Nežiūrint į ką – verstinė konstrukcija, prieštarai (nuolaidai) reikšti prielinksnis į su galininku netinka, pvz.: Nežiūrint į tai (taisoma Nepaisant to), patarimai labai vertingi. Priedai, nežiūrint į jų datas (taisoma nepaisant datų, neatsižvelgiant į datas), pridedami prie tų dokumentų, kuriems priklauso. Pensijos mokamos nežiūrint į tai (taisoma nepaisant, nesvarbu), kurioje valstybėje tarnauta.

     Vietoj nežiūrint ko sklandžiau vartoti samplaikinius jungtukus nors ir, kad ir ir pan., pvz.: Nežiūrint sunkių darbo sąlygų (geriau Nors ir sunkios darbo sąlygos), gamyba nesumažėjo. Nežiūrint susijaudinimo (geriau Nors ir susijaudinusi), ji viską suprato. Čia, nežiūrint gausios augalijos (geriau Nors čia ir gausi augalija), bebrai neįsikūrė. Nežiūrint to, jis (geriau Jis vis dėlto) sugrįžo (žr. „Kanceliarinės kalbos patarimus“; „Kalbos praktikos patarimus“, Vilnius, 1985, p. 170).

Žymės: leksika, sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą