Komisija svarstė naujos redakcijos Valstybinės kalbos įstatymo projektą ir aprobavo devynis terminų straipsnių rinkinius bei brūkšninio kodavimo terminų standartą.
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.
Posėdyje patvirtinti 2003 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 1 (86) „Dėl bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimai.
Komisija aprobavo kelis terminų straipsnių rinkinius, patvirtino dvi kirčiavimo rekomendacijas ir Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašą.
Šiame komisijos posėdyje aprobuota dešimt terminų straipsnių rinkinių, kt.
Nutarimu patvirtintas Afganistano valstybės pavadinimo ilgosios (oficialiosios) formos pasikeitimas, dabar – Afganistano Islamo Respublika.
Komisija priėmė rekomendaciją „Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo“...
Posėdyje aprobuoti penki Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai...
Posėdyje pritarta 2004 m. veiklos ataskaitai, priimta 14-oji kirčiavimo rekomendacija, aprobuotas žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ ir kt.
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.
Priimta rekomendacija „Dėl gatvių pavadinimų sudarymo ir rašymo“, apsvarstytas „Kalbos patarimų“ leksikos skolinių sąrašas.
Šiame posėdyje patvirtinti du nutarimai, trys rekomendacijos ir aprobuotas vienas terminų standartas.
„Lietuvių kalbos skyrybos“ ir rašybos rekomendacijos projekto svarstymas nesibaigė.
Tikslinamos latviškų asmenvardžių ir vietovardžių adaptavimo taisyklės...
Patvirtinta rekomendacija dėl maisto gaminių rašymo.
Priimtas nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“...
Pritarta naujai Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2005–2015 m. programai...
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.