Skelbiamas 7-ojo Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorius – Vladas Braziūnas. (Skyrybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

2014 m. balandžio 10 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsniai, apsvarstytas Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centro parengtas žodynas „Skolinti terminai ir jų atitikmenys“, pasiūlyta piniginio vieneto pavadinimo „euras“ lietuviška santrumpa...
Dešimt metų, kai registruojami lietuviški (nešvepli) interneto srities lt vardai, sukako kovo 30 d. Sukakties proga Lietuvos kompiuterininkų sąjunga kartu su lt srities vardų registravimo tarnyba „Domreg.lt“, Valstybine lietuvių kalbos komisija ir asociacija „Infobalt“ atrinko 21 (iš 1587) vardą su savitosiomis lietuviškomis raidėmis ir pasiūlė portalo Delfi.lt lankytojams išrinkti gražiausią. Skelbiamas gražiausiųjų dešimtukas: klaužada.lt, žvaigždutė.lt, žalgiris.lt....
Šiais metais kovo 30 d. 10 val. sukanka dešimt metų nuo momento, kai aukščiausio lygio interneto srityje lt pradėti registruoti antrojo lygio sričių vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių: ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž. Iki 2014-ųjų pradžios srityje lt buvo įregistruoti 1587 vardai, turintys savitųjų lietuvių kalbos abėcėlės raidžių (apie 0,99 proc. visų srityje lt registruotų vardų).
Skelbiamas 7-ojo Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Giedra Radvilavičiūtė. (Skyrybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)
67 proc. pateiktų registruoti įmonių pavadinimų atitiko bendrinės kalbos normas, 33 proc. jų neatitiko. Nelietuviški pavadinimai sudarė 8 proc., dėl formalių rašybos taisyklių nesilaikymo neigiamai įvertinta 13 proc., dėl kitų priežasčių (rašybos klaidų, santrumpų, neteiktinų žodžių pavadinime ir pan.) – 12 proc. pavadinimų.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija atkreipia dėmesį, kad lietuvių kalboje ir toliau bus vartojamas kaitomas ES bendrosios valiutos pavadinimas euras...
Paskutiniame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje, kaip visada, teikiamas visų metų publikacijų turinys, skelbiamos 2014 metų sukaktys; baigiantis Tarmių metams pasakojama apie Lietuvos regionuose leidžiamus kultūros ir istorijos žurnalus, domimasi, kas juose rašoma apie lietuvių kalbą ir savo krašto tarmę, kaip prisimenami tarmėtyrininkai, tarmių puoselėtojai; Gražinos Matulienės vadovėlis „Šeimos psichologija“ (UAB „Ciklonas“) dėl kalbos klaidų skelbiamas jaunimui nerekomenduotina knyga; spausdinamas Rimvydo Naktinio pokalbis su Jonu Paulausku (parengtas 2003 metais) ir 2013 metų Kalbos premijos laureato Gintauto Grigo kalba, pasakyta gruodžio 5 d. renginyje „Vivat Republica“...
2013 m. lapkričio 29 d. Kalbos komisijoje surengtas tarpinstitucinis pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjančių asmenų vardų ir pavardžių rašymo klausimų. Kalbėta apie galimybes sulietuvinti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjančių asmenų vardus ir pavardes: pakeisti jų rašybą pagal tarimą, pridėti lietuviškas galūnes, ištaisyti lotynizuotas lietuviškos darybos moterų pavardes (kurių lotynizuotas baigmuo -ene atitinka liet. -ienė)...
2013 m. spalio 24 d. Kalbos komisijos posėdyje priimtos nutarimų pataisos dėl kitų kalbų asmenvardžių vartojimo ir dėl naujo Šri Lankos sostinės pavadinimo, patvirtinta rekomendacija „Dėl dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų (L–N)“, teigiamai įvertintas „Aiškinamasis medienos terminų žodynas“, aprobuoti nauji Terminų straipsnių rinkiniai...
Septintajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje V. Garliauskas ginčija naujausioje „Lietuvos istorijoje“ iškeltą mintį, kad Lietuvos vardas gali būti atsiradęs iš etnonimo „liečiai“ ar „leičiai“, ir primena hidroniminį kilmės aiškinimą; I. Mataitytė taisyklingumo požiūriu įvertina pasakymą „karališkasis kūdikis“; R. Urnėžiūtė atkreipia dėmesį į vertimo netikslumus, stilistiškai nemotyvuotą tarptautinių žodžių vartojimą „Obuolio“ išleistame Jean’os M. Auel romane „Urvinio lokio gentis“; LKD Jurbarko skyriaus pirmininkė A. Pauliukaitienė pasakoja, kaip jurbarkiškiai prisimena šiame krašte gimusią kalbininkę Eleną Grinaveckienę; „Kronikoje“ pasakojama apie projekto „Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai“ baigiamąjį seminarą ir diskusiją „Valstybinė lietuvių kalba 16-osios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje“, ekspediciją į Dieveniškes, kt.

      Konsultacijos dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms VĮ Registrų centrui teikiamos nuo 2013 m. gegužės 1 d. Dauguma pavadinimų įvertinami teigiamai. Didžiajai daliai neigiamai įvertintų pavadinimų tereikia minimalių pataisų – atsižvelgti į elementariuosius rašybos reikalavimus. Siekiant padėti jų išvengti, toliau teikiami neigiamo vertinimo pavyzdžiai ir galimi jų taisymo sprendimai.

      Dėl pavadinimų taisyklingumo galima kreiptis kalbos konsultacijų tel. (8 5) 272 4520 arba užduoti klausimą raštu per Kalbos konsultacijų banką.

___________________________ 
 

     1. RAŠYBOS KLAIDOS

     1.1. Bendrinės kalbos normų neatitinka be lietuviškų diakritinių ženklų pateikti pavadinimai (šveplai parašyti), pvz.:

viesoji istaiga veltunas (turi būti viešoji įstaiga „Veltūnas“), „Virtuve visiem“ (turi būti „Virtuvė visiems“), MB „Automobiliu remontas“ (turi būti MB „Automobilių remontas“), MB „Mazoji drabuzine“ (turi būti MB „Mažoji drabužinė“), „Geotermine siluma“ (turi būti „Geoterminė šiluma“), Rytu holistine mokykla (turi būti Rytų holistinė mokykla), Skolu isieskojimo inspekcija (turi būti Skolų išieškojimo inspekcija).

     1.2. Netinkamais laikomi pavadinimai su rašybos klaidomis, pvz.:

UAB „Papludimio sporto šakų arena“ (turi būti UAB „Paplūdimio sporto šakų arena“), MB „Minijos paribis“ (turi būti MB „Minijos paribys“), UAB Lastelių bankas(turi būti UAB Ląstelių bankas), VšĮ sveikatingumo ir sporto centras „Ažuolas“ (turi būti VšĮ sveikatingumo ir sporto centras „Ąžuolas“), MB „Greitąsukis“ (turi būti MB „Greitasukis“), UAB Baltijosalijansas (turi būti UAB Baltijos aljansas), Memelio turgus“ (turi būti „Mėmelio turgus“), UAB „Transporto baltija“ (turi būti UAB „Transporto Baltija“).

     Turėtų būti paisoma žodžių rašymo kartu ir skyrium taisyklių, pvz.:

Pelno ir nepelno įmonių ir fizinių asmenų asociacija (turi būti Pelno ir ne pelno įmonių ir fizinių asmenų asociacija); IĮ „Nejuokai“ (turi būti IĮ „Ne juokai“), UAB „Jau nebedantis“ (turi būti UAB „Jau ne bedantis“), MB „Mududu“ (turi būti MB „Mudu du“). 

     Tarptautiniai dėmenys (auto-, stereo-, video, agro-, eko-, bio-, trans- ir pan.) pavadinimuose negali būti rašomi skyrium nuo greta esančio žodžio, pvz.:

MB „Stereogarsas“ – ne „Stereo garsas“UAB „Biotechnologijos“ – ne „Bio technologijos“MB „Dagrio autodalys“– ne „Dagrio auto dalys“, IĮ „Ekotransportas“ – ne „Eko transportas“, MB „Autorida“ – ne „Auto rida“IĮ „Neoprekyba“– ne „Neo prekyba“.      

     Skirtingus dalykus žymintys daiktavardžiai jungiami ne brūkšneliu, bet sudedamuoju jungtuku, pvz.:

UAB Europos-Azijos transporto grupė (turi būti UAB Europos ir Azijos transporto grupė), Lietuvos-Gruzijos forumas(turi būti Lietuvos ir Gruzijos forumas).

    Tarp žodžių, reiškiančių dvišalius santykius, rašomas ilgas brūkšnys (ne brūkšnelis), pvz.: 

MB „Rytų–vakarų prekyba“, UAB „Rytų–vakarų transportas“.

     Nenorminės rašybos žodžiais laikomi pavadinimai, kurių pirmoji dalis, žodžio „elektroninis“ santrumpa e., rašoma kartu su kitu dėmeniu arba prie jo jungiama brūkšneliu, pvz.:

E-taisykla (turi būti E. taisykla), „eMokymas“ (turi būti „E. mokymas“), „E-transportas“ (turi būti „E. transportas“),„Enaujienos“ (turi būti „E. naujienos“), „E-dalys“ (turi būti „E. dalys“).

 

     1.3. Įmonės teisinės formos santrumpa (jei statuso žodžiai trumpinami) turi būti taisyklinga. Pagrindinės santrumpos yra tokios:

uždaroji akcinė bendrovė (UAB), mažoji bendrija (MB), individualioji įmonė (), viešoji įstaiga (VšĮ). Dar gali būti akcinė bendrovė (AB), žemės ūkio bendrovė (ŽŪB), kooperatinė bendrovė (KB), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), valstybės įmonė (), savivaldybės įmonė ().

     1.4. Neigiamai vertinami be kabučių parašyti simboliniai (a) ir su kabutėmis pateikti tiesioginiai (b) pavadinimai, pvz.:

a) MB Giria (turi būti MB „Giria“), IĮ Montavimas (turi būti IĮ „Montavimas“), UAB Gudri žirafa (turi būti UAB „Gudri žirafa“), MB A. Nomgaudžio statyba (turi būti MB „A. Nomgaudžio statyba“), MB Loresta (turi būti MB „Loresta“), UAB Manetė (turi būti UAB „Manetė“), UAB Dabar (turi būti UAB „Dabar“), MB Visada pakeliui (turi būti MB „Visada pakeliui“), UAB Garantuotai (turi būti UAB „Garantuotai“), MB Kuti kuti (turi būti MB „Kuti kuti“), UAB Supakuota (turi būti UAB „Supakuota“), MB Augam (turi būti MB „Augam“), UAB Vedu (turi būti UAB „Vedu“), UAB Bankrutuoju pats(turi būti UAB „Bankrutuoju pats“);

b) MB „Užsienio kalbų centras“ (turi būti MB Užsienio kalbų centras), VšĮ „Menų gildija (turi būti VšĮ Menų gildija), UAB „Vito transporto kompanija“ (turi būti UAB Vito transporto kompanija), UAB „Rumšiškių autoservisas“ (turi būti UAB Rumšiškių autoservisas), IĮ „Grožio ir elegancijos studija“ (turi būti IĮ Grožio ir elegancijos studija), „T. Andziulio odontologijos klinika“ (turi būti T. Andziulio odontologijos klinika), „Lapių vaikų namų paramos fondas“ (turi būti Lapių vaikų namų paramos fondas), IĮ „Viktorijos artelė“ (turi būti IĮ Viktorijos artelė), VšĮ „Ląstelių bankas“ (turi būti VšĮ Ląstelių bankas), UAB „Kita galerija“ (turi būti UAB Kita galerija).

     1.5. Netaisyklingais laikomi didžiosiomis raidėmis parašyti pavadinimai (a), taip pat tie keliažodžiai, kurių ne pirmasis žodis parašytas didžiąja raide (b), arba vienažodžiai, jei viduryje žodžio yra didžioji raidė (c), pvz.:

a) UAB „KONIGLITA“ (turi būti UAB „Koniglita“), AB „STATMETRA“ (turi būti UAB „Statmetra“), AB ŽOLYNO VAISTINĖ (turi būti AB Žolyno vaistinė), UAB „VILNIAUS SALIUTAS“ (turi būti UAB „Vilniaus saliutas“), IĮ GVIDO SERVISAS (turi būti IĮ Gvido servisas);

b) AB Žalioji Vaistinė (turi būti AB Žalioji vaistinė), UAB „Elektros Vizija“ (turi būti UAB „Elektros vizija“), Aukštaitijos Agrocentras (turi būti Aukštaitijos agrocentras), UAB Verslo Sprendimų Grupė (turi būti UAB Verslo sprendimų grupė), MB Mobiliųjų Telefonų Taisykla (turi būti Mobiliųjų telefonų taisykla);

c) UAB „EDGarmas“ (turi būti UAB „Edgarmas“), UAB „MoVakas“ (turi būti UAB „Movakas“), MB „SaulMina“ (turi būti MB „Saulmina“), IĮ „INveska“ (turi būti IĮ „Inveska“).

        1.6. Mišraus tipo pavadinimuose, kuriuos sudaro tiesioginis ir simbolinis pavadinimai, prieš simbolinį einantis rūšinis pavadinimas pagal bendrąsias rašybos taisykles rašomas mažąja raide, pvz.:

UAB sporto klubas „Palanga“, VšĮ poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“, prekybos įmonė „Diakota“, odontologijos klinika „Gražių šypsenų namai“, UAB tiras „Pif paf“, MB studija „Minerva“.


     2. SUDARYMO KLAIDOS

     2.1. Pavadinimai, kuriuose vartojami įvairūs raidžių ir skaičių deriniai, yra neteiktini, pvz.: 

UAB „63 GL“, MB 82KL, AB „123“, AB „MTS-5“, MB „Forumas 4“.

     Pagal Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalį pavadinimuose galimos tik visuomenėje nusistovėjusios (visuotinai suprantamos) santrumpos (pvz., LT, IT, ES, NT, Ko, LT, ctir pan.).

     Skaitmuo pavadinime galimas tik tada, kai jis eina pažyminiu („33 laipteliai“„7 meno dienos“, „101 automobilis“), kai į juridinio asmens pavadinimą įeina adresas (Vytauto g. 4 namo savininkų bendrija), skaičiais gali būti pasakoma data (ją galima laikyti nusistovėjusia santrumpa), pvz., VšĮ „Muzikos festivalis 2013, į pavadinimą gali būti įtraukiamas telefono numeris (IĮ „Taksi 211 211“).

     2.2. Pavadinimas vertinamas neigiamai, jeigu jis sudarytas iš nebūdingų lietuvių kalbai raidžių derinių, pvz.: 

„Elegua“ (galėtų būti „Elegva“, „Elega“ ar pan.), „Baltea“ (galėtų būti „Baltėja“), „Maryoka“ (galėtų būti „Marioka“ ar„Marijoka“), „Inmeus“ (galėtų būti „Inmedus“„Inmekus“„Inmėjus“ ir kt.), „Boyras“ (galėtų būti „Boiras“), „Timea“(galimas pavadinimas „Timėja“), UAB „Iurkola“ (galėtų būti „Jurkola“), MB „Askella“ (gali būti „Askela“), UAB „Mamonna“ (gali būti „Mamona“), UAB „Ossia“ (gali būti „Osia“) ir pan.

