Taip, išskirtinas, kableliais išskiriami emociniai įterpiniai: Dabar jau galima nebetikėti prietarais. Pavyzdžiui, kad nevalia iki gimimo kūdikiui pirkti daiktų, be to, neduokdie, naudoti jau kažkieno dėvėtus. Neduokdie, girdint anglui prasitarti, kad nesupranti, apie ką kalbama.

     Dėl skyrybos dar žr. įrašą Ar reikia išskirti kreipinį sakinyje „Apsaugok, Viešpatie, nuo tos ligos“?

     Dėl rašybos žr. ačiūdie, neduokdie, padėkdie.

     Emocinius įterpinius dažniausiai sudaro jaustukų funkciją turinčios sustabarėjusios linksnių formos (paprastai šauksmininkas), veiksmažodžių formos (paprastai liepiamosios nuosakos), prielinksninės konstrukcijos, sustabarėję posakiai, pvz.: Viešpatie, kiek jų čia vienu tuo traukiniu atvažiuota! Kad nors, Dievuliau, būtum žinelę  davęs, kur esi, kaip gyveni. O jergutėliau, sulis! Vajezau, skęsta! Žiū, per tave ir vaikus pažadinau. Dėl Dievo meilės, ką darai? Dievaži, ko jie į tą seminariją lenda? Amžinatilsį, geros širdies buvo žmogelis...

     Emociniais įterpiniais taip pat gali eiti jaustukai ačiū, dėkui, reiškiantys pašalines pastabas (Padėjai, ačiū tau, kaip tikras brolis); taip pat jaustukai ag, ak, aiman, oi, vai (Bet keltis, oi, kaip nenorėjau).

                                      Žr. Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba, Vilnius, 1992, p. 184–185.

 

    

Žymės: skyryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą