„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik rytmetỹs. Tačiau pastebėta, kad tai nėra labai sistemiška, mat dūriniai su galūnėmis -ys, -ė dažniausiai reiškia veikėjus (asmenis), pvz., darbdavỹs, -ė̀, pėdsekỹs, -ė, knygnešỹs, -ė, o dūriniai, nusakantys įrankius, mašinas, augalus ir kt., pasižymi pastoviu kirčiu, todėl Valstybinė lietuvių kalbos komisija nutarė teikti bendrinei vartosenai du variantus – rytmetỹs 3a ir rýtmetis 1 (žr. 2004 m. balandžio 6 d. rekomendaciją Nr. 8 (K-8) „Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“), plg. kitus dūrinius su antruoju dėmeniu met-: bãdmetis, šviẽsmetis, suñkmetis, pùsmetis, saũsmetis, peñkmetis. Taigi vartotini abu variantai. 

      Pavyzdžiai iš VDU „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno“: a) <...> prašviesėjęs baltas rytmetys, posilpnis žiemys priešokiais dar kilsteri iš vienos vietos į kitą šviežias sąnašas, nežinodamas, kur jas bedėt. Nutariau iškart leistis žemyn, gal ir todėl, kad patsai rytmetys kvieste kvietė į miško taką. Gal panašus rytmetys buvo, kai aš po visų sibirų į tėviškę sugrįžau... b) Nebeužmik, jau rytmetis. Sustojęs žadintuvas rodė pusę trijų, pilkas rytmetis tvino į kambarį kaip prastai išspaustas aliejus. Vienas rytmetis pasitaikė žilai darganotas...

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą