Religinio titulo pavadinimas palaimintasis, -oji (bažn. „žemesnio laipsnio šventasis“, el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“) trumpinamas skiemeniniu būdu. Kaip ir žodis šventasis, -oji ar trumpinys šv., taip pat ir žodis palaimintasis, -oji ar trumpinys pal. didžiąja raide rašomi tik tada, kai eina pirmuoju sakinio ar tikrinio pavadinimo žodžiu, pvz.: Dabartinė Palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia Marijampolėje įrengta buvusios Švč. Jėzaus Širdies koplyčios vietoje, 1934 m. spalio 24 d. čia perkėlus J. Matulaičio palaikus iš Kauno arkikatedros kriptos. Pal. Teofilius Matulionis stovi tarp narų, kuriuose galima įžiūrėti kryžiaus formą. Jo šūkis „Per kryžių į žvaigždes“ atspindi esminę ganytojo laikyseną bei meilę Išganytojo Švč. Jėzaus Širdžiai.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą