Koks angl. „jet lag“ lietuviškas atitikmuo?

Ar vartotinas muz. terminas „a capella“?

Kuri forma vartotina: „antepedijus“ ar „antepediumas“?

Ar vartotinas geol. terminas „konglomeratas“?

Koks chem. termino angl. „coagulant“ lietuviškas atitikmuo?

„Angliarūgštė“ ar „angliarūkštė“?

Kas yra „kalotipija“?

Koks bažnytinis drabužis įvardijamas žodžiu „kamža“?

Ar šaldomoji transporto priemonė gali būti vadinama „refrižeratoriumi“?

Ar sakinyje „Stiprinama autorių teisių apsauga nuo interneto piratų“ žodis „piratų“ rašomas su kabutėmis?

Ką reiškia „opera buffa“?

Koks angl. „statelessness“ atitikmuo?

Ar Didžiosios Britanijos valiuta gali būti vadinama „svaru“?

Kas yra „nokdaunas“?

Kurį pavadinimą geriau vartoti – „prostata“ ar „priešinė liauka“?

Kuris žodis vartotinas: „multivitaminai“ ar „polivitaminai“?

Kaip lietuviškai vadinti technologiją angl. „blockchain“?

„Jungtinis“ ar „jungiamasis skrydis“ (angl. „code-sharing flight“?

Terminas sudarytas su vienaskaitos ar daugiskaitos forma: „prekės ženklas“ ar „prekių ženklas“? 

Kuris terminas vartotinas: „izogipsė“ ar „izohipsė“?