VLKK apsvarstytame „Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2002, p. 188)  nurodoma 13 gyvenamųjų vietovių įvairiuose Lietuvos kraštuose vardu Kunigiškiai, „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (1975, t. 2, p. 146) šiuo vardu nurodyta 21 gyvenamoji vietovė (kaimai, kaimo dalys). Abiejuose šaltiniuose vietovardžio kirčiavimas vienodas – visi Kunigìškiai 2-osios kirčiuotės. Vardas daugiskaitinis, taigi kaitant kirtis į galūnę krenta tik galininke: Kunigìškių kaimas, ties Kunigìškiais, aplankė Kunigiškiùs.

     Tačiau Palangos miesto dalies, buvusio Kunigiškių kaimo, pavadinimo autentiškas kirčiavimas kitoks: Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje saugomose „Vietovardžių bylose“ iš vietinių gyventojų tarpukariu užrašytas 1-osios kirčiuotės variantas – Kùnigiškiai (k., Kretinga, Palangos vlsč.). Miesto savivaldybės kalbos tvarkytojos teigimu, toks kirčiavimas nusistovėjęs ir gyvas iki šiol. Vadinasi, kirtis pastovus visuose linksniuose: buvęs Kùnigiškių kaimas, pravažiavome Kùnigiškius, atostogausime Kùnigiškiuose.

    Dabartinėje Vilniaus miesto teritorijoje, Grigiškių apylinkėse, būta kaimo vardu Kùnigiškės. Vietovardis užrašytas, kai, Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, Švietimo ministerijos sudaryta lietuvių kalbos specialistų komisija, vadovaujama Antano Salio, važinėjo po Vilniaus kraštą ir iš vietinių žmonių užrašinėjo vietovardžius (iš surinktų vietovardžių, nustačius jų lietuviškas formas, buvo parengta knyga „Vilniaus srities vietovardžiai“ – neišleista, 2 egz. saugomi Lietuvių kalbos institute). Šis vietovardis pastovaus kirčiavimo, todėl Kùnigiškių gatvė ir Kùnigiškių stotelė.

     Galima pridurti, kad yra dar keletas šio kamieno vietovardžių variantų – Kunigìškis (2-osios kirčiuotės) Molėtų r. ir Kunigiškė: Kelmės ir Švenčionių r. 2-osios kirčiuotės Kunigìškė, o Šilalės r. Laukuvos apylinkėse 1-osios kirčiuotės Kùnigiškė


 

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą