Ar vartotina „kerzavi batai“?

Ar vartotinas žodis „šlipsas“?

Ar vartotinas žodis „tapkė (tapkės)“?

Ar vartotinas žodis „parėdas“?

Ar vartotinas žodis „lastas (lastai)“?

Ar vartotinas daiktavardis „žiletas“?

Ar vartotini žodžiai: „aprėdas“, „aprėdalas“?

Ar vartotinas žodis „žiurstas“?

Ar vartotinas žodis „primierka“?

Ar vartotinas žodis „klapanas“?

Ar vartotini žodžiai „knopka (knopkė)“?

Ar vartotinas žodis „vailokai“?

Ar vartotinas veiksmažodis „plėmuoti“?

Ar vartotinas būdvardis „ploščinis (ploščinė)“?

Ar vartotinas žodis „ploščius“?

Ar vartotinas žodis „mereška“?

Ar vartotinas veiksmažodis „rėdyti(s)“?

Ar vartotinas žodis „mieruoti(s)“?

Kodėl netaisyklinga „nuimti apavą, kojines, kelnes, sauskelnes“?

Kodėl netaisyklinga „nu(si)imti suknelę, apsiaustą, švarką, paltą“?