Vardas Gabijà 3b kirčiuotės (žr. el. „Tikrinių žodžių kirčiavimo žodyną“ – D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno“, Vilnius, 2007, priedą; K. Kuzavinio, B. Savukyno „Lietuvių vardų kilmės žodyną“, Vilnius, 2007, p. 133; galima pridurti, kad žodyno 1987 m. leidime buvo rekomenduota 4 kirčiuotė, manoma, per klaidą).

     „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyne“ nurodyti vos du kiti tikriniai daiktavardžiai su baigmeniu -ija, kurie taip pat 3b kirčiuotės – tai Šatrijà ir Vilkijà. Šiek tiek daugiau yra 1-osios kirčiuotės (pvz.: Báltija, Mìnija, taip pat Lénkija, Prū́sija, bendrinis – perkū́nija), galbūt todėl gyvojoje kalboje linkstama pastoviai kirčiuoti ir Gabija, Šatrija, bet apskritai dauguma žodžių su baigmeniu -ija 2-osios kirčiuotės (pvz.: draugijà, raštijà, girininkijà, gyvūnijà, seniūnijà).

     Tikriausiai todėl „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“, „Lietuvių kalbos tarties žodyne“ (sud. V. Vitkauskas, Vilnius, 1985, p. 93) nurodoma, kad bendrinis žodis gabijà 2-osios kirčiuotės. Viena iš gabijos reikšmių „rankomis lipinta vaško žvakė; graudulinė žvakė“, kita, pagrindinė, „lietuvių pagonių ugnies, židinio deivė“, pvz.: Senovėj žmonės garbino dievaitę Gabìją. Taigi esama variantų.

V. Gabijà (3b kirčiuotė)

K. Gabijõs

N. Gãbijai

G. Gãbiją

Įn. Gãbija

Vt. Gabijojè

Š.  Gãbija!

     Kirčiuojama kaip 3b kirčiuotės daiktavardžiai apkrovà (apkrovõs, ãpkrovai, ãpkrovą, (su) ãpsauga, aprovojè) ar apsaugà (apsaugõs, ãpsaugai, ãpsaugą, (su) ãpsauga, apsaugoje) ir pan.

 

P. S. Jonas Šukys straipsnelyje „Moterų vardų kirčiavimo kraipymai“ (GK, 2016, nr. 5, p. 11) yra pareiškęs pritarimą šnekamojoje kalboje vyraujančiam 1-osios kirčiuotės variantui Gãbija.

Dėl 1-osios kirčiuotės varianto, kaip šalutinio, pritaria ir prof. Bonifacas Stundžia (VLKK Tarties ir kirčiavimo pakomisės primininkas).  

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą