Daiktavardiškasis įvardis tamsta kreipiniu paprastai neina. Jis neturi šauksmininko linksnio, tamsta vartojamas vietoj įvardžio tu (mandagi kreipimosi forma į antrąjį asmenį ir antruosius asmenis (žr. el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyną“): Kaip tamsta gyveni? Ar tamstelė seniai čia lauki? Ar tamsta nori dirbti juodą žemę?

  Tik retais atvejais specialiai intonuojamas antrojo asmens įvardžio vardininkas atstoja kreipinį ir yra skiriamas kableliais: Tamsta, rankom negalima liest. Mintu, tamstele, iš žmonių, o ne Dievo (žr. „Lietuvių  kalbos rašyba ir skyryba“, Vilnius, 1992, p. 174).

     Žodžio tamsta daiktavardinės vartosenos nepeikti ir nelaikyti klaidomis pasakymų Tamsta mokytojau, Gerbiamasis tamsta yra pataręs Pranas Kniūkšta (žr. „Kalbos vartosena ir tvarkyba“, Vilnius, 2001, p. 505–512).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą