Ar taisyklingas sakinys „Visa eilė darbuotojų gavo premijas“?

Ar taisyklingas sakinys „Metų eigoje daug kas gali pasikeisti“?

„Automobilių techninis aptarnavimas“ ar „automobilių techninė priežiūra“?

Kaip rašyti lentelėje: „viso“ ar „iš viso“?

Ar galima dokumentus vadinti žodžiais: „tvarka“, „atvejai“, „būdai“, „sąlygos“?

Kaip vertinamas prieveiksmis „galimai“?

Ar taisyklingas pasakymas „leisti atostogų“?

Ar vartotinas pasakymas „išieškoti skolą“?

Kaip rašomas adresas?

Ar taisyklingas pasakymas „užtraukti baudą“?

Kada vartotinas žodis „įskaitant“?

Ar gali nuosprendis „įsiteisėti“?

Kaip geriau sveikintis: „Laba diena“ ar „Labą dieną“?

Kuo skiriasi „apyskaita“ nuo „ataskaitos“?

Kuris variantas taisyklingas: „Meno, muzikos, dailės užsiėmimas“, „ratelis“, „būrelis“?

Kada „pasirašyti ką“, kada „pasirašyti po kuo“?

Ar taisyklingai pavartotas veiksmažodis „išeiti“ sakinyje „Kai prieskonių daugiau, išeina pigiau“?

Kuo skiriasi prašymas nuo paraiškos?

Ar sakytina „sportinio tipo automobilis“, „bendrabutinio tipo butas“ ir pan.?

Genutė Petrienė, laikinai einanti skyriaus vedėjo ar skyriaus vedėjos pareigas?