Ar vartotinas žodis „ne(be)apsimoka“? Pvz.: Nebeapsimoka taisyti šios transporto priemonės.

Ar taisyklingas pasakymas „pirmoje stadijoje“?

Ar galima įstaigos ar renginio pavadinime vartoti žodį „vardo“?

Ar vartotinas dokumento pavadinimas „Nuomonė“?

Ar vartotinas dokumento pavadinimas „teikimas“?

Ar vartotinas įnagininkas: kokiu klausimu, kokiais klausimais?

Ar seniūnų pareigų pavadinimai sudaromi su žodžiu „seniūnija“?

Kaip skiriamos pastraipos? Ar galima pastraipos pirmo sakinio neatitraukti nuo krašto?

Kokia raide (didžiąja ar mažąja) pradedamas tekstas po kableliu išskirto kreipinio?

Ar taisyklingas pasakymas „Prašom balsuoti nutarimo projektą“?

Kaip rišliame tekste rašyti prekės ženklą „Siemens Arena“?

Kaip taisyklingai trumpinti savaitės dienų pavadinimus, pvz., darbo laiko lentelėje?

Kuris junginys vartotinas: Seimo narys ar Seimo deputatas?

Ar būtina rašyti „žiūrėk“ sutrumpinimą „žr.“ nurodant tekste lentelių, paveikslų numerius?

Kuo skiriasi „nuostatai“ ir „nuostatos“?

Didžiąja ar mažąja raide rašyti žodį „vyriausybė“ daugiskaitos forma: Lietuvos ir Kazachstano vyriausybės ar Vyriausybės?

Kaip nurodomas kampinis adresas?

„Raštiškas pranešimas“ ar „rašytinis pranešimas“?

Kaip taisyklinga: „daryti pranešimą“ ar „skaityti pranešimą“?

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?