Nuo 2013-05-20 iki 2013-05-24 VLKK konsultantai iš VĮ Registrų centro gavo 433 juridinių asmenų pavadinimus. Teigiamai įvertintų pavadinimų skaičius padidėjo (lietuvių bendrinės kalbos normas atitiko 57 proc. gautų pavadinimų).

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (G–K).

Ketvirtajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje Marcelijaus Martinaičio citata, kolegų atsisveikinimo žodis Panevėžio pedagogui, ilgamečiam Lietuvių kalbos draugijos nariui Antanui Raudžiui, VLKK rekomendacija dėl parlamentų lietuviškų pavadinimų ir kt. Šiemet minint 1863 metų sukilimo 150-ąsias metines I. Mataitytė peržvelgia, kaip sukilimas ir sukilėliai buvo vadinami spaudoje, grožinėje literatūroje, kraštotyrininkų užrašytuose senų žmonių atsiminimuose ir kt., A. Rimkutė recenzuoja Birutės Jatkauskienės ir Gitanos Tolutienės „Aiškinamąjį andragogikos terminų žodyną“, A. Balašaitis rašo apie Juozo Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyną“...
Trečiajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje G. Akelaitis aptaria tradicines ir naujesnes dvitaškio funkcijas tekste; A. Genelytė-Gritėnienė ir R. Urnėžiūtė svarsto, iš kur kilęs žodis „kipišas“, ką jis reiškia ir ką galima pasiūlyti vietoj jo; I. Smetonienė pristato naująją Reginos Koženiauskienės monografiją „Retorinė ir stilistinė publicistinių tekstų analizė“; spausdinamas V. Pupšio pasakojimas apie kalbininką, pedagogą, lietuvių kalbos dėstymo metodikos specialistą Praną Gailiūną, Virginijos Vasiliauskienės ir Kristinos Rutkovskos interviu apie Konstantino Sirvydo „Punktai sakymų“ mokslinio kritinio leidimo rengimą, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signatarės Irenos Andriukaitienės kalba, pasakyta per 2013 m. Kovo 11-osios minėjimą Seime...

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (C–F).

Kalbos konsultacijų grupė 2012 metais suteikė apie 36 400 konsultacijų telefonu, internetu, el. paštu. Kalbos konsultacijų bankas papildytas 848 naujais įrašais. Interneto svetainės lankytojai peržiūrėjo per 3 mln. Konsultacijų banko puslapių rodinių.
Antrajame 2013-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje K. Župerka ir R. Urnėžiūtė nagrinėja metakalbinius komentarus, kurių svarbiausias reikšmės dėmuo yra drąsa arba jos priešingybė baimė; V. Kavaliauskas, remdamasis vartosenoje nustatyta priesagos -inti veiksmažodžių kirčio slinktimi į dešinę arčiau morfemų sandūros, siūlo įsileisti kirčiavimo gretybes, pvz., greta „apmókestinti“ – „apmokẽstinti“; Z. Zinkevičius aiškina, kodėl nebūtina vengti žodžio „anūkas“ – jis toks pats senas skolinys kaip „angelas“, „krikštas“, „miestas“ ir „smuikas“; I. Mataitytė primena, kad negalima pažodžiui versti junginių iš rus. „принять присягу“ iš angl. „take an oath“ – liet. „prisiekti“, „duoti priesaiką“ (bet ne „priimti priesaiką“); L. Bilkis dėsto, kodėl norminė Vilniaus r. kaimo vardo forma Platiniškės (ne Plateniškės); V. Kuprevičius pateikia pluoštą kuršėniškių atsiminimų apie pernai mirusį kalbininką Vytautą Vitkauską; apžvelgiamos pastarųjų mėnesių švietimo politikos ir mokyklinės lituanistikos aktualijos.
Apsvarstytas „Kalbos patarimų“ knygos „Leksika: skolinių vartojimas“ pataisyto leidimo rankraštis, aprobuotas pluoštelis teisės aktų terminų straipsnių, susipažinta su informacija apie specialybės kalbos dėstymą aukštosiose mokyklose.

Skelbiamas dekoratyvinių augalų lietuviškų pavadinimų sąrašas su lotyniškais atitikmenimis (A–B).

Gruodžio 6 d. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisės posėdyje svarstyti Europos šalių parlamentų pavadinimai. Posėdyje apžvelgti lietuviškoje vartosenoje fiksuoti parlamentų pavadinimų variantai, išskirti vienažodžiai specifiniai pavadinimai, patekę į „Tarptautinių žodžių žodyną“ (el. „Interleksis“), pastebėtas grafinio pateikimo nevienodumas, aptartos galimos sisteminimo kryptys.
Valstybinė lietuvių kalbos komisija kas mėnesį savo interneto svetainėje skelbia visuomenei rūpimiausius klausimus: nurodo, ko dažniausiai ieškoma VLKK Konsultacijų banke. Čia jau porą metų žodis „įtakoti“ yra vienas iš populiariausių: 2011 m. tikrintas 913 kartų, 2011–2012 m. beveik kas mėnesį minimas kaip vienas iš labiausiai dominančių žodžių. Toks visuomenės susidomėjimas paskatino dr. Rasuolę Vladarskienę atidžiau panagrinėti šio veiksmažodžio vartoseną ir kalbininkų vertinimus.

Sąrašas papildytas naujais atitikmenimis, tarp kurių ypač gausu kavos gėrimų pavadinimų.

8-ajame 2012 m. „Gimtosios kalbos“ žurnalo numeryje V. Rudaitienė atkreipia dėmesį į tai, kad gausėja tarptautinių veiksmažodžių, pateikia sakinių su veiksmažodžiais „fokusuoti“, „inovuoti(s)“, „indoktrinuoti“, „legitimuoti“, „simplikuoti“, „stigmatizuoti“, „trivializuoti“ ir skatina pasvarstyti, kuo juos pakeisti; R. Stundžinas aptaria trijų statybos žinynų – „Medinė statyba: jaukių namų žinynas“, „Namo statyba ir rekonstrukcija“, „Tavo interjeras: jaukių namų žinynas“ – terminus ir pastebi, kad tos pačios klaidos dažnos ir elektroninėje erdvėje, reklamos tekstuose; R. Urnėžiūtė aiškina, iš kur atsirado „vekuoti (vakuoti)“; V. Kavaliauskas primena, kad žodžio „gandras“ nustatytos dvi kirčiavimo gretybės – 2-oji ir 4-oji kirčiuotės (gañdrai ir gandraĩ, dgs. V.); prof. Kazimieras Župerka ir doc. Janina Barauskaitė, kalbinami S. Inčiūrienės, prisimena Lietuvių kalbos draugijos Šiaulių skyriaus istoriją; apžvelgiami trys nauji kalbotyros žurnalų numeriai...
Tęsti svetimžodžių atitikmenų skelbimo visuomenei darbai. Svetimžodžių atitikmenų sąrašas papildytas 37 žodžiais. Žodyno pakomisė apsvarstė apie 8 tūkst. leksikos vienetų (senųjų svetimybių) iš „Lietuvių kalbos žodyno“, atrinko per 1,5 tūkst. žodžių, kuriais galėtų būti papildytas nauja „Kalbos patarimų“ knygelės laida.
Antrajame 2012-ųjų metų kalbos žurnalo numeryje S. Papaurėlytė apžvelgia veiksmažodžio „mėgautis“ vartojimo ypatumus; V. Kavaliauskas aptaria termino „liauka“ kirčiavimo normos istoriją ir, remdamasis keliuose Lietuvos regionuose atlikto realiosios vartosenos tyrimo rezultatu – visuotinai linkstama prie pastovaus kirčiavimo varianto liáuka (1), skatina normintojus sukeisti rekomenduojamus kirčiavimo variantus vietomis: kaip pagrindinį teikti 1-osios kirčiuotės variantą, o senąjį 2-osios kirčiuotės variantą liaukà (2) pastumti į antrąją vietą; „Klausimų kraitelėje“ R. Urnėžiūtė ir V. Valiukėnas aiškina, kodėl vartotinas terminas „daugiažidiniai lęšiai“ (ne „multifokaliniai lęšiai“), I. Mataitytė – kodėl tinka „išimti knygas iš bibliotekos“, kitame straipsnyje patikslinta Liudviką Rėzą buvus ne Biblijos vertėju, bet redaktoriumi; „Kronikoje“ švietimo politikos ir mokyklinės lituanistikos aktualijos; skelbiama ir pristatoma VLKK seniūnaitijų pavadinimų rekomendacija.

Šiame Valstybinės lietuvių kalbos kalbos komisijos patvirtintų svetimžodžių atitikmenų sąraše rekomenduojami atitikmenys pateikti su paaiškinimais, jie nurodomi ketvirtojoje lentelės skiltyje vietoj 2010 m. spalio 28 d. protokoliniame nutarime Nr. PN-6 (ir jo papildymuose) teikiamų nenorminių variantų.

Sąraše neaiškinami:
1) vienažodžiai arba keliažodžiai svetimžodžių atitikmenys, kurių pačių arba kurių dėmenų reikšmės nurodytos lietuvių kalbos ir (arba) tarptautinių žodžių žodynuose (pvz., sąrašas, perlenktoji pica);
2) semantiškai skaidrūs adaptuoti svetimžodžiai (pvz., bliuzininkas);
3) apibūdinamieji svetimžodžių atitikmenys (pvz., bliuzo atlikėjas).

Sąraše pateikti adaptuoti svetimžodžių atitikmenys gali sudaryti junginius su bendriniais žodžiais, žyminčiais daiktų klasę, kuriai priklauso atitikmuo, plg.: latėir kava latė ar latės kava.

 

Autentiška forma Kalba Siūlomi atitikmenys Paaiškinimai
afterparty, after-party, after party angl. póvakaris 1, pratęstùvės 2 Neoficialus, dažnai ekspromtu organizuojamas jaunimo vakarėlis po kokio nors pramoginio renginio, paprastai muzikos ar kt. festivalio, koncerto ir pan.
agnolotti it. anjolòčiai 2  Pusapvaliai ar kvadrato formos virtinukai iš makaronų tešlos, įdaryti rikota, sūrių mišiniu, daržovėmis ar mėsa.
ajapsandali gruz. (kartvelų)

adžapsandãlis 2

 Kaukazo virtuvės patiekalas (troškinys) iš baklažanų, bulvių, pomidorų, paprikų, svogūnų, česnakų su prieskoniais.
armagnac pranc. armanjãkas 2 Brendžio rūšis, tradiciškai gaminama pietvakarių Prancūzijoje, Akvitanės regione.
art informel pranc. befòrmė dailė̃ Prancūzų kritiko M. Tapié terminas, žymintis 20 a. 4–5 deš. Europos dailininkų spontanišką abstrakčiąją tapybą.
arthouse angl. nekomèrcinis (nekomer̃cinis) 1 kìnas Ne pelno siekį, bet meninius autorių ieškojimus įkūnijantys filmai, skirti išmanančiai kino meną, o ne masinei žiūrovų auditorijai,
bachata isp. bačatà, bačiatà 2 Šokis ir muzikos stilius, radęsis Dominikos Respublikoje ir paplitęs Karibų jūros baseino bei Lotynų Amerikos šalyse.
baklava (plg. pachlava) turk. baklavà 2 Labai plonos tešlos sluoksniuotis su riešutų ir migdolų pertepu.
baozi   kin. (pinyin) baòdzis (vns.), baòdziai (dgs.) 2   Kiniškos mielinės į koldūnus panašios bandelės, paprastai gaminamos garuose. Gali būti vegetariškos arba su mėsa.
barista it. kavavirỹs 34b, 3b, kavõs virė́jas, barìstas 2 (mot. g. barìstė 2) Espreso kavos ruošimo specialistas, paprastai dirbantis kavos bare.
(be)bop angl. (bi)bòpas 2 Džiazo stilius.
bellini it. belìnis 2, Belìnio kokteĩlis Nestiprus kokteilis, pavadintas 15 a. venecijiečio dailininko Giovanni Bellini garbei.
bicerin it. bičerìnas 2 Italijos Pjemonto srities tradicinis gėrimas. Jo pavadinimas – tiesiog tarminis žodis bicerin (it. biccherino „stikliukas“).
big band angl. bigbeñdas 2 Didelis džiazo orkestras.
big-beat angl. bigbìtas 2 Lengvosios muzikos stilius.
biltong ol. biltòngas 1 Pietų Afrikoje populiarus valgis – vytintos, džiovintos mėsos juostelės.
bingo angl. loš. bìngas 1 Azartinis žaidimas, loto rūšis.
bingo! angl. bìngo! Šūksnis laimėjus bingą.

blog, weblog, web log

angl.

