Dalyvauja diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms, susitikime „Jonas Basanavičius ir bendrinė lietuvių kalba“, vyksiančiame Vilkaviškyje.

15 val. lankosi Valstybinėje kalbos inspekcijoje.

 2018 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija* išnagrinėjo apie 250 klausimų dėl pavardžių darybos ir keitimo, vardų teiktinumo, asmenvardžių tapatumo ir kt., iš jų apie 150 išvadų raštu. Klausimų sulaukiama iš metrikacijos įstaigų, fizinių asmenų, teismų. Apylinkių teismų prašymu parengta 30 išvadų (dėl pavardžių 19, vardų 7, moters pavardės vyriška forma 3 ir dėl išskirtinio sudėtinio asmenvardžio). Metrikatoriai darbe vadovaujasi Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo 6 str. 6 punkto nuostata „civilinės būklės aktų įrašai įrašomi lietuvių kalba“, o Kalbos komisijos išvados kreipiasi kilus neaiškumų dėl asmenvardžių darybos pagal Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro) 30 punktą. Siekiant palengvinti vardų vertinimą skelbiamas ir toliau pildomas Piliečių vardų sąvadas, būtent 2018 m. paskelbtas Dažninis rekomenduojamų sąrašas, o tėvams, ieškantiems retų vardų, gali būti naudingas ir Neprigijusių rekomenduojamų vardų sąrašas, nustatyti formalieji neteiktinos rašybos požymiai... 

Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...

Rašybos rekomendacija Nr. 7 (R-1)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. gruodžio 19 d. pranešimas Nr. 96 „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“ pripažintas netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2017 m. gegužės 22 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-10 „Dėl rekomendacijos „Dėl citrusinių augalų ir jų vaisių lietuviškų pavadinimų“.