Šiemet per Kalbos švaros dienas tikrinta ne tik televizijos, bet ir periodinių leidinių kalba. Tikrinti ėmėsi Lietuvių kalbos draugija, remiama Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Skelbiame rezultatus.
Gegužės 24 d. įvyko pirmasis naujos sudėties Kalbos komisijos posėdis.
Doc. dr. A. Pupkio straipsnyje apibendrinamas televizijos kalbos tyrimas.

2005 m. lapkričio 10 d. Kalbos komisija patvirtino Tarties ir kirčiavimo pakomisės (pirmininkas A. Pakerys) parengtas rekomendacijas Nr. R-12 (k-16) ir Nr. R-13 (k-17). Plačiau apie pakomisės siūlomus kirčiavimo variantus.

Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.

16-oji kirčiavimo rekomendacija.

Komisija priėmė rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“...
Posėdyje pritarta 2004 m. veiklos ataskaitai, priimta 14-oji kirčiavimo rekomendacija, aprobuotas žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ ir kt.
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.

13-oji kirčiavimo rekomendacija.

„Kartus, -i“ kaip „saldus, -i“, o kaip „lygus, -i“, taip ir „tolygus, -i“ <...> Komentuoja doc. dr. Aldonas Pupkis.
Daiktavardis „kraujasiurbis“ ir būdvardis „kraujasiurbis, -ė“ kirčiuojami vienodai. Komentuoja doc. dr. Aldonas Pupkis.
Šiame posėdyje patvirtinti du nutarimai, trys rekomendacijos ir aprobuotas vienas terminų standartas.