tinklãraštis 1

Tinklaraštis – interneto svetainė, paprastai sukurta ir palaikoma vieno asmens – tinklaraštininko. Jos turinį sudaro ne tik įvairūs tekstai, nuotraukos, grafinė bei videomedžiaga, bet ir lankytojų komentarai.
   audio blog   gar̃so tinklãraštis  
   blogging   tinklãraščio rãšymas  
   bloger   tinklãraštininkas 1  
   blogorama   tinklãraščių apžvalgà  
   blogosphere   tinklaraštijà 2  
   foto blog, fotoblog   núotraukų tinklãraštis, fototinklãraštis 1  
   moblog   mobilùsis tinklãraštis  
   video blog, vlog   vaĩzdo tinklãraštis  
bluegrass angl. muz. bliugrãsas 2 Amerikietiškos kantri muzikos žanras.
bluesman angl. bliùzo atlikė́jas, bliùzininkas 1  
body art angl. kū́no mẽnas Viena iš avangardinio meno formų, kai kūrybos objektu tampa žmogaus kūnas, o jos turinys atskleidžiamas neverbaline kalba: pozomis, gestais, mimika, kūno puošyba (piešiniais ant odos ar dekoratyviniais aksesuarais).
body painting angl. kū́no dailė̃, kū́no tapýba Piešiniai ant kūno odos.
boogie-woogie angl. bugivùgis 2 Tradicinio džiazo stilius ir šokis.
bossa nova port. bosanovà 2 Brazilų muzikos stilius ir šokis.
bouillabaisse pranc. bujabèsas 2 Tradicinė tiršta provansietiška (Marselio) žuvienė.
boutique pranc. butìkas 2 Krautuvėlė, prekiaujanti madingais drabužiais ir (ar) aksesuarais.
brainstorm angl. minčių̃ lietùs Visuomenės psichologų taikoma kolektyvinių sprendimų paieškos technika.

break-dance, break

breiker

angl.

breĩkas 2

breĩkeris 1

Gatvės šokių stilius, kuriam būdingi akrobatikos elementai. Breiko šokėjas; su breiku siejamos jaunimo subkultūros atstovas.

brigadeiro

port.

brigadeĩras (vns.), brigadeĩrai (dgs.) 2, brazìliškas triùfelis

 Braziliškas triufelis, pagamintas iš kondensuoto pieno, kakavos ir sviesto. Viršutinis sluoksnis – šokolado pabarstukai.
brioche pranc. brijòšė 2,svíestinė bandẽlė  
bruschetta it. brusketà 2, itãliškas skrebùtis Kepinta duona su česnakais, alyvuogių aliejumi, kartais – kitais priedais.
bucatini it.  bukatìniai 2  Į spagečius panašūs makaronai – vamzdeliai su skylutėmis.
Buddha bowl angl. Bùdos dubuõ  Atskiromis porcijomis dubenėlyje patiekiamas patiekalas, paprastai vegetariškas. Ingredientai išdėliojami atskirai, nemaišomi.
buff angl. maũtas 2, bãfas 2 Daugiafunkcis, į vamzdį panašus maunamas galvos, veido, kaklo ir pan. apdangalas apsisaugoti nuo šalčio.
buridda it.  buridà 2 Šiaurės Italijai būdinga tiršta jūros gėrybių sriuba (troškinys). Gaminama iš jūros gėrybių, žuvies sultinio, pomidorų, svogūnų ir česnakų. Tradicinis variantas patiekiamas su bandelėmis, valgant jos dažomos į sriubą.
burrito Meks. isp. burìtas 2, paplótis su į́daru Meksikietiškas valgis – paplotis su įdaru, paprastai maltos mėsos ar pupelių.

cachaça,
cacaça

port. kačiasà 2 Braziliška cukranendrių degtinė.
cafè̀ e latte it. lãtė 1 Karštas pienas su šlakeliu espreso kavos.
caffè Americano, americano it. amerikiẽtiška kavà  
caffè crema it. juodà kavà  
caffè frappè it. ledìnis kavõs kokteĩlis, frãpė 2  
caffè moccha it. šokolãdinė kavà (su píenu) Tai kavos (paprastai espreso) gėrimas su šokoladu.
caipirinha port. kaipirnja 1

Braziliškas kokteilis iš kačiasos, žaliųjų citrinų ir kt.

calzone it. pérlenktoji picà  
canapé pranc.  (víeno ką́snio) sumuštinùkas 2  
cannolo (vns.), cannoli (dgs.) it. kanòlis 2, dgs. kanòliai Tradicinis itališkas desertas – saldus miltinės tešlos vamzdelis su rikota ir kt.
cantuccino, cantuccini it. kantučnis 2, dgs. kantučniai Mažas kantučis.
cantuccio (vns.), cantucci (dgs.) it. kantùčis 2, dgs. kantùčiai Tradicinis kietas, migdolais pagardintas saldus itališkas džiūvėsėlis, ppr. mirkomas kavoje ar vyne.
caparrones isp. kaparònesas 1   Ispaniškas troškinys iš pupelių ir čioriso dešros.
capātī (angl. chap(p)at(t)i) hindi čiapãtis 2 Tradicinė Pietų Azijoje (Indijoje ir kt.) paplitusi neraugintos tešlos apvali į lavašą panaši duona.
capellini it. kapelniai 2

Į spagečius panašūs plonesni makaronai.

caponata it. kaponatà 2

Tradicinis sicilietiškas patiekalas iš keptų daržovių – baklažanų ir kt.

cappelletti  it.  kapelèčiai 2

 Įdaryti į tortelinius panašūs makaronai. Kitaip nei torteliniai, neįdaromi mėsa (paprastai kaip įdaras naudojamas sūris).

cappuccino it. kapučìnas 2, kapučìno kavà Kava su suspaustu garu suplakta pieno puta.
cappuccino doppio, grand cappuccino it. dvìgubas kapučìnas  
cappuccino freddo it. ledìnis kapučìnas  
capri pants, capris angl. kãpriai 2 Kelnės iki pusės blauzdų.
carajillo isp. karachljas 1 Ispaniškas sluoksninis gėrimas iš espreso ir brendžio ar pan.
carbonara it. karbonãriškas 1 (padažas, pica, makaronai ir pan.) It. carbonaro – ‘angliadegys’. Pavadinimas kilęs iš italų angliadegių tradicijos ant anglių degimo krosnies spirginti sūdytą kiaulieną. Su tokiu padažu paprastai būdavo valgomi makaronai.
carpaccio it. karpãčas 2 Žalios jautienos arba žuvies (paprastai raudonos) užkandis su tam tikru padažu. Pavadintas italų tapytojo Vittore Carpaccio garbei.
carving angl. (vaisių, daržovių ir kt.) pjaustýba 1, (mẽninis) pjaustinė́jimas 1  
casarecce   it. kazarèčiai 2  Siauri neilgi S formos makaronai.
cassoulet  pranc. kasulė̃ (nkt.)  Sotus prancūziškas antienos, avienos ar kiaulienos produktų troškinys su baltosiomis pupomis.
castelmagno it. kastelmánjas 1 Pjemonto regione tradiciniu būdu gaminamas sūris.
cava isp. kavà 2 Tradiciškai pagamintas ispaniškas putojantis vynas.
ćevap, ćevapčići  serb.  čevãpas 2, čevãpčičis 1  Balkanuose populiarus dešrelės formos užkandis iš smulkintos mėsos, apkeptas ant grotelių.
cha-cha (-cha) isp. ča ča čà, čia čia čià nkt. Kubiečių muzikos stilius ir šokis.
chachapuri, khachapuri gruz. chačapùris 2, chačiapùris 2 Tradicinis Kaukazo tautų valgis – paplotis su sūriu, mėsa ar žuvimi. Įtrauktas į ES saugomų pavadinimų sąrašą.
chai latte    angl. čailãtė 2, masãlos arbatà Arbata su indiškais prieskoniais (masala) ir pienu. 
checklist angl. są́rašas 3a (kontrolinis, darbų, užduočių ir pan.)  
chihuahua isp. čihuãhua (nkt.) Smulkiausių šunų veislė.
chimichanga isp. čimičiánga 1 Riebaluose pakepintas (buritos) paplotėlis su įvairiu įdaru.
cholent  hebr.  čòlentas 1  Per šabą valgomas troškinys, dėl šabo tradicijų ruošiamas iš anksto. Pagrindinės sudedamosios dalys – mėsa, bulvės, pupelės, kruopos.
chopper angl. čiòperis 1 Paprastai motociklo tipas be papildomų detalių su specifiniu priekiniu ratu.
chorizo isp. čiorìsas 2, čorìsas 2 Aštri kiaulienos dešra, tradicinė Ispanijoje ir Portugalijoje.
churchkhela gruz. (kartvelų) čiurčchelà 2  Dešrelės formos saldumynas iš vynuogių sulčių, riešutų. Specifinis gamybos būdas ir išvaizda.
churro isp. čiurà (vns.),  čiùros (dgs.) 2  Iš plikytos tešlos gaminamos ir aliejuje verdamos spurgos, paprastai spaudžiamos per konditerinio maišelio antgalį, todėl būna ilgos ar įvairiai išsiraičiusios.
chutney, chatni ind. čãtnis 2, ìndiškas pãdažas Tirštas indų valgių pagardas, gaminamas iš vaisių ir daržovių, su svogūnais, česnakais, garstyčiomis, actu ir kt.
ciabatta it. čiabatà 2 Plokščios formos puri itališka kvietinės mielinės tešlos duona traškia plutele (it. ciabatta – ‘kiliminė kurpaitė, šlepetė’).
clafoutis pranc. klafùtis 2 Prancūziškas vaisių pyragas (apatinis sluoksnis – vaisiai). Klasikiniu laikomas vyšnių su kauliukais klafutis.
cobbler  angl. kòbleris 1  Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje populiarus pyragas, gaminamas vaisius ar uogas užpilant tešla. 
cool jazz angl. šaltàsis džiãzas  

country, country music

country rock

angl.

kántri (kañtri) nkt., kántri (kañtri) mùzika

kántri (kañtri) ròkas

JAV liaudies muzikos žanras, grindžiamas anglų ir keltų folkloru; kaimiškoji muzika.
couscous berb. kruopaĩniai 2; kuskùsas 2 Granuliuotos kietųjų veislių kviečių manų kruopos ir valgis iš tokių kruopų, paplitęs šiaurės Afrikoje.
crémant pranc. kremãnas 2 Ne Šampanėje gaminamas prancūziškas natūralios fermentacijos putojantis vynas.
creste it. krèsčiai 2, skiauterė̃lės Ragelių formos makaronai banguotu krašteliu, panašūs į skiauteres. 
cumbia isp. kùmbija 1 Lotynų Amerikos muzikos stilius ir šokis.
daiquiri, daiquirí isp. daikris 2 Stipriųjų gėrimų kokteilis iš romo, citrusinių vaisių (ppr. žaliųjų citrinų) sulčių ir kt.
découpage pranc. dekupãžas 2 Audinių, indų, baldų ir kt. daiktų dekoravimo technika.
digestiv angl. digestỹvas 2 Alkoholinis gėrimas, geriamas po valgio virškinimui gerinti (plg. aperityvas), tokio pat poveikio maistas arba vaistai.
disco, disco music angl. dìsko nkt., dìsko muzika Populiariosios muzikos stilius.
ditalini it. ditaliniai 2, vamzdẽliai Nedideli tam tikrų trumpų vamzdelių formos makaronai.
Dixieland angl. dìksilendas 1, diksileñdas 2 Džiazo muzikos žanras; šią muziką atliekanti muzikantų grupė.
dogotherapy angl. šunų̃ terãpija Gyvūnų terapijos rūšis (plg. delfinų terapija).
dolma turk. dòlma 1 Graikų ir turkų valgis – daržovės, įdarytos ryžiais, malta mėsa ir duona (paprastai įdaras susukamas į vynuogių lapus).
dress code angl. aprangõs kòdas Taisyklės, reguliuojančios aprangos pasirinkimą tam tikromis progomis ar sąlygomis.

drift

drifter

drifting

angl.

šonãslydis 1

šonãslydininkas 1

slydimas šónu; šonãslydžio varžýbos

Automobilių sporto šaka.

dukkah

arab.

dukà 2

 Egiptietiškas pagardas, kurį sudaro žolelių, riešutų (dažniausiai lazdynų) ir prieskonių mišinys. Paprastai į tokį mišinį dažoma duona ar daržovės ir valgoma kaip užkandis.
enchilada isp. enčiladà 2 Tortilija su aitriųjų raudonųjų pipirų padažu, paprastai įdaryta mėsa arba sūriu.
environment angl. aplinkõs mẽnas Instaliacijų tipas.
espresso classico it. (klasikìnis) esprèsas 2  
espresso con panna it. esprèsas su grietinėlè  
espresso corretto it. svaigùsis esprèsas, esprèsas su lìkeriu (arba brendžiù, grapà ir pan.)  
espresso corto it. stiprùsis esprèsas  
espresso dopio it. dvìgubas esprèsas  
espresso freddo it. ledìnis esprèsas Baro plaktuve iki vienalytės tirštos masės suplakti espresas ir ledo gabaliukai.
espresso lungo it. silpnàsis esprèsas  
espresso macchiato it. esprèsas su (píeno) putà  
espresso ristretto it. sodrùsis esprèsas  
espresso romano it. romiẽtiškas esprèsas, esprèsas su citrinà   
espresso shakerato it. plãktas esprèsas  
espresso solo it. esprèsas su sutir̃štintu píenu  
extreme angl. ekstremalùmas 2; ekstremalùsis (sportas, žaidimas, pramogos ir pan.) Ypatingas, sukrečiantis išgyvenimas, patiriamas užsiimant tam tikra sportine arba jai artima veikla, dažnai net pavojinga gyvybei.
face control angl. núožvalga 1, išvaizdos kontròlė Renginių ar viešųjų vietų apsaugos nuo nepageidaujamų lankytojų procedūra.
fajita (dgs. fajitos) Meks. isp. fachità 2 Meksikietiškas valgis – juostelėmis supjaustyta jautiena, vištiena ar jūros gėrybės, patiekiamos su tortilija ir įvairiais priedais.
fake news angl. melagnga nauji̇́ena (žinià); suklastóta nauji̇́ena (žinià)  
farfalle it. kaspinė̃liai, farfãliai 2 Vidutinio dydžio kaspinėlių formos makaronai.
farfallini it. maži̇́eji kaspinė̃liai, farfalniai 2 Smulkių kaspinėlių formos makaronai.
feng shui angl. fengšùi nkt. Senovės kinų miestų, kaimų ir gyvenamųjų bei ūkinių pastatų išdėstymo praktika, kuria siekta dermės su natūralia aplinka.
fesh-fesh   angl. fešfèšas 2, smė̃lio dùlkės  Labai smulkios į miltus ar birų cementą panašios smėlio dulkės, būdingos dykumai.
fettuccine it. fetučniai 2 Ilgi plokšti juostelių formos makaronai.
flanker angl. atmainà 3b, modifikãcija 1, vèrsija (ver̃sija) 1 (kvepalų, gėrimų, skalbimo miltelių ir pan.)  
flashback angl. praeitiẽs blýksnis, prisiminìmas 2 Vienas iš kino ir literatūros pasakojimo kūrimo metodų.
flashmob angl. žaĩbiškas sámbūris, sulėktùvės 2, są́spietis 1 Iš anksto suplanuota masinė akcija, kai didelė grupė žmonių, sukviesta el. laišku arba SMS žinute, per kelias minutes susiburia viešoje vietoje, atlieka iš anksto sutartus absurdiško pobūdžio veiksmus (scenarijų) ir akimirksniu išsiskirsto.
flat white angl. fletváitas 1  Iš Australijos ir Naujosios Zelandijos kilęs espresas, gaminamas su ypač puriai išplaktu pienu.
floating angl. plū̃duriavimo terãpija Viena iš vandens terapijos rūšių.
Florentine (dgs. Florentines) angl. florentìnas 2  
focaccia it. fokãčija 1 Italų valgis – paplotis, kartais pagardintas įvairiais priedais.
folk rock angl. folkròkas 2 Muzika, turinti liaudies muzikos ir roko elementų.
frappuccino it. frapučìnas 2 Adaptuotas šaldytų ir buteliuose parduodamų kavos gėrimų prekių ženklas, priklausantis koncernui Starbucks Coffee Corp.
freegan angl. frigãnas 2 Vartotojiškumą neigiančios subkultūros atstovas.
free jazz angl. laisvàsis džiãzas  
funky, funk angl. fánkas 1, fánko mùzika Pramoginės muzikos stilius, kuriam būdingi džiazo, roko ir afrikiečių muzikos elementai. Fanku vadinama ir popmeno rūšis – kūrinių komponavimas iš keistų daiktų.
fusilli it. fuzìliai 2, sraigtẽliai Ilgi spiralės formos makaronai.
gazpacho isp. gaspãčas 2, ispãniška trintìnė Šalta sriuba iš trintų žalių daržovių, paprastai pomidorų.
glamour angl. glamū̃ras 2 Popkultūros tendencija, kuriai būdingas brangaus spindesio, išdailinto grožio, dekoratyvumo ir išorinės tobulybės garbinimas.
gochu-jang  kor. gočiudžángas 1  Pikantiškas, saldus ir aštrus fermentuotas pagardas iš aitriųjų paprikų miltelių, lipnių ryžių ir fermentuotų sojų pupelių, naudojamas gaminant kimčius.
gospel, gospel music angl. gòspelas 1, gòspelo mùzika Krikščioniškosios apeiginės (sakralinės) muzikos žanras, kildinamas iš 19 a. afroamerikiečių kultūros.

graffiti dgs. (vns. graffito)

graffiter

it.

grafìčiai dgs. (vns. grafìtis) 2

grafìtininkas 1

Dabartiniai, paprastai savavališki, užrašai ir (arba) piešiniai ant sienų ir kt. plokštumų bei daiktų viešosiose vietose.
granita it. granità 2 Tradicinis itališkas (sicilietiškas) desertas – pusiau sušalusi ledų arba šerbeto konsistencijos masė, daroma iš saldinto vandens ir kvepiklių. Paprastai ruošiamas ledų aparatu.
granola  angl. granolà 2, skrùdinti drìbsniai, trãškūs drìbsniai  Pakepinti dribsniai su medumi ir kitokiais priedais (džiovintais vaisiais, sėklomis, riešutais).
grissino (dgs. grissini) it. dúonos lazdẽlė  
guacamole LA isp. (meksikíetiškas) avokãdų trintinỹs, gvakamòlė 2 Tradicinis actekų, dabar – meksikiečių patiekalas iš trintų avokadų, smulkintų svogūnų, pomidorų, aitriųjų raudonųjų pipirų ir žolelių. Kilmė: iš Lotynų Amerikos isp., iš nahuatlių k. āhuacamolli, iš ahuacatl – ‘avokadas’ + molli – ‘padažas’.
hammam turk. hamãmas 2, tur̃kiška pirtìs  
handling
handler
angl. kinolog. (rìngo) dresūrà 2
kinolog.(rìngo) vedlỹs 4
Šunų demonstravimo parodose menas.
happening angl. hèpeningas 1 Modernistinio (neoavangardistinio) meno pakraipa – renginys, sudarytas iš dailės (skulptūros, tapybos), muzikos, kino, choreografijos elementų.
hardbop angl. sunkùsis bòpas  
hard rock angl. sunkùsis ròkas  
hygge dan. hiùgė 2  Jaukumu, paprastumu, artimumu su kitais, saugumu pagrįstas daniškas gyvenimo būdas.
hip hop angl. hiphòpas 2 Urbanistinė subkultūra ir muzikos stilius, kilę iš Niujorko afroamerikiečių bendruomenių 20 a. 8-ąjį deš.
hipster angl. hìpsteris 1 20 a. 5-ojo deš. jaunimo subkultūros, iš dalies atgaivintos šiais laikais, atstovas (plg. hipis).
hit angl. hìtas 2 Populiarus muzikos kūrinys.
honky tonk angl. honkitònkas 1 Regtaimo stiliaus fortepijoninė muzika; pigus ar abejotinos reputacijos baras, klubas arba šokių salė (JAV).
horchata  isp. orčiatà 2, viksvuõlių pi̇́enas  Ispanijoje populiarus gėrimas iš viksvuolių (lot. Cyperus esculentus) sėklų – proteinų gausus augalinis pienas.
house, house music angl. háusas 1, háuso mùzika Elektroninės muzikos stilius, radęsis 20 a. 9-ąjį deš. Čikagoje, JAV.
Jamon Iberico isp. ibèriškas kum̃pis Ispaniškų kumpių rūšis, pavadinta pagal Iberijos kiaulių veislę.
Jamon Serrano isp. serãnas 2 Ispaniškų kumpių rūšis (isp. ‘kalnietiškas kumpis’).
jazz band angl. džiãzo orkèstras, ansámblis arba grùpė, džiazbeñdas 2 (džiãzbendas 1)  
jazzman angl. džiãzo atlikė́jas, džiãzininkas 1, džiazmènas 2  
jazz rock angl. džiazròkas 2  
jibbing angl. džìbingas 1 Čiuožimas snieglente per įvairias kliūtis, pvz., turėklus, dėžes.
jive angl. džáivas, džiáivas 1 Svingui artimas muzikos stilius ir šokis, išpopuliarinti afroamerikiečių 20 a. 5 – 6 deš.
julep angl. džiulèpas 2 Šaltas, mėtomis pagardintas gėrimas.
jungle (style, music) angl. džiùnglių (stilius, muzika)  
yusheng  kin. (pinyin)  jušeñgas 2  Žalios žuvies mišrainė. Gaminama žalios žuvies gabaliukus (juosteles) sumaišant su pjaustytomis daržovėmis ir įvairiais padažais bei prieskoniais.
keds (dgs.) angl. 1. kèdai 2; 2. spòrtbačiai 1  
khichrī hindi kčris 2 Tradicinis Pietų Azijos valgis iš ryžių, ankštinių ir kt.
kizomba kimbundu kizòmba 1 Iš Angolos kilęs jausmingas šokis, kuriame itin svarbūs klubų judesiai.
kofta ind., turk. koftà 2, ìndiški kukùliai Viduriniųjų Rytų ir Indijos virtuvėje – aštrūs maltos mėsos, varškės sūrio (panyro) arba daržovių rutuliukai.
lasagna vns. lasagne dgs. it.

lazãnija 1, lãkštinių ãpkepas

lãkštiniai 1

 
lassi ind. lãsis 2, ìndiškas jogùrtinis gė́rimas Saldus arba aštrus indų ir pakistaniečių gėrimas iš plakto jogurto arba pasukų ir vandens, patiekiamas su ledu.
latte macchiato it. píenas su espresù Pienas, virš jo balta kava, o virš šios – pieno puta. Iš tikro tai – pienas su kava.
lindy hop angl. lindihòpas 2 Afroamerikiečių šokių muzikos stilius.
linguine it. lingvniai 2 Ilgi, siauri, plokšti makaronai.
loft angl. lòftas 2, gamỹklinis bùtas Buvusioje gamykloje ar kitame ne gyvenamosios paskirties pastate įrengtas butas.
long board angl. ilgóji riẽdlentė  
lypossage angl. liposãžas 2, liẽkninamasis masãžas Sutrumpinta iš lypomassage. Lipo-, lip(o)… [gr. lipos – riebalai] – pirmoji sudurt. žodžių dalis, rodanti jų sąsają su riebalais.
macarena isp. makarenà 2 Bendriniu tapęs pasaulinį populiarumą pelniusios ispanų dueto Los Del Río dainos pavadinimas ir pagal ją sukurtas šokis.
macaron
macaroon  
pranc.
angl.
makarùnas (vns.), makarùnai (dgs.) 2   Sausainiai iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus.
macchiato doppio it. dvìgubas esprèsas su (píeno) putà  
mambo angl. mámba 1 Pramoginis šokis.
mariachi isp. mariãčis 2 Meksikiečių liaudies muzika, kurią atlieka tautiniais kostiumais vilkintys klajojantys muzikantai, ir šios muzikos atlikėjas.
marinara it. jūreĩviškas 1 (padažas, pica, makaronai ir pan.) Italų k. bdv. marinara – 1. jūrinis, 2. jūreiviškas; alla marinara – „kaip jūreivių“, „jūreiviškas“. Taip itališkai vadinamas padažas iš pomidorų, svogūnų, prieskoninių daržovių, patiekiamas su miltiniais valgiais. Lietuvoje marinara kartais vadinami ir makaronai arba pica, patiekiami su jūros gėrybėmis.
marocchino it. marokìnas 2 Senas simbolinis pavadinimas.

media dgs.

media art

angl.

mèdijos 1dgs.

mèdijų mẽnas

Visuomenės informavimo priemonės. Meno sritis, kurioje darbai kuriami ir rodomi panaudojant šiuolaikines vaizdo, kompiuterijos ir daugiaterpes technologijas bei internetą.
merengue isp. žr. meringue  
meringue pranc. kul.moreñgas 2, orinùkas 2 Plaktų baltymų pyragaitis arba sausainis.
meringue isp. mereñgė 2 Karibų šokių muzikos stilius ir šokis.
meze turk. mèzė 2 Įvairūs užkandžiai, paprastai valgomi prieš pagrindinį maistą arba su alkoholiniais gėrimais Artimųjų Rytų virtuvėse.
minestrone it. minestrõnė 2 , itãliška daržovíenė  
mirin jap. mirìnas 2 Ryžių vynas, vartojamas kaip pagardas japonų virtuvėje.
mojito isp. mochìtas 2 Kubietiškas alkoholinis kokteilis iš romo, cukraus, mėtų, žaliųjų citrinų sulčių ir gazuoto vandens, su ledu.
mojo  isp. mòchas 2  Iš Kanarų kilęs padažas iš aliejaus, česnakų, druskos, kuminų, paprikų. Priklausomai nuo naudojamų paprikų spalvos padažas būna raudonasis arba žaliasis.
mokaccino it. mokačìnas 2 Komercinis simbolinis pavadinimas.
mole  isp. mòlė 2  Tamsiai rudas arba raudonas padažas, gaminamas iš maždaug 20 ingredientų, tarp jų būtinai įvairių rūšių paprikų ir šiek tiek šokolado. Daug prieskonių.
monk angl. mònkai 1, pùsbačiai su sagtẽlėmis Uždari pusbačiai, užsegami skersiniu dirželiu su sagtimi šone.
muffin angl. keksiùkas 2 JAV – mažas purus kupolo formos pyragaitis, kepamas su kepimo milteliais. DB – plokščia apskrita puri paskrudinta mielinės tešlos bandelė, valgoma perpjauta pusiau, su sviestu. Lietuvoje paplito amerikietiškasis variantas.
nacho (vns.), nachos (dgs.) isp. kukurū̃zų traškùčiai Riestą nosį primenančios formos traškučiai (isp. nachas – ‘nosis’, nacho (bdv.) – ‘riestanosis’).
netbook angl. tinklinùkas 2 Nedidelis kompiuteris, skirtas naršyti internete.
nocebo lot. nocèbas 2 Priešingas placebui reiškinys – neigiama savitaiga, kad kas nors gali sukelti ligą.
onigiri jap. onigìris 2 Tradicinis japonų valgis – trikampio arba ritinio formos ryžių kukuliukas su įvairiais įdarais, paprastai patiekiamas noryje – džiovintų jūros dumblių lakšte.
orujo isp. orùchas 2  Ispanijoje gaminamas stiprus alkoholinis gėrimas iš vynuogių likučių, atlikusių nuo vyno gamybos.
outlet angl. išparduotùvė 2 Paprastai taip vadinamos garsių gamintojų drabužių išparduotuvės.
pachlava (plg. baklava) armėn. pachlavà 2 Žr. baklava.
paella isp. paèlija 1 Aštrus ispaniškas ryžių valgis.
paneer, panir ind. panỹras 2, ìndiškas varškė̃s sū́ris Varškės sūrio rūšis, tradicinė Indijos, Irano ir Afganistano virtuvėse.
panettone it. panetònė 2 Tradicinis itališkas (kalėdinis) pyragas.
pan-European angl. (visõs) Euròpos, paneuròpinis 1  
panzanella it.  pancanelà 2   Iš Toskanos kilusios salotos, gaminamos iš pomidorų, bazilikų ir sužiedėjusios duonos.
pappardelle it. papardèliai 2 Ilgi, plokšti, už taljatelius platesni makaronai.

parcours

parcourer

pranc.

parkū̃ras 2

parkū̃rininkas 1

Judėjimo ir kliūčių įveikimo menas; jaunimo subkultūra.
parfait pranc. kul. parfė̃ nkt. Šaltas desertas iš plaktos grietinėlės, kiaušinių, dažnai – ir vaisių; desertas iš ledų, morengų ir vaisių sluoksnių, patiekiamas aukštoje taurėje.
passo doble isp. pasodòblis 2 Ispanų muzikos stilius ir šokis.
pastilla  isp. pastìlija 1  Marokietiškas mėsos pyragas.
peperonata  it. peperonatà 2 Itališkas užkandis iš paprikų, pomidorų ir svogūnų. 
pesto it. pèstas 2, pèsto pãdažas, bazìlikų pãdažas  
pinzimonio  it. pincimònijus 1  Itališkas užkandis. Šviežių daržovių juostelės, dažomos į alyvuogių aliejų su prieskoniais.
pitta gr. angl. pità 2̀, graĩkiška dúona  
playlist angl. grojãraštis 1 Oficialus savaitinis dainų sąrašas, padedantis radijo laidų vedėjams sparčiau tenkinti klausytojų pageidavimus.

podcast

podcasting

angl.

tinklãlaidė 1

tinklãlaidžių sklaidà; tinklãlaidžių prenumeratà

Trump. iš iPod+ angl. broadcast

Internetinė laida, skaitmeninis garso ar vaizdo transliacijos įrašas.

poke

hav.

pòkė 2

 Havajų virtuvės patiekalas iš supjaustytos žalios žuvies, dumblių, sojų padažo, sezamų aliejaus ir prieskonių.

poke bowl 

hav.

pòkės dubuõ

Pagal Budos dubens principą paruoštas patiekalas, kurio pagrindą sudaro žalia žuvis. 
portfolio angl. ãplankas 3b; pòrtfelis 1; rinkinỹs 3b  
praline pranc. 1. riešutìnė mãsė, pralinė̃ nkt.; 2. pralinė̃ (saldainiai) Tiršta saldi masė, gaunama verdant cukruje ir trinant riešutus; paprastai vartojama kaip šokoladinių saldainių įdaras; saldainiai su tokiu įdaru. Pavadinta recepto autoriaus Marshalo du Plessis-Praslino garbei.

prosciutto

prosciutto di Parma

it.

kum̃pis 2

Pármos kum̃pis

It. prosciutto – ‘kumpis’. Daugelyje šalių taip dažnai vadinamas itališkas vienos rūšies – Parmos – kumpis.

prosecco

it.

prosèkas 2

Itališkas šampanizuotas sausas baltas vynas.

pu-erh

kin.

puèras 2

Specifinės fermentacijos kiniškos arbatžolės ir jų arbata.
punck rock angl. pankròkas 2  
quesadilla Meks. isp. kesadìlija 1 Su sūriu sukepta tortilija.
ragtime angl. regtáimas (règtaimas) 1 Fortepijoninės džiazo muzikos stilius.

rap

rapper

angl.

rèpas 2

rèperis 1

Ritmingas rečitatyvas, paprastai skaitomas pagal akcentuoto ritmo popmuziką; iš tokių pramogų išaugusi jaunimo subkultūra. Šio stiliaus dainos atlikėjas arba atitinkamos subkultūros atstovas.

ratatouille 

pranc.

ratatùjis 2

 Nicos regionui būdingas daržovių troškinys, gaminamas iš baklažanų, cukinijų, pomidorų, paprikų, svogūnų.

rave

raver

angl.

reĩvas 2

reĩveris 1

Elektroninės muzikos žanras; naktinė pramoga, kurios metu didžėjai ir muzikantai atlieka šią muziką; iš tokių pramogų kilusi jaunimo subkultūra. Šio stiliaus muzikos atlikėjas arba atitinkamos subkultūros atstovas.
reggae angl. règis 2 Pramoginės muzikos stilius, kilęs iš Jamaikos.
rhythm and blues angl. ritmenbliùzas 2 (rìtmenbliuzas 1)  
ribollita  it.  ribolità 2  Toskanos regionui būdinga ingredientų gausi sriuba. Visada dedama duonos likučių, kitos sudedamosios dalys – daržovės: įvairios pupelės, kopūstai, morkos, salierai ir kt.
ricotta it.

rikotà 2

Liesas itališkų sūrių gamybos produktas, daromas iš išrūgų, gali būti kietas kaip sūris arba varškės pavidalo.
rigatoni it.

rigatòniai 2

Didesnių vamzdelių formos makaronai.
risoni  it.

