Kalbos komisija patvirtino rekomendacinį Svetimžodžių atitikmenų sąrašą, įvertino naujus Lietuvos Respublikos terminų banko terminų straipsnių rinkinius.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija spalio 28 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtino rekomendacinio Svetimžodžių atitikmenų sąrašo pirmąją dalį.

Skelbiamas pirmasis rekomendacinis Svetimžodžių atitikmenų sąrašas.

Šio žodyno tikslas – pateikti publikuotus paukščių lietuviškų pavadinimų sinonimus ir identifikuoti teiktinus, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuotus variantus.
Kalbos komisija patvirtino Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą, priėmė du nutarimus dėl valstybių pavadinimų pakeitimo, protokolinį nutarimą dėl pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų ir kt.

Skelbiamas pašarinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis.

Kai kuriems žmonėms kyla terminologinis klausimas: „čempionatas“ ar „pirmenybės“? Nors kalbiškai tarp šių žodžių galima lygybė (susitarimo reikalas), sprendžiant termino (varžybų pavadinimo) klausimą svarbiausi dalykai yra tradicija ir sistemiškumas.
Kalbos komisija priėmė Rekomendacijų dėl svetimžodžių vartojimo teikimo principus, įvertino naujus Terminų banko straipsnių rinkinius, terminų standarto terminus, apsvarstė Sekretoriato parengtas pastabas ir siūlymus dėl Lietuvos Respublikos vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projekto Nr. XIP-1668.
Apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą XIP-1814, Kalbos komisija pasiūlė papildyti 49 str. 2 d., 50 str. 3 dalį ir 51 str. 2 dalį nuostata, kad mokytojai ir kiti švietimo teikėjai ugdymo procese privalo vartoti taisyklingą lietuvių kalbą...
Naujienų portalas DELFI pradeda skelbti aktualias šių laikų svetimybes, kviesdamas lankytojus siūlyti vietoj jų vartoti lietuviškus žodžius...
Patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Valstybinės kalbos inspekcijos 2009 m. veiklos ataskaitos, Trakų ežerų vietų vardų sąrašas, pristatytas mokslinis projektas „Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose“ ir jo išvados…
Priimta Šeiminės padėties nerodančių moterų pavardžių su galūne -ė kirčiavimo rekomendacija, M. Žalakevičiaus ir I. Žalakevičienės sudarytas „Paukščių pavadinimų žodynas“ įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu, patvirtinti nauji Terminų banko straipsnių rinkiniai.
Kalbos komisija nutarė atkreipti aukščiausių valstybės institucijų dėmesį į tai, kad kai kurių Mokslo doktorantūros nuostatų projekto punktų nuostatos gali bloginti lietuvių kalbos padėtį...

Šiuo klausimu vasarą Kalbos komisijos svetainė pasitiko savo lankytojus. Vasaros derlius – kone pusė tūkstančio atsakymų...

Liepos 1 d. posėdyje patvirtinti Bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos pakeitimai, įvertinti „Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“, kt.
Kalbos komisijos 2009 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. N-3 (117) pakeistos kelios Bendrojo lavinimo dalykų ir profesinio mokymo(si) vadovėlių kalbos taisyklingumo vertinimo tvarkos aprašo nuostatos.
Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos sričių terminais. Šiuo metu Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiama daugiau kaip 132 tūkstančiai terminų straipsnių, tarp jų 24 terminų žodynų duomenys.
Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...

Patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2009 m. gegužės 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3.