Ar taisyklingas pasakymas „komplektuoti žmonių grupes“?

Kaip taisyklingiau: „autobusai važiuos penktadienio tvarkaraščiu“ ar „pagal penktadienio tvarkaraštį“?

Ar taisyklingas pasakymas „užpildytos vietos?“

Ar tiesa, kad jei simbolinis pavadinimas registruotas didžiosiomis raidėmis, tai jį ir privaloma vartoti didžiosiomis raidėmis?

„Santykinai didelis“ ar „sąlygiškai didelis potencialas“?

Ar taisyklingas pasakymas „Kreiptis adresu...“?

Kuri forma taisyklingesnė: „kokiems tikslams“ ar „kokiais tikslais“?

Kada skiriame pasakymus su bendratimi „palyginti“?

Pareigų pavadinimuose vartojamas „atsakingasis, -oji“ ar „atsakomasis, -oji“? (Pvz., redaktorius)

Ar vartotinas pasakymas „taip vadinamas“?

Kuri forma vartotina sakinyje: „Santariškių ligoninės Hematologijos (ar Hemotologijos) skyriuje surengtas nedidelis koncertas“?

Kaip rašoma: AB „Lietuvos paštas“ ar AB Lietuvos paštas?

Ar taisyklinga sakyti „apsirikti (telefono, buto) numeriu, adresu“?

Ar vartotinas junginys „nusinešė gyvybes“?

Kada nevartotinas junginys „šioje vietoje“?

Kaip taisyklinga: „Mūsų atstovai prisidėjo prie plano sudarymo“ ar „dalyvavo sudarant planą“?

Kaip taisyklinga: „Gavome suvestinę už savaitę“ ar „savaitės suvestinę“?

Ar taisyklingas sakinys: „Mano santykis į jo kūrybą prieštaringas“?

Ar galima sakyti: „Turiu prie tavęs prašymą“?

Ar taisyklinga: „Apklausos rezultatai buvo 50 prieš 50“?