rizòniai 2

 Maži, savo forma į ryžius panašūs makaronai.
risotto it. rizòtas 2, daugiãryžis 1 Itališkas ryžių patiekalas.
rockabilly ang. rokabìlis 2 (ròkabilis 1) Rokenrolo atmaina, kuriai būdingi kantri ir bliuzo elementai.
salsa isp. sálsa 1 Karibų jūros baseino liaudies muzikos stilius, daina ir šokis.
sambuca it. sambukà 2 Itališkas anyžinis likeris.
sashimi jap. sašìmis 2 Japoniškas žalios žuvies ir kitų jūrų produktų patiekalas su tam tikru padažu.
sate ind. sãtė 2, indoneziẽtiškas šašlýkas  Ant mažų iešmelių suverti ir apkepti įvairūs produktai: bet kokios rūšies mėsa, subproduktai ar jūros gėrybės, tofu, kai kurios daržovės.
Segway angl. riẽdis 2 Dviratė vienvietė elektr. transporto priemonė, veikianti pagal pusiausvyros palaikymo principą.
shawarma arab. šavárma 1 Libanietiškas arba žydiškas kebabas.
slush angl. slãšas 2, sniegìnė gaivà  Gėrimas iš vandens su sirupu, maišant sušaldytas iki ištižusio sniego konsistencijos.
smart smartphone angl. išmanùsis (šaldytuvas, skalbyklė, krosnelė, apsauga, apskaita ir t. t.) išmanùsis telefònas Šiuo žodžiu apibūdinami pagal naujausias technologijas sukurti gaminiai, galintys atlikti savarankiškas funkcijas, primenančias analogiškus žmogaus gebėjimus.
soba jap. (japòniški) grikìniai makarõnai  
sofrito isp. sofrìtas 2  Padažas iš susmulkintų ir aliejuje apkeptų aromatinių ingredientų. Naudojamas kaip pagrindas kitiems padažams, dedamas į sriubas, troškinius.
sommelier pranc. someljė̃ (nkt.) Profesionalus vyno prie patiekalų parinkėjas.
soul angl. sòulas 1 Džiazo bruožų turintis pramoginės muzikos stilius, išsirutuliojęs iš afroamerikiečių religinės muzikos.
spiritual angl. spiričiuèlis 2 (spìričiuelis 1) Afroamerikiečių religinės giesmės, kurioms būdinga improvizacija.
spring roll  angl. springròlas (vns.), springròlai (dgs.) 2 Iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminamas suktinukas, būdingas Azijos virtuvei. 
starter angl. ùžkandis 1  
styling angl. stilizãvimas 1  
stracchino  it.  strakìnas 2  Minkštas nebrandintas švelnaus skonio itališkas karvių pieno sūris.
suluguni gruz. sulugùnis 2 Gruziniškas sūris, įtrauktas į ES saugomų pavadinimų sąrašą.
sushi jap. sùšis 2 Japonų nacionalinis patiekalas iš žalios žuvies arba kitų jūrų produktų, rečiau – daržovių, kiaušinių.
taco isp. tãkas (vns.), tãkai (dgs.) 2 Tradicinis meksikietiškas patiekalas, gaminamas iš tartilijos su mėsos ar kt. įdaru.
tagine, tajine arab. tadžìnas 2 Taip vadinamas ir šiaurės Afrikos šalių į vakarus nuo Egipto valgis – mėsos ir daržovių troškinys, gaminamas dengtame keraminiame puode, ir pats puodas.
tagliatelle it. taljatèliai 2 Plokšti, ilgi juostiniai makaronai.
tahini (tahina) arab. tahnis 2, sezãmų pastà Grūstų arba maltų sezamų sėklų pasta.
tangram kin. tangrãmas 2 Iš Kinijos kilęs žaidimas – tam tikras figūrų galvosūkis (dėlionė).
tapas isp. tapà (vns.), tãpos (dgs.) 2 Įvairių rūšių ispaniškas užkandis, patiekiamas su alumi ir vynu.
tapenade provans. tapenadà 2 Provansiečių valgis – pikantiškas užtepas iš juodųjų alyvuogių, kaparių ir ančiuvių.
tartare pranc. totõriškas 1 (padažas, žuvis, kepsnys ir pan.) Pranc. tartar, tatare – ‘totorius’.
tartare pranc. tartãras 2  Mėsos ar žuvies su prieskoniais paplotėlis, valgomas žalias.
tarte pranc. tárta 1 Atviras prancūziškas pyragas – tešlos krepšelis, pridėtas saldaus (vaisių, uogų) arba nesaldaus (mėsos, sūrio, žuvies) įdaro.
tartelette pranc. konditèrinis krepšẽlis; tartalètė 2  
teriyaki
teriyaki sauce
jap. (lašìšos, jáutienos, vištíenos ir pan.) terijãkis 2
terijãkio pãdažas
Reikšmės: 1. japoniškas kepsnių gaminimo būdas ir patys patiekalai – sojų padaže marinuota žuvis arba mėsa, kepta ant iešmo arba grotelių; 2. padažas, kuriame marinuojami minėti patiekalai.
tips angl. arbãtpinigiai 1; taškaĩ 4; kosmet. pridėtìniai nagų̃ galiùkai  
tiramisu it. tiramìsas 2, tiramisù nkt. Itališkas desertas (it. tirami su – ‘pakylėk mane’).
tortellini it. tortelniai 2 Makaronų tešlos žiedelių formos virtinukai su įdaru.
tortilla isp. tortìlija 1 Plonas kukurūzų paplotėlis su įdaru.
trailer angl. anònsinis filmùkas, pristãtomasis filmùkas Kino, videofilmų arba kompiuterinių žaidimų pristatomasis (reklaminis) filmukas, sumontuotas iš įdomiausių epizodų.
tress angl. pridėtìniai plaukaĩ Natūralūs plaukai, susiūti į vieną juostą ir segami prie gyvų plaukų.
underground angl. pógrindis 1, pógrindžio kultūrà, ándergraundas (andergráundas) 1 Oficialiai nepripažįstamas nekomercinis avangardinis menas ir jo pagrindu susiformavusi subkultūra.
video art angl. videomẽnas 2 Meno kryptis, kurios esmė – meninės koncepcijos raiška videotechnikos priemonėmis.
vinjak serb. vinjãkas 2 Serbijoje gaminama brendžio rūšis.
vintage angl. vintãžas 2 Stilius, pirmiausia atsiradęs drabužių madų srityje. Taip vadinami praėjusių mados epochų drabužiai arba pagal juos sukurti stilizuoti šiuolaikiniai drabužiai bei skirtingų epochų stiliaus drabužių deriniai. Terminas išplito ir į dizaino sritį.
wabi sabi   jap. vabisãbis 2   Japonų estetikos filosofija (pasipriešinimas tobulo grožio supratimui). Pagrindinės savybės: kuklumas, minimalizmas, išskirtinumas, unikalios ir nelygios formos.
wasabi jap. kul. pipìrkrieniai 1, vasãbiai 2 Tradicinis japonų virtuvės prieskonis, kartais dar vadinamas japoniniais krienais.
wok kin. kìniška keptùvė Apskrita gili keptuvė išgaubtu mažo skersmens dugnu – tradicinis pietų Kinijos virtuvės rykas.
wulung kin. ulòngas 1 Tam tikros iš dalies fermentuotos kiniškos arbatžolės ir jų arbata.

 

Sutrumpinimai:

angl. – anglų k.

arab. – arabų kalba
 

armėn. – armėnų k.

berb. – berberų k.

bdv. – būdvardis

deš. – dešimtmetis

dgs. – daugiskaita, daugiskaitinis

elektr. – elektrinis, -ė

gr. – graikų k.

gruz. – gruzinų kalba

 

ind. – indų k.

isp. – ispanų k.

it. – italų k.

jap. – japonų k.

kin. – kinų k.

kosmet. – kosmetika

kul. – kulinarija

kt. – kita

loš. – lošimai

Meks. isp. – Meksikos ispanų k.

mot. g. – moteriškoji giminė

muz. – muzika

nkt. – nekaitomas

pan. – panašiai

plg. – palyginti

port. – portugalų k.

pranc. – prancūzų k.

provans. – provansalų k.

pvz. – pavyzdžiui

rus. – rusų kalba
 

serb. – serbų kalba

t. t. – taip toliau

žr. – žiūrėti

turk. – turkų k.

vns. – vienaskaita, vienaskaitinis