       2.3. Bendrinės kalbos normų neatitinka pavadinimai, kuriuos sudarantys žodžiai nesusieti tarpusavyje. Dažniausiai tokius gramatiškai nesuderintus junginius sudaro dirbtinio ir bendrinės kalbos žodžių vardininkai, pvz.:

„Adaira inžinerija“ (turi būti „Adairos inžinerija“), „Tumosa technologijos“ (turi būti „Tumosos technologijos“), „Sigma elektronika“ (turi būti „Sigmos elektronika“), „Tulega grupė“ (turi būti „Tulegos grupė“), „Adaira investicijos“ (turi būti„Adairos investicijos“), „Megalit grupė“ (gali būti „Megalito grupė“, „Megalitos grupė“„Megalitaus grupė“ ar pan).

     Prie gramatiškai nesuderintų priskiriami ir kai kurie pavadinimai su asmenvardžiais. Kai asmenvardis vartojamas junginyje, galūnės būtinos (jos pridedamos pagal 1997-06-19 VLKK nutarime Nr. 60 nustatytas taisykles), todėl tokie pavadinimai, kaip Stanislav Kaloshin IĮ, Maksim Gnip IĮ, taip pat laikomi gramatiškai nesuderintais junginiais. Turi būti Stanislavo Kaloshino IĮMaksimo Gnipo IĮ. Kas kita, kai asmenvardis vartojamas kaip simbolinis pavadinimas (pavadinimai IĮ „Stanislav Kaloshin“IĮ „Maksim Gnip“ yra taisyklingi). 

     2.4. Kai pavadinimas sudaromas su terminu, turi būti vartojamos įvardžiuotinės būdvardžių ir dalyvių formos, pvz.: 

Alternatyviųjų (ne alternatyviųdegalų automobilių asociacijaPavojingųjų (ne pavojingųatliekų tvarkymo asociacija, UAB „Nekilnojamasis turtas“ (ne nekilnojamas), UAB „Pasyviųjų namų statyba“ (ne pasyvių). 


     3.  NETEIKTINA LEKSIKA 

     3.1. Bendrinės kalbos normų neatitinka pavadinimai, kuriuos sudaro vieni kitų kalbų žodžiai arba kitų kalbų žodžiai kartu su lietuviškais, pvz.: 

MB „If we do“, UAB „Wind“; „Vilnius transport“, „Giliara solutions“.

     Kaip nelietuviški pavadinimai vertinami ir begalūniai dirbtiniai žodžiai, pvz.: 

UAB „Jures“, „Mengit“, IĮ „Aseco“.

     3.2. Neteiktini pavadinimai, kuriuos sudaro svetimybės, žargoniniai žodžiai ir pan.: 

IĮ „Gerbūvio valdos“, MB „Du monai“, UAB Puikusis holdingas, UAB „Tasma“, UAB „Automarketas“, MB „Aptieka LT“, VšĮ Loghino kniharnia, UAB „Furnibiznis“, MB „Bizniukas“, UAB „Milos holdingas“, UAB „Taimeris“, UAB „Stroika“, MB „Oregano pica“, IĮ „Mažasis kudliukas“, MB „Kompas“, UAB „Europos ofisas“, MB „Aukštaitijos bravorai“, UAB „Jūsų distributorius“, MB „Dyvai“. 

     3.3. Bendrinės kalbos požiūriu neteiktini kaip fonetinės tarmybės užrašyti pavadinimai, pvz.: 

VšĮ „Apuoks“ (žem. apuoks – bendrine kalba apuokas), VšĮ „Žemaitoks“ (bendrine k. žemaitukas), MB „Skouda kvietka“(bendrine k. Skuodo gėlės (žiedaipuokštės).


     4. SKYRYBOS KLAIDOS

     4.1. Kableliu atskiriama teisinė forma, nurodoma po simbolinio ar tiesioginio pavadinimo, pvz.: „Ragutis“, AB; Jaukus knygynas, MB. Rišliame tekste kablelis vartotinas ir po santrumpos (raidės MB, UAB, VšĮ ir kt. skiriamos kaip priedėliai).

Plačiau žr. Ar galima teisinę formą nurodyti po įmonės pavadinimo?

     4.2. Sudarant pavadinimus turi būti paisoma bendrųjų skyrybos taisyklių, pvz., pavadinimą sudarančios vienarūšės sakinio dalys be jungtukų, kreipiniai turi būti skiriami kableliais:

„Importas eksportas“ (turi būti „Importas, eksportas“, „Importas ir eksportas“), „Na, pagauk“, „Mama, aš sergu“,„Labas, Mėnuli“.

     Be skyrybos ženklų gali būti rašomi pavadinimai, kuriuos sudaro samplaikos, pvz.:

„Labai labai“, „Fokus pokus“, „Eni beni“, „Gera gera“, „Gardu gardu“.
 

 

Sukurta 2013-08-05. Paskutiniai pakeitimai 2015-02-11.

 

Cituojant svetainės VLKK.lt informaciją prašom nurodyti šaltinį.

Trečią mėnesį Registrų centras konsultuojamas dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams. Atitinkančių lietuvių bendrinės kalbos normas pavadinimų dar šiek tiek padaugėjo, plg.: gegužės mėn. 52 proc., birželio mėn. 56 proc., liepos mėn. 60 proc. visų pavadinimų. Nelietuviški pavadinimai liepą sudarė tik 15 proc. visų gautų pavadinimų...
Nuo 2013 m. gegužės 2 d. pradėjus konsultuoti dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties kalbos taisyklingumo reikalavimams, nelietuviškų pavadinimų sumažėjo trečdaliu – gegužės pabaigoje tokie sudarė tik 12 proc. visų pavadinimų (palyginti su 42 proc. pradžioje). Beveik pusė pavadinimų (52 proc.) įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas.
Nuo 2013 m. gegužės 1 d. Kalbos komisija VĮ Registrų centrui teikia konsultacijas dėl juridinių asmenų pavadinimų atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms. Iki gegužės 17 d. kalbos konsultantai įvertino 899 juridinių asmenų pavadinimus: apytiksliai pusę teigiamai ir pusę neigiamai...
Asmens vardo, pavardės ir tautybės keitimo taisyklėse nėra numatyta galimybė pavardę pakeisti tuo pagrindu, kad jos forma tarminė. Todėl metrikacijos skyriuje atitinkamas asmens pageidavimas buvo atmestas. Asmuo kreipėsi į teismą. Teismas, išklausęs Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovo argumentus, atsižvelgęs į istorinį pavardžių reglamentavimą, remdamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, patenkino prašymą pagal Civilinės metrikacijos taisyklių 109.3 punktą (Civilinės būklės aktų įrašai papildomi, pakeičiami, ištaisomi, jei <...> asmens gimimo įraše įrašyta iškraipyta pavardė).
Skelbiamas 6-ojo Nacionalinio diktanto konkurso II turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Renata Šerelytė. (Skyrybos ypatumai aiškinami gretimoje naujienoje.)

 

      Nuo 2011 m. liepos 21 d. galioja Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-1240, suderintos su Valstybine lietuvių kalbos komisija (Žin., 2011, Nr. 92-4397; 2019-12-13 suvestinė redakcija). Į naująsias taisykles perkeltos iš principo tos pačios kalbinės rekomendacijos, tačiau švietimo sistema, mokyklų nomenklatūra per penkiolika metų nuo pirmųjų taisyklių priėmimo kito. 2019 m. taisyklėse atsirado nuostatų dėl naujo tipo mokyklų – jungtinių. Iki tol visų valstybinių mokyklų pavadinimuose buvo minima gyvenamoji vietovė, kurioje mokykla veikia, tačiau administraciškai sujungus dvi ar tris mokyklas visų vietovių vardai mokyklos pavadinimą pernelyg išplėstų, todėl daroma išimtis, žr. 12 ir 14 punktus

__________________________

PATVIRTINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo
1996 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 55 (Žin., 1996, Nr. 60-1433,
pakeitimai Žin.,1999, Nr. 14-382)
PANAIKINTA
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2011 m. spalio 6 d. nutarimu „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. birželio 13 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl Švietimo įstaigų pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2011 Nr.123-5876)


ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PAVADINIMŲ DARYMO IR RAŠYMO TAISYKLĖS 

(Negalioja de jure)


Bendroji dalis 

1. Darant ir rašant ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo ir aukštesniųjų mokyklų, profesinio mokymo, taip pat papildomojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų pavadinimus, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės dokumentais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, laikytis lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių. Kalbamieji pavadinimai turi būti lakoniški, aiškūs, juose reikia vengti nebūtinos informacijos.

2. Šios taisyklės taikomos visoms švietimo įstaigoms, kurios veikia Lietuvos Respublikoje.

3. Pavadinimas, be žodžių, nusakančių įstaigos tipą, privalo turėti bent vieną tikrinį skiriamosios reikšmės žodį (vietovardį, asmenvardį, simbolinį vardą) arba bendrinius skiriamosios reikšmės žodžius ir atitikti jos statusą.

4. Negali būti pavadinimų, kurie:

4.1. sutampa su registruotais ar pateiktais registruoti pavadinimais;

4.2. sutampa su valstybių, tarptautinių ir tarptautinių vyriausybinių organizacijų pavadinimais;

4.3. be asmens sutikimo turėtų jo pavardę;

4.4. gali klaidinti visuomenę dėl įstaigos buveinės (adreso), veiklos pobūdžio ir mokymo lygmens.

5. Žodis Lietuva pavadinime gali būti vartojamas tik Lietuvos Respublikos Vyriausybei leidus.

 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir bendrojo lavinimo mokyklos 

6. Valstybės ir savivaldybių lopšelių-darželių, darželių, darželių-mokyklų, bendrojo lavinimo mokyklų pavadinime nurodoma vietovė (miestas, miestelis ar kaimas) ir ugdymo įstaigos tipas, nerašant žodžių miesto, miestelio, kaimo, bendrojo lavinimo (ikimokyklinių ugdymo įstaigų pavadinimuose galima rašyti ir žodį vaikų). Pvz.: Vilniaus 10-asis lopšelis-darželis (arba Vilniaus 10-asis vaikų lopšelis-darželis), Birštono vidurinė mokykla, Lazdijų vidurinė mokykla. Jei darželis ar mokykla yra ne rajono centre, jų pavadinime nurodomas rajonas. Pvz.: Kauno r. Rokų lopšelis-darželis, Raseinių r. Nemakščių darželis, Trakų r. Grigiškių darželis-mokykla, Utenos r. Juknėnų pradinė mokykla, Telšių r. Lieplaukės pagrindinė mokykla.

Pastaba. Jei ugdymo įstaiga yra tiesiog pavaldi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ar kuriai kitai ministerijai, taip pat apskričiai, pavadinime rajonas nerašomas. Pvz.: Vievio sanatorinė mokykla*.

7. Jei mieste yra  ne viena kurio nors tipo ugdymo įstaiga, tai darželis ar mokykla dar gali turėti:

7.1. arba gatvės, miesto dalies, miesto teritorijoje atsidūrusios vietovės pavadinimą. Jis rašomas be kabučių. Pvz.: Vilniaus Žemynos vidurinė mokykla, Vilniaus Žvėryno vidurinė mokykla, Kauno Kalniečių vidurinė mokykla. Šis pavadinimų darymo būdas yra pagrindinis;

7.2. arba numerį (numeris rašomas prie skaitmens pridedant įvardžiuotinės formos galūnę: 1-asis, 1-oji, 2-asis... (negalima rašyti Nr. 1, Nr. 2, pirmasis ir pan.). Pvz.: Kauno 32-asis darželis, Vilniaus 43-ioji vidurinė mokykla;

7.3. arba su kabutėmis rašomą švietimui ir mokslui prasmingą ar vaiko psichologiją atitinkantį simbolinį pavadinimą. Pvz.: Prienų „Žiburio“ gimnazija, Druskininkų lopšelis-darželis „Žibutė“. Simboliniai pavadinimai daugiausia praktikuotini ikimokyklinio ugdymo įstaigoms įvardyti. Mokyklų simboliniai pavadinimai rašomi kilmininko linksnio forma (Prienų „Žiburio“ gimnazija, Vilniaus „Minties“ vidurinė mokykla, Vilniaus „Vyturio“ pradinė mokykla), o darželių – kilmininku arba vardininku (Kauno darželis „Boružė“arba Kauno „Boružės“ darželis).

Pastaba. Jei mokykla ar darželis turi simbolinį pavadinimą, jame negali būti rašomas numeris. Pvz.: Visagino lopšelis-darželis „Gintarėlis“arba Visagino 9-asis lopšelis-darželis, bet ne Visagino 9-asis lopšelis-darželis „Gintarėlis“.

8. Ugdymo įstaigos gali būti pavadintos krašto istorijai ir kultūrai nusipelniusių žmonių, taip pat svarbių istorinių datų ir įvykių vardais. Pvz.: Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija, Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinė mokykla, Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos vidurinė mokykla, Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla.

Pastaba. Įžymaus žmogaus vardu pavadintos ugdymo įstaigos pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė.

9. Privačių ugdymo įstaigų pavadinimuose administracinė-teritorinė priklausomybė nenurodoma – žymimas tik steigėjo vardas ir pavardė arba vien pavardė. Pvz.: Danutės Šlušnienės pradinė mokykla, Irenos Petkutės darželis* (gali būti ir Šlušnienės pradinė mokykla, Petkutės darželis).

10. Nevalstybinės švietimo įstaigos pavadinime vietovės nuoroda gali būti, jei:

10.1. steigėjų – bendruomenių, taip pat bendrų su užsieniu ir užsienio organizacijų – pavadinimuose jau yra miesto, miestelio ar kaimo vardas. Pvz.: Biržų akcinės pieno bendrovės lopšelis-darželis*;

10.2. nenurodomas privačios mokyklos ar darželio steigėjas. Tokiais atvejais privalu žymėti įstaigos priklausomybės tipą (privatus, -i, nevalstybinis, -ė). Pvz.: Kirtimų privatus darželis*;

Pastaba. Jei įstaiga turi simbolinį vardą, vietovė pavadinime nenurodoma. Pvz.: „Versmės“ privati pradinė mokykla.

10.3. steigėjų yra daugiau kaip du. Šiuo atveju steigėjai pavadinime nevardijami ir rašomas miesto, jo dalies, miestelio ar kaimo pavadinimas arba simbolinis vardas, pridedant žodį nevalstybinis, -ė, privatus, -i. Pvz.: Visagino nevalstybinė pradinė mokykla*arba „Atomo“ nevalstybinė mokykla*;

10.4. steigėjas įvardijamas apibendrintai (katalikų, evangelikų, profesinių sąjungų). Pvz.: Klaipėdos katalikų pradinė mokykla*, Vilniaus evangelikų darželis*, Panevėžio krikščionių pradinė mokykla*, Šiaulių darbininkų sąjungos darželis*.

Pastaba. Valstybės ir savivaldybių lopšelių-darželių, darželių ir mokyklų pavadinimuose nerašytini žodžiai katalikų, evangelikų, krikščionių ir pan. Ši nuostata neprivaloma valstybės ar savivaldybės švietimo įstaigų, steigiamų kartu su valstybės pripažinta tradicine religine bendrija, pavadinimams.

11. Darželių ir mokyklų pavadinimams netinka išplėstiniai veiklos aspektų apibūdinimai su žodžiais pakraipos, krypties ir kt. Pvz.: Kretingos estetinės pakraipos darželis-mokykla „Pasaka“, Vilniaus specializuota humanitarinės-estetinės pakraipos darželis-mokykla, Marijampolės ypatingo ugdymo mokykla-darželis (turėtų būti: Kretingos darželis-mokykla „Pasaka“arba Kretingos „Pasakos“ darželis-mokykla). Koreguojant pateiktuosius Vilniaus ir Marijampolės darželių-mokyklų pavadinimus, derėtų pasitelkti vietovės ar simbolinį vardą.

Pastaba. Valstybės ir savivaldybių lopšelių-darželių, darželių ir mokyklų pavadinimuose nerašytina mokomosios kalbos nuoroda (lietuvių, lenkų, rusų, žydų ir kt.).

12. Ugdymo įstaiga, kurią sudaro mokykla ir internatas, vadintina internatine mokykla. Pvz.: Švenčionėlių internatinė mokykla, Vilniaus 3-ioji internatinė mokykla.

13. Ugdymo įstaigos, anksčiau vadintos vaikų namais, vadintinos vaikų globos namais. Pvz.: Kuršėnų vaikų globos namai, Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai.

14. Ugdymo įstaigų pavadinime, kuriose mokosi vaikai, turintys fizinių ir intelekto sutrikimų, rašomas žodis specialusis (-ioji). Pvz.: Vilniaus specialusis darželis „Vyturėlis“, Jiezno specialioji internatinė mokykla. Šis žodis taip pat rašomas ir pavadinimuose internatinių ugdymo įstaigų, kuriose auklėjami koreguotino elgesio vaikai ir paaugliai. Pvz.: Gruzdžių specialieji vaikų globos namai. Žodį specialusis (-ioji) gali atstoti vaikų negalės įvardijimas. Pvz.: Vilniaus kurčiųjų internatinė mokykla, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centras, Šiaulių logopedinė internatinė mokykla, Kauno silpnaregių internatinė mokykla.

15. Bendrojo lavinimo mokyklos, kuriose mokosi suaugę žmonės, vadinamos suaugusiųjų mokyklomis. Pvz.: Vilniaus 14-oji suaugusiųjų vidurinė mokykla. Jaunimo mokyklomis vadintinos tokios ugdymo įstaigos, kuriose mokosi įprastinėje bendrojo lavinimo mokykloje laikinai nepritapę paaugliai. Pvz.: Vilniaus jaunimo mokykla

Aukštesniosios mokyklos

16. Aukštesniųjų mokyklų pavadinime reikia nurodyti vietovę, kurioje yra mokykla (jei ji valstybinė), arba steigėją (jei mokykla privati, bendruomeninė, bendra su užsieniu, užsienio), mokyklos tipą (aukštesnioji mokykla, kolegija (ne koledžas), konservatorija), aukštesniojo mokslo sritį arba profilį. Pvz.: Vilniaus aukštesnioji elektronikos mokykla, Klaipėdos aukštesnioji jūreivystės mokykla, Joniškėlio aukštesnioji žemės ūkio mokykla, Šiaulių konservatorija, Algimanto Lukoševičiaus aukštesnioji verslo ir prekybos vadybos mokykla. Nevalstybinių aukštesniųjų mokyklų pavadinime vietovės vardas rašomas 10 punkte numatytais atvejais. Pvz.: Vilniaus privati aukštesnioji referentų mokykla*.

17. Jei mokyklai yra suteiktas įžymaus žmogaus vardas, pavadinime rašomas visas vardas ir pavardė. Pvz.: Kauno Juozo Gruodžio konservatorija.

18. Mokyklos steigėjų vardų galima nerašyti. Pvz.: Kalesinskų aukštesnioji liaudies amatų mokykla (arba Dalios ir Zigmo Kalesinskų aukštesnioji liaudies amatų mokykla).

19. Mokyklų pavadinimuose reikia vengti neinformatyvių, tautologiškai vartojamų žodžių. Pvz.: Aukštesnioji aktorinio meno mokykla, Aukštesnioji teatro meno mokykla (turi būti: Aukštesnioji aktorių mokykla, Aukštesnioji teatro mokykla).

20. Kadangi valstybinės aukštesniosios mokyklos yra nepavaldžios rajonui, jų pavadinime rajonas nenurodomas. Pvz.: Rietavo aukštesnioji žemės ūkio mokykla

Profesinio mokymo įstaigos

21. Profesinio mokymo įstaigos pavadinime, be žodžių mokykla arba centras, turi būti vietovės pavadinimas (jei mokykla valstybinė) arba nurodytas steigėjas (jei mokykla privati, bendruomeninė, bendra su užsieniu, užsienio), žodžiai, apibendrintai arba tiesiogiai įvardijantys gamybos ar paslaugų sferą (politechnikos, lengvosios pramonės, prekybos, statybos, taikomosios dailės, žemės ūkio ir t. t.). Šis pavadinimų darymo būdas yra pagrindinis. Pvz.: Klaipėdos politechnikos mokykla, Kauno lengvosios pramonės mokykla, Kauno prekybos ir verslo mokykla, Zarasų žemės ūkio mokykla, Antano Damulio individualios įmonės „Paslauga“ mokymo centras. Galima daryti pavadinimus, nurodant profesiją. Pvz.: Alytaus siuvėjų mokykla. Nevalstybinių profesinio mokymo įstaigų pavadinime vietovės vardas rašomas 10 punkte numatytais atvejais.

