„Kalbos patarimų“ kn. „Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“ (Vilnius, 2003, p. 48) teikiama:

    apibūdinti dalykui, pasakytam daiktavardžiu, nereiškiančiu priemonės, naudininko ir bendraties konstrukcija neteiktina, vartotina bendratis ir galininkas, šalutinis sakinys su kaip ar pan., pvz.:

      Priėmė nutarimą mokesčiams didinti (taisoma mokesčius didinti; didinti mokesčius). Parašiau prašymą pašalpai gauti (taisoma gauti pašalpą). Gavome nurodymą paplūdimiui įrengti (taisoma įrengti paplūdimį). Gavome paraišką parodai rengti (taisoma rengti parodą). Kino studija pasirašė sutartį vaizdajuostėms leisti (taisoma leisti vaizdajuostes). Įsirašiau į eilę būsto paramai gauti (taisoma gauti būsto paramą; į būsto paramos eilę). Parengtas planas valkataujantiems šunims gaudyti (taisoma valkataujančių šunų gaudymo planas; planas, kaip gaudyti valkataujančius šunis). Apsvarstyti nurodymai kursiniams darbams rašyti (taisoma kursinių darbų rašymo nurodymai; nurodymai, kaip rašyti kursinius darbus). Pateikė pasiūlymų darbui gerinti (taisoma (kaip) gerinti darbą).

   
      Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė 2016 m. kovo 24 d. posėdyje apsvarstė naudininko su bendratimi vartojimą su žodžiais, kurie 2003 m. „Kalbos patarimų“ knygoje įvertinti kaip nereiškiantys priemonės. Pastarųjų metų vartosenos tyrimai rodo, kad kai kurie žodžiai (leidimas, prašymas, paraiška, programa, planas, nutarimas, sutartis ir pan.) vartojami kaip dokumentų pavadinimai, vadinasi, jie gali reikšti ir priemonę. Pakomisės nuomone, su tokiais žodžiais naudininkas su bendratimi vertintinas kaip šalutinis normos variantas (leidimas šautuvui laikyti, prašymas pašalpai gauti).

Žymės: sintaksė
Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą