Šiame posėdyje aprobuotas 2-asis „Fizikos terminų žodyno“ leidimas, dešimt terminų straipsnių, patvirtinti Lietuvos vietovardžių sąrašo (patvirtinto 63-iuoju nutarimu) pakeitimai...
Patvirtintos skyrybos taisyklės, rekomendacija „Dėl verstinių leidinių autorių vardų ir pavardžių adaptuotų formų teikimo“, aprobuota per 300 terminų straipsnių, patvirtinti nauji pakomisių nariai ir kt.
Šiame posėdyje aprobuotas Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento parengtas terminų straipsnių rinkinys ir apsvarstytas nutarimo „Dėl Pasirenkamosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Posėdyje aprobuota 14 terminų straipsnių rinkinių, baigtas svarstyti nutarimo „Dėl privalomosios skyrybos taisyklių“ projektas.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota 10 terminų straipsnių rinkinių ir trylikos standartų terminai, pradėti svarstyti skyrybos nutarimų projektai ir kt.
Komisija svarstė naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatymo projektą ir aprobavo devynis terminų straipsnių rinkinius bei brūkšninio kodavimo terminų standartą.
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.
Posėdyje patvirtinti 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimai.
Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.
Komisija priėmė rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“...
Posėdyje aprobuoti penki Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai...
Posėdyje pritarta 2004 m. veiklos ataskaitai, priimta 14-oji kirčiavimo rekomendacija, aprobuotas žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ ir kt.
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.
Priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, apsvarstytas „Kalbos patarimų“ leksikos skolinių sąrašas.
Šiame posėdyje patvirtinti du nutarimai, trys rekomendacijos ir aprobuotas vienas terminų standartas.
„Lietuvių kalbos skyrybos“ ir rašybos rekomendacijos projekto svarstymas nesibaigė.