redakcija, galiojančią žr. skyriuje NUTARIMAI. Svetimvardžiai.)