Ar vartotinas žodis „kvestionuoti“?

Ar taisyklingas pasakymas „medicininis aptarnavimas“?

Kada tinka, o kada ne žodžiai „aptarnauti“, „aptarnavimas“?

Ar taisyklingas sakinys: „Mūsų projektas išrinktas geriausiu“?

„Asmens“ ar „asmeninis“ įskaitos lapas?

„Asmens kortelė“ ar „asmeninė kortelė“?

„Asmens“ ar „asmeninis“ kodas?

„Asmens“ ar „asmeninis“ spaudas?

„Naujai paskirtas vedėjas“ ar „Paskirtas naujas vedėjas“?

Ar junginyje „transporto priemonės stovėjimo vienkartinis bilietas“ būtinas žodis „priemonės“?

Ar nurodant kainą prieš skaičių rašomas koks skyrybos ženklas?

Ar vartotinas pasakymas „autentifikuotas vertimas“? Ir kokie galimi jo pakaitai?

Ar vartotinas žodis „normatyvas“?

Kokie kalbos reikalavimai taikomi blankams?

„Skirti į naujas pareigas“ ar „skirti naujoms pareigoms“?

Ar vartotinas teisės terminas „probacija“ (pataisos priemonė)?

Ar vartotina „esant reikalui“?

Ar taisyklingas pasakymas „dirbti ties projektu“?

Kokie teisės aktai reglamentuoja dokumentų rengimą ir įforminimą?

Ar taisyklingas pasakymas „Gaisro atveju skambinkite telefonu 01“?