Spalio 2 d. posėdyje Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo, tarp jų...

Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.