22. Jei mieste yra ne viena to paties profilio mokykla, tokios profesinio mokymo įstaigos gali turėti miesto dalies vardą, numerį arba simbolinį pavadinimą. Pvz.: Vilniaus 1-oji politechnikos mokykla, Vilniaus 3-ioji politechnikos mokykla, Kauno Šančių politechnikos mokykla*, Vilniaus „Palangos Juzės“ siuvėjų mokykla*.

23. Mokyklos pavadinime neturėtų būti įvardytos daugiau kaip dvi gamybos sferos ar profesijos. Pvz.: Šilutės turizmo ir buitinių paslaugų mokykla, Klaipėdos laivų statytojų ir remontininkų mokykla.

24. Pataisos darbų kolonijų profesinės mokyklos vadintinos specialiosiomis. Pvz.: Alytaus specialioji profesinė mokykla, Panevėžio specialioji profesinė mokykla.

25. Kadangi valstybinės profesinės mokyklos yra nepavaldžios rajonui, jų pavadinime rajonas nenurodomas. Pvz.: Cirkliškio žemės ūkio mokykla

Papildomojo ugdymo įstaigos 

26. Papildomojo ugdymo įstaigų pavadinime turi būti žodžiai, žymintys vietovę, kurioje yra įstaiga (jeigu ji valstybinė), arba steigėją (jeigu įstaiga privati, bendruomeninė, bendra su užsieniu, užsienio), įstaigos ugdomąją veiklą, jos profilį (muzikos, meno, dailės, kūrybos, saugaus eismo ir t. t.), taip pat žodžiai mokykla, namai, rūmai, centras, kursai, studija. Šiam reikalui neteiktini žodžiai stotis, kombinatas, skyrius. Pvz.: Druskininkų muzikos mokykla, Joniškio meno mokykla, Kauno moksleivių kūrybos namai, Marijampolės dailės mokykla, Helmos Bakūnienės užsienio kalbų kursai. Jei ne rajono centre esanti papildomojo ugdymo įstaiga yra rajoninio pavaldumo, jos pavadinime nurodomas rajonas. Pvz.: Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokykla, Plungės r. Platelių muzikos mokykla. Nevalstybinių papildomojo ugdymo įstaigų pavadinime vietovės vardas rašomas 10 punkte numatytais atvejais.

27. Jei įstaiga yra plataus profilio, jos ugdomąją veiklą apibūdinančių žodžių pavadinime gali ir nebūti. Pvz.: Jonavos moksleivių namai.

28. Prie žodžio mokykla nerašomi pažyminiai vaikų, moksleivių, jaunimo. Tokius pažyminius gali turėti žodžiai namai, rūmai, centras, kursai, studija. Pvz.: Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokykla (ne vaikų muzikos mokykla). Bet: Ignalinos moksleivių namai, Kauno moksleivių kūrybos namai, Rokiškio moksleivių darbo ir kūrybos centras.

29. Kaip ir kitos mokyklos, aptariamosios įstaigos gali turėti numerį, miesto dalies ar simbolinį pavadinimą, jos gali būti pavadintos įžymių žmonių vardais. Pvz.: Kauno 1-oji muzikos mokykla, Vilniaus 4-oji muzikos mokykla, Kauno Senamiesčio jaunimo centras, Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokykla, Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla, Jurbarko Antano Sodeikos muzikos mokykla, Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokykla.

30. Jei papildomojo ugdymo įstaigos steigėja yra aukštoji ar aukštesnioji mokykla, pavadinime tai nurodoma. Pvz.: Panevėžio konservatorijos vidurinė muzikos mokykla*.

31. Tautinių bendrijų įsteigtų sekmadieninių mokyklų pavadinimuose paprastai pateikiama tautybės nuoroda. Pvz.: Ukrainiečių sekmadieninė mokykla

Neformaliojo švietimo įstaigos 

32. Suaugusiųjų švietimo įstaigos pavadinime turi būti žodžiai, žymintys vietovę, kurioje veikia įstaiga (jei ji yra valstybinė), arba steigėją (jeigu ji privati, bendruomeninė, bendra su užsieniu, užsienio), įstaigos profilį, paskirtį ar pobūdį (suaugusiųjų, mokytojų, švietimo ir kt.), taip pat žodžiai mokykla, centras, kursai, institutas. Pvz.: Lietuvos pedagogų kvalifikacijos institutas, Klaipėdos suaugusiųjų mokymo centras, Marijampolės mokytojų švietimo centras, Sigito Morkūno pynimo mokykla, Elenos Petraitienės užsienio kalbų kursai. Jei steigiama neformaliojo švietimo įstaiga, siūlanti įvairius ilgalaikius ar trumpalaikius kursus suaugusiems (dailės, muzikos, etninės kultūros, sveikos gyvensenos ir kt.), ji gali būti vadinama liaudies universitetu. Pvz.: Kauno liaudies universitetas*.

 

* Taip žymimi pakoreguoti arba sumodeliuoti pavadinimų pavyzdžiai.

__________________________

Kalbos konsultacijų grupė 2012 metais suteikė apie 36 400 konsultacijų telefonu, internetu, el. paštu. Kalbos konsultacijų bankas papildytas 848 naujais įrašais. Interneto svetainės lankytojai peržiūrėjo per 3 mln. Konsultacijų banko puslapių rodinių.