Ar vartotinas pasakymas „išsiimti pasą“?

Ar taisyklinga sakyti „posėdį atidarys direktorius“?

Kuri santrumpa taisyklinga: UAD BB, UAB DB ar UADBB?

Kuris pasakymas vartotinas: „užsakymas statybos darbams atlikti“, „užsakymas atlikti statybos darbus“ ar „užsakymas statybos darbams“?

Ar vartotinas pasakymas „pateikti prašymą direktoriaus vardu“?

Ar vartotinas žodis „paraiškovas“?

Kaip vartoti euro simbolį € lietuviškame tekste: prieš skaitmenis ar po jų?

Didžiąja ar mažąja rašyti žodį „aktas“ dokumento, kuriuo atkurta Lietuvos Nepriklausomybė, pavadinime?

Ką reiškia žodis „atsistatydinti“?

Ar vartotinas pasakymas „pakelti atlyginimą“?

Ar įvardis „tamsta“ laikomas kreipiniu?

Ar tinkamas pareigybės pavadinimas „atleidėjas“?

Ar vartojamas junginys „absoliuti dauguma“?

Ar taisyklingas pasakymas „atvyko atstovas nuo sąjūdžio“?

Ar taisyklingas pasakymas „Jų apsilankymas atnešė 2430 Lt nuostolį“?

Kaip vertinamas pasakymas „kalba eina“?

Ar galima mokyklos pavadinime minėti žodį „vardo“?

Ar vartotinas pasakymas „Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau“?

Ar vartotini kanceliarizmai „aukščiau“, „žemiau išvardyta“?

Ar reikia vengti prieveiksmio „palaipsniui“?