Kalbiškai taisyklinga sakyti abejaip: tiek teisintis mokytojams, tiek teisintis prieš mokytojus. Kai reikia pasakyti, kam adresuojamas pasiteisinimas, vartojamas naudininkas, pvz.: Jis kaip tik reikalingas ordino politikai – paskui pasiteisinti svetimšaliams riteriams dėl nekaltai išžudytų žmonių. Ūkvedys vėl pradėjo teisintis Petrui darbo rankų stoka, disciplinos nebuvimu. Gimnazistukas, įvilktas į jaunučio karininko uniformą, ėmė man teisintis.   

     Kai reikia pasakyti ne kam adresuojamas pasiteisinimas, o kieno atžvilgiu jaučiama kaltė ir norima pasiteisinti, vartojama konstrukcija prieš ką, pvz.: Nors jis nevertino tų motyvų, dėl kurių Domantas atsisakė paimti dešimtį tūkstančių litų, bet vis dėlto jautė reikalą pasiteisinti prieš Domantą. Argi dabar turėsim prieš tave teisintis? Masuras tikėjosi, kad senoji tarnaitė patvirtins tai, ką pats matė, ir tokiu būdu jis galės pasiteisinti prieš Zubeidą (žr. N. Sližienė. Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas, t. 2, Vilnius, 2004, p. 309; Dabartinės lietuvių kalbos gramatika, Vilnius, 1997, p. 521; Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 92).

Žymės: semantika, sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą