15 val. lankosi Valstybinėje kalbos inspekcijoje.

Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...

Rašybos rekomendacija Nr. 7 (R-1)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimas Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ pripažintas netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2017 m. gegužės 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl rekomendacijos „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.