Šiame posėdyje pristatyti sociologinio tyrimo „Kalba darbe“ rezultatai, patvirtinti sostinių pavadinimų sąrašo pakeitimai: vietoj pavadinimo Rangūnas įrašytas Neipidas, pakeista pavadinimo Palikiras rašyba – Palikyras ir kt.
Posėdyje aptarti pakomisių darbo planai, patvirtinti Lietuvių kultūrai reikšmingų senųjų tekstų publikavimo bendrieji reikalavimai, Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo pakeitimai, aprobuoti nauji terminų rinkiniai.
Šiame komisijos posėdyje apsvarstyti du žodynai, nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai, priimta rekomendacija „Dėl Tarmių (šnektų) žodynų rengimo bendrųjų reikalavimų“, kt.
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai dalyvavo gegužės 6 d. Jelgavoje vykusiame Latvių ir lietuvių poezijos dienų renginyje. Su kolegomis iš Latvijos valstybinės kalbos komisijos aptarti kalbos programų klausimai, galimybės organizuoti abiejų šalių gyventojų požiūrio į valstybinės ir kitų kalbų (pirmiausia anglų) vartojimą tyrimą.
Komisija svarstė naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatymo projektą ir aprobavo devynis terminų straipsnių rinkinius bei brūkšninio kodavimo terminų standartą.
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.
Posėdyje patvirtinti 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimai.
Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.
Šiame posėdyje patvirtinti du nutarimai, trys rekomendacijos ir aprobuotas vienas terminų standartas.
Apsvarstyti dokumentų projektai nepatvirtinti.
Tikslinamos latviškų asmenvardžių ir vietovardžių adaptavimo taisyklės...
Posėdyje patvirtinta Kalbos komisijos 2003 m. veiklos ataskaita.
Priimtas nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“...
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
„Tauta, kuri neskaito, nerašo ir nekuria, neturi pasaulyje prasmės“ (V. Mykolaitis-Putinas). Kalbos komisijos neeilinis lapkričio 28 d. posėdis surengtas kartu su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu ir vyko Seimo rūmuose...
Komisijos nariai palankiai įvertino darbo grupės parengtą ir patobulintą Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
Patvirtinta Kalbos programų vykdymo tvarka ir nauji Programų koordinavimo tarybų ir Programų ekspertų tarybos nuostatai, sudaryta speciali vietovardžių pakomisė.