Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
Spalio 2 d. posėdyje Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją dėl kai kurių daugiaskiemenių svetimos kilmės daiktavardžių kirčiavimo, tarp jų...
Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.