Daiktavardžiai su priesagomis -acija ir -avimas turi artimą, bet ne visai tapačią reikšmę.

     Tais atvejais, kai reiškiamas daiktas, reiškinys, renginys, t. y. kai daiktiškumo sąvoka ryškesnė už veiksmo sąvoką, vartotini priesagos -acija vediniai, pvz.: Transkripcija leidžia tiksliai užrašyti kalbos garsus. Studentai supažindinami su tarmių fonetine transkripcija. Konsultacijos teikiamos pirmadieniais ir trečiadieniais.

     Priesagos -avimas vediniai daugiausia vartojami labai aiškia ir gryna veiksmo reikšme ir dažniausiai eina su pažyminiu, pvz.: Lietuviško kirčiuoto teksto transkribavimas yra palyginti nesudėtingas uždavinys. Svarbiausia centro veikla – profesinis orientavimas, konsultavimas ir mokymas. Nustatyta dokumentų registravimo tvarka.

     Plačiau žr. D. Vainauskienė. Priesagų -(i)acija ir -(i)avimas vedniai kanceliarinėje kalboje // Kalbos kultūra, Nr. 68, p. 66.

Žymės: žodžių daryba
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą