Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2013 m. gruodžio 18 d. (trečiadienį) 11 val. žurnalistus kviečia į apskritojo stalo diskusiją „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: nuo raidžių iki technologijų“.
Lapkričio 20 d. bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos parengtoms Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėms, nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei jas patvirtinti ir parengti Gairių įgyvendinimo priemonių planą.
Kalbos komisija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl originalių lietuviškų arba lokalizuotų (išverstų į lietuvių kalbą) kompiuterinių programų naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, visose viešosiose interneto prieigos vietose“ projektą...
„Lietuvoje tik trečdalis kompiuterių naudotojų su juo „kalbasi“ lietuviškai. Tai gresia lietuvių kalbos išnykimu kompiuterių pasaulyje. Todėl programinės įrangos lokalizacija – investicija į kalbos ir tautos išlikimą“, – sako doc. dr. Gintautas Grigas. Jo straipsnyje apžvelgiamos programinės įrangos lietuvinimo problemos, pateikiama galimų sprendimo būdų.
Kalbos komisija parengė Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gaires, kuriose numatomos veiklos kryptys ir siūlomos priemonės, kaip daugiakalbėje skaitmeninėje aplinkoje išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę. Gairių projektas Kalbos technologijų pakomisės teikimu apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. spalio 24 d. posėdyje.
Kalbos technologijų pakomisės 2013 m. spalio 17 d. posėdyje apsvarstytas Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose gairių 2014–2020 m. projektas, parengtas vietoj metų pradžioje numatyto Lietuvių kalbos technologijų strategijos projekto. Pataisytą projektą nutarta pristatyti Kalbos komisijai, vėliau...
2013 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vykusiame programos tarybos posėdyje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė pristatė Kalbos technologijų plėtros gairių projektą, Programų skyriaus vedėja V. Ragaišienė pateikė ataskaitą apie Kalbos komisijos vykdomas priemones.
Rengdamasi lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimui pakomisė į klausymus kviečia Lietuvos įmonių ir mokslo įstaigų, dirbančių kalbinių technologijų srityje, atstovus. Per antrąjį posėdį, kuris įvyko 2013 m. balandžio 22 d., išklausyti bendrovių „Microsoft“, „Synergium“, „TokenMill“ atstovų pranešimai...
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai 2013 m. vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva surengtame pokalbyje...
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė 2013 m. vasario 14 d. dalyvavo Prezidento kanceliarijoje surengtame pasitarime dėl lietuvių kalbos diegimo informacinėse technologijose.
2013 m. vasario 14 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos surengtame susitikime su mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus ekspertais, kuriame aptarti informacinių ir ryšio technologijų plėtros klausimai...
2013 m. vasario 11 d. įvyko pirmasis Kalbos technologijų pakomisės (pirmininkas Mindaugas Strockis) posėdis lietuvių kalbos technologijų strategijos kūrimo tema. Išklausytas Giedriaus Kurausko pranešimas apie UAB „Tilde“ veiklą kalbos technologijų srityje.
Apžvalgą nebe pirmi metai pateikia doc. dr. Gintautas Grigas. Straipsnyje apžvelgiamos labiausiai naudojamas programos – operacinės sistemos ir dokumentų rengimo programos, minimas pirmasis kompiuterinio raštingumo pagrindų vadovėlis, kuriame mokoma dirbti su lietuviškomis programomis, Lokalizavimo sekcijos įkūrimas Lietuvos kompiuterininkų sąjungoje, trečioji disertacija lokalizavimo tematika ir kt.
Lapkričio 14 dieną Vilniuje, Seimo rūmų Konstitucijos salėje, vyko tarptautinė konferencija „Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?“ Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė vadovavo konferencijos sesijai tema „Mokslas, visuomenė ir kalbų technologijos“.
Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamente Kalbos komisijos atstovės dalyvavo aptariant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2015 metų tarpinstitucinį veiklos planą.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Rygoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Kalba, technologijos ir Europos ateitis“ skaito pranešimą „Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje“. Konferencija tiesiogiai transliuojama internetu...
Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Valstybinė kalbos inspekcija kreipėsi į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą ir mobiliojo ryšio paslaugų įmonių vadovus, kad juridiniams ir privatiems klientams Lietuvos Respublikos teritorijoje siunčiamos trumposios žinutės (SMS) būtų valstybine kalba – parengtos ir išsiųstos lietuvišku raidynu. Į raginimą jau atsižvelgė keturios iš penkių mobiliojo ryšio paslaugų teikėjų – „Bitė Lietuva“, „Eurocom“, „Omnitel“, „Teledema“...
Gintautas Grigas apžvelgia programinės įrangos lietuvinimo pažangą per 2011-uosius: atvirojo kodo operacinės sistemos ir programų paketai kasmet atsinaujina, tad lietuvintojai vos spėja palaikyti dalinio sulietuvinimo lygį (bendrovės „Microsoft“ programų naujų lietuviškų laidų tikimasi sulaukti 2012-aisiais). Išleistos net penkios interneto naršyklės „Mozilla Firefox“ laidos – visos sulietuvintos laiku. Išleistas lokalizuotojams skirtas „Kompiuterinės leksikos frazynas“ (2011), programinės įrangos lokalizavimo vadovėlis auštųjų mokyklų studentams (Dagienė ir kt.). Metų pabaigoje „lt“ srityje užregistruoti 1 633 posričių vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių (pažanga yra, bet tai kol kas sudaro tik 1,17 proc. visų vardų). Ministro Pirmininko tarnyba parodė gerą pavyzdį kitoms valstybės institucijoms – darbo vietų kompiuteriuose nutarė įdiegti sulietuvintą programinę įrangą. Universitetuose ir kolegijose, deja, tik ketvirtadalis kompiuterių turi lietuvišką operacinę sistemą ir tik trečdalis lietuvišką raštinės paketą...
Programoje „Word 2010“ pateikiama daug įvairių priemonių tekstams rengti: į rašinį automatiškai įterpiama data, aptinkamos rašybos klaidos ir siūloma, kaip jas taisyti, sudaromas rašinio turinys, rodyklė. Bet ar viskuo, ką siūlo programa, galima pasitikėti? Agnė Strelkauskytė įspėja apie netikslumus.
Apžvelgęs lietuvybės kompiuteryje situaciją XX a. paskutiniame dešimtmetyje doc. dr. Gintautas Grigas vardija naujausius pasiekimus. Anot jo, žmogaus ir kompiuterio sąsajos lietuvinimas XXI a. pirmajame dešimtmetyje įsibėgėjo, deja, nuo kitų Europos valstybių lokalizavimo srityje gerokai atsiliekame.