Žodis holokaustas pirmiausia yra bendrinis žodis ir rašomas mažąja raide, jo reikšmė nusakyta taip: „genocidas, žmonių naikinimas, masinės žudynės“ (žr. „Tarptautinių žodžių žodyną“, 2013, p. 336; „Visuotinę lietuvių enciklopediją“, t. 7, Vilnius, 2005, p. 625; „Istorijos žodyną“, 2003, p. 159), dar plg. atitikmenis kitomis kalbomis: angl. holocaust, isp. holocausto. Pvz.: Užsienio šalių ir Lietuvos istoriografija paprastai nurodo šiuos holokausto Lietuvoje laikotarpius <...> Objektyviems holokausto tyrimams būtina savikritika savo tautos istorijos atžvilgiu <...> Neabejotinai viena iš ryškiausių „atminties kovų“ šiandienos Lietuvoje sietina su sovietinio laikotarpio (arba, prisiminus istorinėje sąmonėje itin jautrią holokausto temą, – totalitarinių režimų) interpretacija bei vertinimu.

     Kai žodis vartojamas kaip išskirtinio istorinio įvykio pavadinimas (per II pasaulinį karą (1941–1945 m.) nacistų hitlerininkų sumanytas ir vykdytas žydų ir kai kurių kitų tautinių mažumų atstovų persekiojimas ir masinis naikinimas), gali būti rašomas didžiąja raide – Holokaustas. Pvz.: Per 90 proc. visų Lietuvos teritorijoje buvusių žydų išžudyti per Holokaustą. Tylos svarbą po Holokausto puikiai suvokė šį terminą nukalęs jo autorius Elie Wieselis <...> 

     Toks bendrinio žodžio rašybos mažąja raide ir istorinio įvykio tikrinio pavadinimo didžiąja raide skyrimas suformuluotas ir Jungtinių Tautų terminų bazėje UNTERM (angl. holocaust).

     Hebrajų kalba sinonimiškai vartojamas terminas Šoa („sunaikinimas“; žr. www.zydai.lt).________________

Plačiau žr. „genocidas ar holokaustas“.

Žymės: rašyba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą