Ne, daugiskaitos forma neteiktina, kai daiktavardis yra abstraktusis, reiškia neskaidomus (neskaičiuojamus) daiktus ir yra vienaskaitinis: 

  Šių šalių valstybingumai (taisoma valstybingumas) gerai įtvirtinti (įtvirtintas). Pradėjus dirbti naujajam ministrui, nutilo piktinimaisi (taisoma piktinimasis) ir skandalai. Radijo stočių eteriuose (taisoma eteryje) jau skamba daina iš naujojo albumo. jaunystės (taisoma jaunystė) buvo skirtingos (skirtinga). Daugeliui gripu sirgusių žmonių nustatyti plaučių uždegimai (taisoma nustatytas plaučių uždegimas).

   Vienaskaitinių daiktavardžių daugiskaita galima stilistiniais sumetimais (pabrėžiant gausumą) arba kai tie daiktavardžiai sukonkretėja (pasidaro skaidomi): Tai gilumai vandenėlio! Visokios džiovos išgydomos dabar, o seniau kiek jaunų nuvarė į kapus. Kraštui tenkančias grėsmes galima suskirstyti į kelias grupes.

   Žr. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, Vilnius, 2002, p. 20.

Žymės: morfologija
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą