Prielinksnis nuo vengtinas reiškiant šiaip atstovavimą šaliai ar kolektyvui;  sąsaja su tam tikru kolektyvu ar vienetu nusakoma su prielinksniu ar kitaip: Deklaraciją nuo Lietuvos (taisoma Lietuvos vardu) pasirašė Seimo pirmininkas. Nuo projekto rengėjų (taisoma Projekto rengėjų vardu; Iš projekto rengėjų) kalbėjo darbo grupės vadovas.

     Taigi sakytina Atvyko sąjūdžio atstovas.    

     Atstovavimui reikšti prielinksnį nuo tinka vartoti nusakant atstovavimo proporciją (atstovų ir atstovaujamųjų narių santykį): Nuo Respublikonų partijos buvo iškelti net du kandidatai. Renkamas vienas atstovas nuo penkių šimtų narių (žr. „Kalbos patarimus. Kn. 2, Sintaksė: prielinksnių ir polinksnių vartojimas“, Vilnius, 2003, p. 55; „Kanceliarinės kalbos patarimus“, 2002, 165).

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą