2015 m. vasario 21 d. per LRT radiją nuskambėjus pirmajam VIII nacionalinio diktanto konkurso tekstui Kalbos komisijos svetainės VLKK.lt lankytojų klausėme, kaip diktantas patiko ir su kokiais keblumais jį rašydami susidūrė...

Skelbiamas 8-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Laura Sintija Černiauskaitė. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

Rekomenduojame naują kalbos praktikos leidinį „Europos Sąjungos institucijų vertimo į lietuvių kalbą vadovas“ (Liuksemburgas, 2014). Simboliška, kad šis leidinys paskelbtas minint 10 metų nuo įstojimo į Europos Sąjungą. Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato generalinio direktoriaus Ryčio Martikonio teigimu, iš tuomečių ES valstybių naujokių tokį parengė vieninteliai lietuviai. (Leidinys apsvarstytas VLKK laikinosios pakomisės, skelbiamas Europos Komisijos svetainėje.)...

Skelbiamas 7-ojo Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorius – Vladas Braziūnas. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

Skelbiamas 7-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Giedra Radvilavičiūtė. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)
Skelbiamas 6-ojo Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė Renata Šerelytė. (Rašybos ypatumų paaiškinimai gretimoje naujienoje.)
Trečiajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje G. Akelaitis aptaria tradicines ir naujesnes dvitaškio funkcijas tekste; A. Genelytė-Gritėnienė ir R. Urnėžiūtė svarsto, iš kur kilęs žodis „kipišas“, ką jis reiškia ir ką galima pasiūlyti vietoj jo; I. Smetonienė pristato naująją Reginos Koženiauskienės monografiją „Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė“; spausdinamas V. Pupšio pasakojimas apie kalbininką, pedagogą, lietuvių kalbos dėstymo metodikos specialistą Praną Gailiūną, Virginijos Vasiliauskienės ir Kristinos Rutkovskos interviu apie Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ mokslinio kritinio leidimo rengimą, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarės Irenos Andriukaitienės kalba, pasakyta per 2013 m. Kovo 11-osios minėjimą Seime...
Kalbos konsultacijų grupė 2012 metais suteikė apie 36 400 konsultacijų telefonu, internetu, el. paštu. Kalbos konsultacijų bankas papildytas 848 naujais įrašais. Interneto svetainės lankytojai peržiūrėjo per 3 mln. Konsultacijų banko puslapių rodinių.
Skelbiamas 6-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorius Vytautas V. Landsbergis.
Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto pirmo kurso studentai kiekvienais metais rašo lietuvių kalbos diktantą. Akivaizdu – raštingumas prastėja. Nė vienas pirmakursis neparašė diktanto be klaidų: geriausiai parašiusios studentės diktante – 2 skyrybos klaidos, prasčiausiame darbe – 50 rašybos, skyrybos ir kitokių klaidų. Baigusieji mokyklą prieš 12 metų parašė diktantą 2,5 karto geriau nei baigusieji pernai ir užpernai! Aušra Rimkutė pateikia detalią klaidų analizę ir kviečia svarstyti priežastis.
Modaliniai žodžiai – tai leksinė semantinė atskirų žodžių arba tam tikrų žodžių formų grupė, tokiais žodžiais išreiškiamas kalbėtojo požiūris į visą pasakymo turinį arba jo fragmentą, net į atskirą turinio elementą. Prie modalinių žodžių pradėjo šlietis ir bevardės giminės būdvardžio forma „panašu“. Modalinę „panašu“ reikšmę dera pripažinti tais atvejais, kai jokiais būdais ar priemonėmis negalima įrodyti, iš ko kas panašu. Paprastai tokiais atvejais „panašu“ modalinę reikšmę padeda suvokti galimybė tą jį pakeisti keletu įprastų modalinių žodžių: atrodo, rodos, regis, ko gero, matyt, tikriausiai, turbūt ir kt. G. Akelaitis pataria vengti „panašu“ vartoti kaip neaiškios reikšmės įterpinį.

Skelbiamas 2010 m. Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su galimo skyrimo ženklų variantais ir SKYRYBOS ypatumų paaiškinimais.

Skelbiame 2010-ųjų metų Nacionalinio diktanto konkurso I turo tekstą – Vandos Juknaitės „Skubėkime augti“. Tekste nurodyti skyrybos variantai, paaiškinti SKYRYBOS ypatumai.

Skyrybos nutarimai:

  1. 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimas Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ (komentaras, 2019-11-12); pataisymai (priimti 2019 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. N-10 (180)), žr. suvestinę taisyklių redakciją (2019-12-19).  
  2. Skyrybos nuostatų – privalomųjų ir pasirenkamųjų – gretinamasis variantas (naujasis) 
  3. Leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė prof. A. Drukteinis)

    *** ***
  4. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. N-2 (103) „Dėl Privalomosios skyrybos taisyklių“ (nebegalioja)

  5. 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. Nr. N-3 (104) „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“  (nebegalioja)

  6. „Privalomosios ir Pasirenkamosios skyrybos taisyklių gretinamasis variantas“  (senasis)

Skyrybos nutarimus parengė 2006 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sudaryta Laikinosios skyrybos pakomisė: doc. dr. A. Drukteinis (pakomisės ir pirminės darbo grupės pirmininkas), doc. dr. G. Akelaitis (taip pat darbo grupės narys), prof. habil. dr. V. Ambrazas, A. Ausmanienė, doc. dr. B. Dobrovolskis (pirminės darbo grupės konsultantas), dr. P. Kniūkšta, prof. habil. dr. A. Pakerys, doc. dr. R. Rinkauskienė, doc. dr. V. Salienė, habil. dr. N. Sližienė, habil. dr. A. Valeckienė. (Projektus recenzavo ir vertino mokytojai, Komisijos svetainės lankytojai.) 

