Lietuvių kalbos vardyne šis hebrajiškos kilmės vardas nusistovėjęs forma Aronas (žr. „Tikrinių vardų kirčiavimo žodyną“ – D. Mikulėnienės, A. Pakerio, B. Stundžios „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno“, Vilnius, 2007, priedą; „Słownik imion“, Wrocław–Warszawa–Kraków, 1991, p. 32–33;  taip pat Lietuvos gyventojų registro duomenis).

   „Biblijos vardų žodyne“ (Vilnius, 2000, p. 20) nurodoma tradicinė hebrajų kalboje forma Aaronas (iš hebr. ’ahărōn, gr. Aarōn) – dvi a turime tarti kaip du skiemenis (A-a-ro-nas). Tačiau lietuvių kalboje dvigubos balsės tariamos (sambalsis, arba hiatas) ir rašomos tik morfemų sandūroje, plg. ilgaamžis, sunkiaatletis, paauglys, praaušti, paaukštinti. Adaptuojant kitų kalbų vardus, pavardes ir vietovardžius aa paprastai pagal tarimą užrašomos viena a, pvz.: Aachen (vok.) – Ãchenas, Aalst (flamand.) – Álstas, Aaltonen (suom.) – Áltonenas, Aav (est.) – Ãvas. Atitinkamai ir biblinis vardas, nors kai kuriose Europos kalbose įsitvirtino grafine forma su dviem a (estų, suomių), kitose su viena a (kaip bulgarų, čekų, danų, prancūzų, norvegų, vengrų, slovakų, slovėnų, švedų, latvių, lietuvių), trečiose ryškūs du variantai, kaip antai angl., vok. Aaron ir Aron, oland. Aäron ir Aron, lenk. Aron ir Aaron.  

   Abu variantai 2-osios kirčiuotės: Arònas, Aròno, Arònui, Aròną, Aronù, Aronè, Arònai!

    Pastaba. „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“, Vilnius, 2001, t. 1, p. 18, biblinio veikėjo vardas teikiamas su ilguoju o Aarõnas, matyt, sugretinus su senaisiais skoliniais, kaip Jõnas, kapeliõnas, šėtõnas, tačiau „Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinyno“ rengėjų kaip sistemiškesnis rekomenduojamas variantas su trumpuoju oArònas.

    Statistika: Lietuvos Respublikos piliečių vardų sąvado duomenimis (2011 m.), Lietuvoje populiariausias rašybos variantas – Aronas (383 asm.), Aron (47 asm.), Aaron (20 asm.), Aaronas (4 asm.). Lietuvių kalbos požiūriu teiktini du variantai – Aronas ir Aaronas

Atgal

Jei ši informacija Jums buvo naudinga (nenaudinga), jei pastebėjote klaidą, turite daugiau informacijos ar norite pakomentuoti, parašykite atsiliepimą (ne klausimą!).

Rašyti atsiliepimą