Jei vartojamas kaip bendrinis žodis – mažąja raide (holokaustas), jei kaip tikrinis pavadinimas – didžiąja raide (Holokaustas). 

    Kaip bendrinis žodis, jis vartojamas reikšme „genocidas, žmonių naikinimas, masinės žudynės“ (žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, 2013, p. 336; „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, t. 7, Vilnius, 2005, p. 625; „Istorijos žodyną“, 2003, p. 159). Plg. atitikmenis kitomis kalbomis: angl. holocaust, isp. holocausto.

     Pvz.: Užsienio šalių ir Lietuvos istoriografija paprastai nurodo šiuos holokausto Lietuvoje laikotarpius <...> Objektyviems holokausto tyrimams būtina savikritika savo tautos istorijos atžvilgiu <...> Neabejotinai viena iš ryškiausių „atminties kovų“ šiandienos Lietuvoje sietina su sovietinio laikotarpio (arba, prisiminus istorinėje sąmonėje itin jautrią holokausto temą, – totalitarinių režimų) interpretacija bei vertinimu.

     Tačiau jis vartojamas ir kaip tikrinis pavadinimas, įvardijantis per II pasaulinį karą (1941–1945 m.) nacistų hitlerininkų vykdytas žydų ir kai kurių kitų tautinių ir kitokių mažumų atstovų masinį naikinimą. Kaip išskirtinio istorinio įvykio pavadinimas jis rašomas didžiąja raide – Holokaustas

     Pvz.: Per 90 proc. visų Lietuvos teritorijoje buvusių žydų išžudyti per Holokaustą. Susitiko Holokaustą išgyvenusi žydė ir jos gelbėtojasTylos svarbą po Holokausto puikiai suvokė šį terminą nukalęs Elie Wieselis <...> 

     Bendrinio žodžio rašybos mažąja raide ir istorinio įvykio tikrinio pavadinimo didžiąja raide skyrimas suformuluotas taip pat ir Jungtinių Tautų terminų bazėje UNTERM (angl. holocaust).

     Hebrajų kalba sinonimiškai vartojamas terminas Šoa („sunaikinimas“; žr. www.zydai.lt). 

Dar žr. „genocidas ar holokaustas“.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą