Mažybinė forma kojinėlė.

     Priesagos -ėlis deminutyvai daromi iš daugiaskiemenių daiktavardžių, priesagos -elis deminutyvai – tik iš dviskiemenių (žr. „Dabartinės lietuvių kalbos gramatiką“, Vilnius, 1997, p. 90): lapas lapelis, namas namelis, gėlė gėlelė; šiluma šilumėlė, katinas katinėlis ir pan.

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą