Apžvelgęs lietuvybės kompiuteryje situaciją XX a. paskutiniame dešimtmetyje doc. dr. Gintautas Grigas vardija naujausius pasiekimus. Anot jo, žmogaus ir kompiuterio sąsajos lietuvinimas XXI a. pirmajame dešimtmetyje įsibėgėjo, deja, nuo kitų Europos valstybių lokalizavimo srityje gerokai atsiliekame.
Mokykla paprastai pasirenka tokį interneto svetainės adresą, kuriame atsispindi mokyklos pavadinimas. Juos apžvelgęs doc. dr. Gintautas Grigas rado daug šveplavimo pavyzdžių. Taisyklingumu išsiskiria svetainės adresas http://kodėlčius.lt. Mokyklų svetainių administratoriams pavyzdžiu taip pat gali būti Vikipedija – joje mokykloms skirtų tinklalapių adresai sudaryti su taisyklingais, ne šveplais pavadinimais, pvz., http://lt.wikipedia.org/wiki/Šiaulių_Stasio_Šalkauskio_vidurinė_mokykla.
Gintautas Grigas dešimt metų stebi bendrovės „Microsoft“ programų lietuvinimo darbą. Išsamiai aptaręs 2010 m. spalio mėnesį pasirodžiusią lietuvišką „Word 2010“, recenzentas daro išvadą, kad lietuviui, netgi tam, kuris gerai moka anglų kalbą, su šia programa seksis sklandžiau negu su angliška. Rimtesnių priekaištų pareikšta dėl terminų ir lietuviškai aplinkai nepakankamai pritaikytų šablonų: čia pažodinio vertimo nepakanka. Tekstai, kuriuose yra kultūros realijų, išversti, bet jų turinys daug kur paliktas amerikietiškas. „Lokalizavimas – ne tik vertimas. Tas „ne tik“ ir pakiša koją. Taigi, vertimą galima įvertinti gerai, tačiau visą lokalizaciją (įskaitant vertimą) – tik patenkinamai.“ Tikimasi, kad pastabos pravers lokalizuotojams rengiant naują programos laidą.
„Suprantamiau „kustomaizinti layoutus“, „čeindžinti marginsus“ ir „mūvinti folderius“? Kas čia per lietuvybė, kuri trukdo dirbti! Mūsų valstybės kalbos prižiūrėtojai piktinasi angliška ar lenkiška iškaba arba tuo, kad prekė neturi lietuviškos instrukcijos, bet toleruoja angliškus tekstus kompiuterio ekrane. Ar taip turėtų būti?... Kuri kalba mūsų kompiuteriuose bus vartojama dar po penkerių ar dešimties metų, labai priklauso nuo valstybės politikos. Pradžioje gal pakaktų pasiekti, kad Lietuvos valstybės įstaigoms perkamuose kompiuteriuose lietuvių kalba būtų privaloma. Argi tai neįmanoma?“ – Rytis Umbrasas („Gimtoji kalba“, 2011, Nr. 4).
Ketvirtajame 2011-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje A. Balašaitis apžvelgia gimtosios kalbos, gimtojo žodžio motyvus XX a. lietuvių poezijoje, dalijasi mintimis apie dabartinę lietuvių kalbos padėtį; R. Umbrasas svarsto, kodėl Lietuvoje vengiama į lietuvių kalbą išverstų kompiuterių programų, pateikia siūlymų, kaip tokią padėtį keisti; G. Grigas lietuviškų produktų kūrėjams pristato pavyzdžiu Lietuvoje sukurto mokinių informatikos ir informacinių technologijų konkurso vardą „Bebras“; Z. Šimėnaitė aprašo Jono Jablonskio žodyno kartoteką, saugomą Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje; tęsiamas A. Kaikarytės ir R. Urnėžiūtės kovo numeryje pradėtas straipsnis apie kalbėjimo ir tylėjimo apibūdinimus lietuvių tarmių žodynuose; skelbiama VLKK rekomendacija „Dėl kai kurių įvardžiuotinių formų kirčiavimo“ ir B. Stundžia supažindina su teikiamųjų formų kirčiavimo kodifikacijos istorija, paaiškina apsisprendimą pateisinti dvejopą – pastovų ir kilnojamąjį – kai kurių įvardžiuotinių formų kirčiavimą.
Praėjus daugiau kaip metams nuo Anitos Juškevičienės ir Ritos Urnėžiūtės „Gimtojoje kalboje“ paskelbtos recenzijos apie elektroninius atvirukus, Agnė Strelkauskytė (LIKIT.lt) teigia, kad kai kurios svetainės pranešimų kalbą pataisė. Jei nenorite, kad įžanginis pranešimas Jums ar gavėjui sugadintų nuotaiką, peržvelkite jų pavyzdžius su kalbiniais komentarais.
2010 m. rugpjūtį Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir UAB „Nextmedia LT“ pasirašė sutartį dėl „Palemono“ šrifto taikymo elektroninių knygų leidyboje ir prekyboje. Prireikus „Palemono“ šrifto taikymo teisių gali tikėtis ir kitos leidyklos bei prekeiviai.
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir interneto svetainė www.lietuviškai.lt paskelbė interneto lietuvinimo akciją – raginama kuriamų interneto svetainių pavadinimuose vartoti lietuviškas raides, o be jų sukurtus pavadinimus keisti.
„Palemono“ darbo grupė, bendradarbiaudama su Medievistinių unikodo šriftų bendruomene, lietuviško šrifto pamatu sukūrė šriftą „Palemonas MUFI“, skirtą seniesiems raštams kaupti ir skelbti.
Svetainėje LIKIT.lt pranešama, kad jau galima parsisiųsti universalų tvarkyklių paketą „kbdlts10“, skirtą operacinėms sistemoms „Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows 7“. Pakete esanti diegimo programa atpažįsta vartotojo kompiuterio sistemą ir įdiegia jai tinkamą tvarkyklę „Lietuvių standartinė 2010“.
Svetainės google.lt paieškos laukelio dešinėje atkreipkite dėmesį į kompiuterio klaviatūros piktogramą. Spragtelėjus atsiveria klaviatūra su lietuvių kalbos rašmenimis, tiesa, ne lietuviško standarto... Kita vertus, gali prisireikti ieškoti rusiškų, prancūziškų, latviškų, estiškų žodžių su įvairiais diakritikais – google’io klaviatūros padės juos taisyklingai surinkti.
Interneto svetainėje sms4you.lt nereikia papildomų nustatymų, kad būtų galima rašyti lietuviškai, nėra pavojų, kad lietuviški rašmenys bus sugadinti, – šitaip teigiamai paslaugą įvertino Lietuvių kalbos informacinėse technologijose svetainės LIKIT.lt ekspertai. O telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ surengė greičiausiai lietuviškus SMS rašančių moksleivių konkursą...
2009-aisiais naujoji „Windows 7“ iš karto pasirodė ir anglų, ir lietuvių kalba, pasistūmėta atvirųjų programų lietuvinimo srityje, apginta disertacija iš internetinės programinės įrangos lokalizavimo, išleista pirmoji lokalizavimo kalbos magistrų laida KTU, bet svetainių adresų neskubama lietuvinti, iš mobiliųjų paslaugų teikėjų raštingas tik „Bitės“ „Labas“, apie galimybę išsiųsti lietuviškas žinutes iš telefonų informuoja tik „Omnitel“... Praktinius lokalizavimo darbus Lietuvoje pradėjome pavėluotai ir dabar sunku įveikti atsilikimą.
Svetainėje LIKIT.lt vartotojai balsavo už geriausią kompiuterijos naujadarą. Iš dvylikos pateiktųjų geriausiais išrinkti „atmintukas“, „brukalas“ („brukalai“) ir „tinklaraštis“.
Geriausi mobilieji telefonai – „Nokia“: visi 28 į bendrovės „Omnitel“ sąrašą įtraukti telefonai turi ir lietuvišką meniu, ir galimybę išsiųsti lietuviškas žinutes. Antroje vietoje – „Sony Ericsson“: iš 18 aprašytų telefonų visi turi lietuviškus meniu. Toliau eina samsungai...
Kalbos komisijos 2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) pakeistos kelios Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo nuostatos.
Šį klausimą lankytojams uždavė Lietuvių kalbos informacinėse technologijose svetainė LIKIT.lt. Susumavę apklausos rezultatus ir suminėję lietuviškų programų įsigijimo ir naudojimo sunkumus apklausos rengėjai pasidžiaugė, kad vis dėlto nemažai kompiuterių naudotojų juos įveikė: vidutinis kompiuteris atitinka maždaug du lietuviškumo punktus.
Puiki iniciatyva – „Delfis“ komentatorius pasitinka šūkiu „Saugok kalbą! Rašyk komentarus lietuviškomis raidėmis!“
Balandžio 23 d. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Mykolo Romerio universitetas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija surengė forumą „Internetinė lietuvių kalba: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“. Beveik nebėra techninių kliūčių tiek svetainių ir tinklaraščių tekstuose, tiek elektroninio pašto laiškuose vartoti lietuviškus rašto ženklus, todėl bent jau valstybės institucijos nebeturėtų švepluoti.
Svetainės www.domreg.lt statistika skelbia, kad aukščiausiojo lygio srityje „lt“ yra 1037 vardai, kuriuose yra raidžių su diakritiniais ženklais, pvz.: žalgiris.lt, ulevičius.lt, klaipėda.lt, mažylis.lt. Tai sudaro apie vieną procentą visų užregistruotų sričių vardų, – teigia Gintautas Grigas.