Gruzijos administracinių regionų pavadinimų sulietuvintas formas Valstybinė lietuvių kalbos komisija patvirtino 2012 m. balandžio 26 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3:


Oficiali sulotyninta forma

Sulietuvintų pavadinimų nekirčiuota forma

Sulietuvintų pavadinimų kirčiuota (skliaustuose – ilgoji) forma


Abkhazet’i (Abkhazet’is avtonomiuri respublika)

Abchazija

Abchãzija (Abchãzijos autonòminė respùblika)


Achara (Ajaria, Ajaris avtonomiuri respublika)

Adžarija

Adžãrija (Adžãrijos autonòminė respùblika)

Guria

Gurija

Gùrija

Imeret’i

Imeretija

Imerètija

Kakhet’i

Kachetija

Kachètija

Mts’khet’a-Mt’ianet’i

Mccheta-Mtianetija

Mcchetà-Mtianètija

Samegrelo-Zemo Svanet’i

Megrelija-Aukštutinė Svanetija

Megrèlija-Aukštutìnė Svanètija

Racha-Lech’khumi da K’vemo Svanet’i

Rača-Lečchumija ir Žemutinė Svanetija

Račà-Lečchùmija ir Žemutìnė Svanètija

Samts’khe-Javakhet’i

Samcchė-Džavachetija

Sámcchė-Džavachètija

T’bilisi

Tbilisis

Tbilìsis

Shida K’art’li

Vidurinė Kartlija

Vidurìnė Kártlija

K’vemo K’art’li

Žemutinė Kartlija

Žemutìnė Kártlija

    Pavadinimų sąrašą pateikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija. Sulietuvintos formos atitinka teikiamas žodyne „Pasaulio vietovardžiai. Azija (A–J)“ (Vilnius: MELC, 2012).

    Apie gruzinų kalbos rašmenų perrašą į lotynišką raidyną žr. Jungtinių Tautų geografinių pavadinimų ekspertų grupės (UNGEGN) Lotynizacijos darbo grupės tinklalapyje, http://www.eki.ee/wgrs/rom2_ka.htm

     Be dabartinių regionų pavadinimų, vartojami įvairių istorinių laikotarpių regionų (karalysčių, kunigaikštysčių, sričių), etnografinių kraštų pavadinimai:


Oficiali sulotyninta forma

Sulietuvintų pavadinimų nekirčiuota forma

Sulietuvintų pavadinimų kirčiuota forma

Khevsuret’i (Khevsuria)

Chevsurija

Chevsùrija

Javakhet’i

Džavachetija

Džavachètija

Eret’i

Eretija

Erètija

Iberia

Iberija

Ibèrija

Kakhet’i

Kachetija

Kachètija

K’art’li

Kartlija

Kártlija

Kolkhet’i

Kolchidė

Kolchìdė

Lazica (Egrisi)

Lazika (Egrisis)

Lãzika (Egrìsis)

Lech’khumi

Lečchumija

Lečchùmija

Samegrelo

Megrelija

Megrèlija

Meskhet’i

Meschetija 

Meschètija 

Racha

Rača

Račà

Svanet’i

Svanetija

Svanètija

Tao-Klarjeti

Tao-Klardžetija

Tão-Klardžètija

T’ialet’i

Trialetija

Trialètija

T’ushet’i

Tušetija

Tušètija

 

    PASTABA. Buvusios Pietų̃ Osètijos autonominės srities pavadinimo rekomenduojama forma pagal Gruzijos okupuotųjų teritorijų įstatymą nuo 2008 m. yra Cchinvãlio regiònas (buvusi Pietų̃ Osètijos autonòminė sritìs).

 

     Dar žr. Gruzijos savivaldybių ir jų centrų pavadinimus.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą