Ar vartotinas komp. terminas „platforma“?

Ar vartojamas fin. terminas „lėšų alokavimas“?

Ar vartotinas sporto terminas „hurlingas“?

Ar vartotinas terminas „botnetas“?

Ar vartotinas odos pavadinimas „ševro“?

Ar vartotinas žodis „džetlagas“?

Ar vartotinas karybos terminas „avanpostas“?

Ar vartotinas med. terminas „defibriliatorius“?

Ar taisyklingas vaisiaus pavadinimas „klementinas“?

Koks komp. termino angl. „exabyte“ lietuviškas atitikmuo?

Koks lietuviškas augalo „BlinQ Blossom“ pavadinimas?

Ar vartotinas komp. terminas „lurkeris“?

Kurį terminą vartoti: „ekologinis ženklas“ ar  „ekologijos ženklas“?

Kaip vadinti laivakelį žymintį ženklą: „boja“, „buja“, „bujas“ ar „bojus?

Koks muz. instrumento angl. „bongos“ lietuviškas atitikmuo?

Kurį terminą vartoti: „kompiuterinė darbo vieta“ ar „kompiuterizuota darbo vieta“?

Kokia žodžio „klirensas“ reikšmė?

Koks angl. „global heating“ lietuviškas atitikmuo?

Ar vartotinas statybos terminas „rostverkas“?

Ar vartotinas sporto terminas „skeletonas“?