Priėmus skyrybos nutarimus paskelbti negaliojančiais ankstesnių Komisijos nutarimų punktai dėl skyrybos: 1997 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ 3–4 punktai (žr. suvestinę redakciją skyriuje „VLKK nutarimai“) ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (komisijos aprobuotas 2-asis pataisytas fotografuotinis leidimas. – Vilnius: Mokslas, 1992) antroji dalis „Skyryba“. 

Išsamų skyrybos taisyklių rinkinį, tenkinantį ne tiek mokyklos ir skyrybos klaidų vertintojų, kiek kalbos redaktorių poreikius, buvo parengusi habil. dr. Adelė Valeckienė, tačiau Lietuvių kalbos institutas jo taip ir neišleido.

2018 m. VLKK Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė apsvarstė prof. dr. Albino Drukteinio parengtą naujo leidinio „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ rankraštį. Patobulintas ir recenzuotas leidinys pristatytas Kalbos komisijai 2019 m. vasario 28 d.; kartu paprašyta parengti reikalingus skyrybos nutarimų pakeitimus. Iškilę reikalingi nutarimų dėl privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos pakeitimai Rašybos, skyrybos ir gramatikos pakomisės teikimu buvo aptarti 2019 m. birželio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje. Pakeitimams iš esmės pritarta, be to, nuspręsta skyrybos taisykles tvirtinti vienu nutarimu.

Naujos Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės patvirtintos 2019 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. N-8 (178), kartu paskelbtas ir prof. A. Drukteinio parengtas komentaras

Skyrybos taisyklių komentarai 

2004-09-15  Kuriamos privalomosios skyrybos taisyklės 
2005-02-18  Privalomųjų skyrybos taisyklių projektas
2005-06-16  Naujos skyrybos taisyklės(skyrybos dokumentų projektus komentuoja A. Drukteinis)
2005-09-13  Kad kablelis nesugadintų mokinio gyvenimo(doc. dr. A. Drukteinio interviu)
2005-09-13  Lietuvių kalba – reformos taikiklyje(dr. I. Smetonienės interviu

2007-01-08  Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla, Žvirblių takas, 2006, Nr. 6, priedas – internetinė nuoroda nebeveikia)  
2007-01-08  „Kalbos naujovės ir jų sklaida“,Gimtasis žodis, 2006, Nr. 12, priedas  – internetinė nuoroda nebeveikia)

Drukteinis A. Skyrybos pertvarka ir probleminiai jos klausimai, Lietuvių kalba: el. mokslo žurnalas, 2007, sąs. 1. 

Drukteinis A. Pertvarkytų skyrybos taisyklių taikymas: metodinės rekomendacijossmm.lt.

2007-01-12  Drukteinis A. Pertvarkytos skyrybos taisyklės ir jų taikymasSkyryba: naujovės ir keblumai  

2007-07-05  Kniūkšta P. Naujos skyrybos taisyklės: ką jos duoda ir ką patiems reikia suvokti, Kaunas: Šviesa, 2007.

2007-12-21  Akelaitis G. Kada skiriamos ir kada neskiriamos konstrukcijos su „pagal“,Gimtoji kalba, 2007, Nr. 11.  

2007-12-18  Miliūnaitė R. Jungtuko „bei“ normos ir vartosena, Gimtoji kalba, 2007, Nr. 10, 11; kalbosnamai.lt.  

2008-05-06  Pangonytė A. Lietuvių kalbos skyrybos naujovės, PDF (pranešimas redaktoriams, naujienose čia

2019-11-12  Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių komentaras (komentuoja A. Drukteinis)

2020-06-12  Drukteinis A. Kas sunku skyryboje ir kiek keitėsi jos taisyklės (PasaulioLietuvis.lt, 2020-06-11)  

2020-06-24  Gretinamasis skyrybos nuostatų variantas (VLKK.lt) 

2020-06-30  Naujas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (VLKK.lt) 


Konsultacijų banke žr. įrašus su žyma „skyryba“.

Nacionalinio diktanto tekstų SKYRYBOS ypatumų paaiškinimus, čia.

 

Pastabas prašom teikti e. pašto adresu aiste.pangonyte[eta]vlkk.lt.

Paskutiniai pakeitimai 2020 m. birželį.
 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.
Šiame posėdyje aprobuotas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento parengtas terminų straipsnių rinkinys ir apsvarstytas nutarimo „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Posėdyje aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių, baigtas svarstyti nutarimo „Dėl privalomosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių ir trylikos standartų terminai, pradėti svarstyti skyrybos nutarimų projektai ir kt.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Posėdyje aprobuoti penki Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai...