Tai 1 kirčiuotės žodis, kirčiuojamas dvejopai: sąžinìngas, -a arba są́žiningas, -a. Kirčiuojama pastoviai visuose linksniuose.  Atitinkamai dvejopas ir prieveiksmio kirčiavimas: sąžinìngai arba są́žiningai (žr. D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyną“, Vilnius, 2007; VLKK 2004 m. spalio 28 d. rekomendaciją Nr. 12 (K-11, K-11.1) „Dėl kai kurių priesaginių būdvardžių kirčiavimo“).

     Dvejopai pagal 1 kirčiuotę taip pat kirčiuojami būdvardžiai sąmojìngas, -a, są́mojingas, -a; sąmonìngas, -a, są́moningas, -a.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą