2016 m. kovo 30 d. paskelbtas gražiausias interneto srities vardas, 2015-aisiais registruotas su savitais lietuviškais rašmenimis, – tai vištapuode.lt (Kaune veikiančio pusryčių restorano ir kartu smuklės interneto puslapis). Komisija buvo atrinkusi septynis vardus: laumėsvaikas.ltnaujėnai.ltnešu.ltšvarikalba.ltvažiuoti.ltvištapuode.ltžymiausifotografai.lt. Už juos balsavo 1,8 tūkst. portalo DELFI lankytojų. 

     Siekdami būti šiuolaikiška tauta bei valstybe, turime nuolat rūpintis, kad informacinės technologijos būtų organiška ne tik mūsų profesinės veiklos, buities, bet ir kultūros dalis. Svarbiausias vaidmuo bei atsakomybė tenka mokytojams: neišugdysime augančiose kartose tinkamų vertybių, jei mokinių dėmesio nekreipsime į visuomenės gyvenimo (ne)kultūros apraiškas, būsime joms abejingi savo darbe. Šį kartą apsistokime prie vieno technologijų elemento, susijusio su kalba – internetinio adreso.

2015 metais daugiausia naujovių pateikė bendrovė „Microsoft“. Liepos  29 d. išleido operacinę sistemą „Windows 10“, o rugsėjo 22 d. – raštinės programų paketą „Microsoft Office 2016“ su ateinančių metų žyma pavadinime. Sulietuvintos šių programų versijos pradėtos platinti vienu metu su originaliomis angliškomis. Gaila tik, kad knygas apie naujas lietuviškų programų versijas vėluojame išleisti. 2015 metais knygynuose pasirodė tik viena knyga apie 2013 m. išleistą lietuvišką skaičiuoklės versiją [1].

Senojoje „Palemono" versijoje ligatūrų nebuvo – naujoje yra. Kai kurios iš jų leidyboje gana populiarios (fi ir fl), bet ligatūra st lietuvių kalbos vartotojams nelabai priimtina (ją standartiškai puošia lankelis viršuje)... 

Šiemet gražiausiu interneto srities vardu su savitomis lietuviškomis raidėmis skelbiamas Voveraitė.lt. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su KTU Interneto paslaugų centru DomReg.lt ir Valstybine lietuvių kalbos komisija tokį konkursą surengė antrą kartą. Iš pradžių buvo atrinkta šešiolika internacionalizuotųjų vardų...

Kalbos komisijos svetainėje VLKK.lt skelbiama nauja „Palemono“ šrifto versija (3.0). Nuo ankstesniosios ši skiriasi išplėsta ženklų aibe ir pakoreguotais ženklų piešiniais. Be to, dabar į ženklų rinkinį įtraukti visi WGL4 ženklai, kelios dešimtys Mokslo ir enciklopedijų leidybos centrui reikalingų ženklų, neseniai į unikodą įtraukti lietuvių dialektologijai reikalingi ženklai...

Apžvelgdamas, kas nuveikta 2014-aisiais, doc. dr. Gintautas Grigas teigia, kad interneto sričių vardų su savitosiomis lietuviškomis raidėmis padaugėjo, sulietuvintų programų ir kompiuterijos terminų žodynų padaugėjo, paskelbta ir literatūros apie visas sulietuvintas paketo „Microsoft Office“ programas, bet kai kuriose srityse matomas regresas...
Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pristatė kalbos technologijų plėtros prioritetus, kuriuos VLKK Kalbos technologijų pakomisė nustatė atsižvelgdama į Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytus tikslus...
Technologinis atsilikimas ar kalbos kultūros trūkumas trukdo neiškreiptu raštu į vartotojus kreiptis privačioms ir net valstybinėms įmonėms? Sprendžiant iš Lietuvos kompiuterininkų sąjungos pateiktų pavyzdžių dar daug Lietuvos paslaugų teikėjų, siųsdami vartotojams trumpąsias žinutes (SMS), nesugeba informacijos pateikti taisyklinga lietuvių kalba...
Dešimt metų, kai registruojami lietuviški (nešvepli) interneto srities lt vardai, sukako kovo 30 d. Sukakties proga Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su lt srities vardų registravimo tarnyba „Domreg.lt“, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir asociacija „Infobalt“ atrinko 21 (iš 1587) vardą su savitosiomis lietuviškomis raidėmis ir pasiūlė portalo Delfi.lt lankytojams išrinkti gražiausią. Skelbiamas gražiausiųjų dešimtukas: klaužada.lt, žvaigždutė.lt, žalgiris.lt....
Šiais metais kovo 30 d. 10 val. sukanka dešimt metų nuo momento, kai aukščiausio lygio interneto srityje lt pradėti registruoti antrojo lygio sričių vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių: ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž. Iki 2014-ųjų pradžios srityje lt buvo įregistruoti 1587 vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių (apie 0,99 proc. visų srityje lt registruotų vardų).
Apžvalgą nebe pirmi metai pateikia doc. dr. Gintautas Grigas. 2013-aisiais pagaliau parengta knygų apie lietuvišką, o ne anglišką sistemos „Microsoft Windows“ versiją. Laidos „Windows 8.1“ lietuviškumas įvertintas teigiamai, o bandymai į planšetinių kompiuterių klaviatūras įtraukti lietuvių kalbos raides – kaip nesėkmingi. Mobiliųjų paslaugų teikėjai pradėjo siųsti klientams trumpąsias žinutes lietuviškais rašmenimis, deja, interneto posričių (srityje .lt) vardų su lietuviškomis raidėmis nepadaugėjo...
Paskutiniame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje, kaip visada, teikiamas visų metų publikacijų turinys, skelbiamos 2014 metų sukaktys; baigiantis Tarmių metams pasakojama apie Lietuvos regionuose leidžiamus kultūros ir istorijos žurnalus, domimasi, kas juose rašoma apie lietuvių kalbą ir savo krašto tarmę, kaip prisimenami tarmėtyrininkai, tarmių puoselėtojai; Gražinos Matulienės vadovėlis „Šeimos psichologija“ (UAB „Ciklonas“) dėl kalbos klaidų skelbiamas jaunimui nerekomenduotina knyga; spausdinamas Rimvydo Naktinio pokalbis su Jonu Paulausku (parengtas 2003 metais) ir 2013 metų Kalbos premijos laureato Gintauto Grigo kalba, pasakyta gruodžio 5 d. renginyje „Vivat Republica“...
Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2013 m. gruodžio 18 d. (trečiadienį) 11 val. žurnalistus kviečia į apskritojo stalo diskusiją „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: nuo raidžių iki technologijų“.
Lapkričio 20 d. bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos parengtoms Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėms, nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei jas patvirtinti ir parengti Gairių įgyvendinimo priemonių planą.
Kalbos komisija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl originalių lietuviškų arba lokalizuotų (išverstų į lietuvių kalbą) kompiuterinių programų naudojimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, visose viešosiose interneto prieigos vietose“ projektą...
„Lietuvoje tik trečdalis kompiuterių naudotojų su juo „kalbasi“ lietuviškai. Tai gresia lietuvių kalbos išnykimu kompiuterių pasaulyje. Todėl programinės įrangos lokalizacija – investicija į kalbos ir tautos išlikimą“, – sako doc. dr. Gintautas Grigas. Jo straipsnyje apžvelgiamos programinės įrangos lietuvinimo problemos, pateikiama galimų sprendimo būdų.
Kalbos komisija parengė Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gaires, kuriose numatomos veiklos kryptys ir siūlomos priemonės, kaip daugiakalbėje skaitmeninėje aplinkoje išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę. Gairių projektas Kalbos technologijų pakomisės teikimu apsvarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. spalio 24 d. posėdyje.
Kalbos technologijų pakomisės 2013 m. spalio 17 d. posėdyje apsvarstytas Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose gairių 2014–2020 m. projektas, parengtas vietoj metų pradžioje numatyto Lietuvių kalbos technologijų strategijos projekto. Pataisytą projektą nutarta pristatyti Kalbos komisijai, vėliau...
2013 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje vykusiame programos tarybos posėdyje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė pristatė Kalbos technologijų plėtros gairių projektą, Programų skyriaus vedėja V. Ragaišienė pateikė ataskaitą apie Kalbos komisijos vykdomas priemones.